Forside:Øyer kommune/Arbeidsoppgaver

F-merking

F1-merka sider tilknytta denne forsida: 4

F2-merka sider tilknytta denne forsida:

Sider tilnytta denne forsida totalt: 48

Kvinnedel

Kvinnesider tilknytta denne forsida: 6

Personsider totalt tilknytta denne forsida: 32

Prosentdel kvinner: 18,75 %

Artikler uten bilde

Artiklene kan ha bilder, men bruker da ikke malen {{thumb}} som alltid bør brukes. Artikler med infoboks kommer ikke alltid opp her, selv om det ikke er bilde.

Artikler uten koordinater

Ikke alle artikler som listes opp her vil være mulige å koordinatfeste.

Spirer

Manglende språkformsmal

Lengste artikler uten F-merke

F-merka artikler

F1

F2

Ingen artikler oppfyller kriteria

Ubrukte bilder

Disse bildene er ikke brukt i en artikkel. Hvis du finner en passende artikkel, eller skrive en ny artikkel og tar i bruk et bilde, er det fint om du også går inn på bildesiden og fjerner {{ubrukt bilde}}.

Underkategoriserte bilder

Disse bildene har mangelfull kategorisering. Dersom du kategoriserer dem ferdig kan malen {{ukategorisert}} (eventuelt med en dato i malen) fjernes. Det er også fint å få bedre beskrivelser på mange av bildene, for eksempel navn på gårder, personer og annet.

Ingen bilder oppfyller kriteria