Wilhelm Krogh

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Krogh, malt rundt 1880.
Maleri: Hans Heyerdahl

Wilhelm Krogh, egentlig Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh, fjernet predikatet «von» rundt 1854, (født 29. april 1829 i Christiania, død 5. april 1913 i Kristiania) var kunst- og dekorasjons- og teatermaler.

Familie

Han var sønn av løyntant og tollembetsmann Christoph Severin Vincentz von Krogh og Helene Marie Sunne.

Han ble i 1860 gift i Christiania med Christine Josephine Schrøder (1838–1871), og de fikk datteren Marie Karine Margrethe von Krogh (1861–1945). Hun ble gift med Amund Christian Fladmark (1856–1929) og de fikk sønnen Wilhelm Krogh-Fladmark (1887–1980) som også ble teater- og dekorasjonsmaler, samt datteren Bergljot Krogh-Fladmark (1889–1979).

Han bodde ulike steder i hovedstaden:

Virke

Han gikk fra rundt 1844 i lære hos teatermaler Peter Frederik Wergmann som dengang ansvarlig for dekorasjonsarbeidene på Det kgl. slott i Christiania. Fra 1850 var han hos den norskfødte malermester Jon Gulsen Berg ved det danske hoffet i København fram til han etablerte seg som malermester og fikk borgerskap i Christiania 15. desember 1854

Fra 1864 var han tilknyttet Christiania Theater som teatermaler, først som Wergmanns assistent og ved Wergmanns død i 1868 som hans etterfølger som fast ansatte og ble ved teateret fram til 1878.

I løpet av denne tiden ved teateret hadde han også krevende oppgaver som arrangør av store utstillinger, den første var i København i 1872. Han var knyttet til alle store utstillinger og arrangementer i siste halvdel av 1800-årene.

Han utviklet samtidig også sin store håndverksbedrift til å bli ledende på sitt område i byen. Han var tidlig ute med de nyeste preparatene og moderne teknikker.

Krogh var også en dyktig tegner og malte akvareller og oljemalerier i tidens Düsseldorfer-stil.

Offentlige arbeider

Krogh dekorerte veggene i Brødrene Hals' konsertsal i Stortingsgata 26, åpnet i 1880 og ble revet i 1930.
Foto: Norsk Teknisk Museum (1895-1915).
Rokokkosalen på Grand Hotel fra 1894 var rikt dekorert med forgylt stukkatur og tak- og veggmalerier av Krogh. Ødelagt i brann i 1957.
Foto: Oslo Museum (1910-1920).
Innredninger

Anerkjennelser og ettermæle

Krogh med alle sine ordener på sin 80 årsdag.

Han fikk i sin levetid en rekke anerkjennelser:

Offentlige ordener og medaljer
Bransjeanerkjennelser
  • Purpurneseordenens storkors (Kunstnerforeningen)
  • medalje, Den Nordiske Industri og Kunstudstilling, København 1872
  • gull- og sølvmedalje Kunst- og Industriudstilling Kristiania 1883
  • bronsemedalje International Exhibition of Navigation - Travelling - Commerce & Manufactures, Liverpool 1886
  • bronsemedalje Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling , København 1888
  • medalje Den Almindelige Norske Landbrugsudstiiling, Skien 1891
  • sølvmedalje Allmänna Konst- och Industriutställningen, Stockholm 1897
  • sølvmedalje Den Internationale Fiskeri & Landsudstilling, Bergen 1898

Han er gravlagt på et familiegravsted på den vestre delen av Vår Frelsers gravlund. Gravminnet har et bronserelieff av ham, utført av barnebarnet Wilhelm Krogh-Fladmark.

Kilder