Vekkelse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Voksendåp i Morgedal, 1923

Vekkelse brukes i religiøst språk som en betegnelse på noe som har med å omvende seg, å våkne, å bli bevisst, å være beredt eller forberedt.

Ordet kan brukes om en hvilken som helst omvendelse. Hos kristne er omvendelsen det samme som å bli frelst. Når vekkelse finner sted skjer det ofte over en lengre tid, med daglige møter, kalt vekkelsesmøter, der man tar et bevisst valg om å troJesus Kristus.

I norsk sammenheng er det naturlig å skille mellom haugiansk, roseniansk og pinse-karismatisk omvendelse.

  • Den haugianske omvendelse er del av en lengre prosess med blant annet anger og bot i tillegg. Selve omvendelsen er høydepunktet i denne prosessen.
  • Den rosenianske omvendelse kjennetegnes av en forkynnelse som vektlegger «kom som du er» og bli omvendt «her og nå». Denne enkle formen for vekkelse finnes særlig i den lavkirkelige bedehuskulturen og i frikirkelige samfunn som forkynner en mer radikal kristentro.
  • Den pinse-karismatiske omvendelse kjennetegnes ved at man opplever fenomener som åndsdåp og tungetale i forbindelse med omvendelsen.

Flere kristne samfunn omtaler seg selv som vekkelsesbevegelser.


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Vekkelse» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.