Haukelia nedre (Kongsvinger gnr. 22/31)

Haukelia nedre er et småbruk på Speismark i tidligere Vinger kommune og var opprinnelig husmannsplass under Sigernesgarden Paulsmoen gnr. 22/4.

Haukelia nedre
Haukelia nedre (Kongsvinger gnr. 22 31).jpg
Våningshuset i Haukelia nedre. Speismark skole i bakgrunn.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Haukaalien
Rydda: Noe før 1820
Utskilt: 1944
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 22
Bnr: 31
Type: Fritidseiendom (tidligere husmannsplass og småbruk)
Kartutsnittet fra 1884 viser beliggenheten til de to husmannsplassene i Haukelia, naboplassene Olstad og Faafænga samt flere andre plasser på Speismark. Alternativt kart, se, Tjernsli. Kartverkets historiske arkiv.

Lenge var det to plasser i Haukelia, en øvre og en nedre som ble ryddet samtidig litt før 1820. Bureiserne Morten Pedersen Liukoinen og Peder Hansen Hotakka satt opp hvert sitt våningshus, og som skikken var hos de gamle finner, bygde de felles badstue. Badstua ble også brukt som oppholdsrom og til tørking av korn. Til å begynne med brente de også rugbråter.

Her omtales Haukelia nedre:

I Haukelia nedre var det Peder Hansen (1784 – 1854) av den skogfinske slekta Hotakka fra Veggelustorpet (egentlig Vegeliustorpet) i Grue som slo seg ned. Han hadde i 1810 giftet seg med Kari Eriksdatter født i 1777 fra Lauvhøgda søndre i Brandval. De hadde barna Anders født i 1810, Maren født på Nytorpet nordre i 1813 og Anne på Tjernsli i 1819.

Datteren Maren Pedersen Hotakka var i sitt første ekteskap gift med Ole Olsen (1819 – 1839) fra Åbråten og hadde sønnen Ole (1837 – 1928). Etter mannens død, giftet Maren seg om i 1842 med maler Karl Magnus Lundström født omkring 1815 fra Sverige. Disse to tok over etter Peder og Kari på Haukelia nedre. Maren og Karl Magnus fikk fire barn: Peder Kristian i 1842, Maren Kristine i 1845, Karen Mathilde Johanne i 1847 og Karl Fredrik i 1851. Peder Kristian druknet 13 år gammel i 1855.

Ingen av de tre gjenlevende barna tok over etter foreldrene, og ny bruker på Haukelia nedre ble Johannes Mortensen Liukoinen (1826 – 1883) som var sønn av Morten Pedersen som hadde ryddet Haukelia øvre. Johannes giftet seg i 1851 med Gunhild Gulbrandsen (1831 – 1918) fra Holersætra nordre.

I Haukelia nedre har husmann med jord Johannes Mortensen Liukoinen ved folketellingen i 1865 2 kyr og 3 sauer, sådd 1 skjeppe bygg, ½ tønne havre og satt 2 tønner poteter. Gunhild og Johannes har seks barn i alderen 5 til 15 år. Senere skulle de få tre barn til: Andrea i 1867, Julius i 1871 og Gustava i 1874.

Før 1875 overtok svigersønnen Nils Hansen (1844 – 1928) som husmann i Haukelia nedre. Nils hadde i 1873 giftet seg med Johannes og Karens eldste datter, Karen (1854 – 1941). Nils var sønn av Hans Andersen Soikkainen og Marte Nilsdatter på Speismarkplassen Olstad.

Familien hadde i 1875 2 kyr, 1 kalv og 2 sauer. De hadde sådd ¼ tønne bygg og blandkorn, 1 tønne havre og satt 1 tønne poteter. Karen og Nils har barna Marie 3 år og Hans 1 år, og sammen med dem bor søsteren til Karen, Oline født i 1861, deres far Johannes og onkel Lars født i 1843. De to siste livnærer seg som snekkere. Lars har sønnen Ole født i 1863.

Det ble gjennom årene fram til 1900 mange barn i Haukelia nedre – tretten i alt. Marie og Hans ble etterfulgt av Emma Gustava (1877 – 1886), Nina Kristine i 1879, Olivia i 1882, Inga Amalie i 1884, Thorvald Jørgen i 1887, Ole (1889 – 1891), Emma Gustava i 1891, tvillingene Olaf Alfred og Borghild Dagmar i 1894, Oskar Adolf (1897 – 1906) og Signe Elfrida 1900.

Ved folketellingen i 1920 er Nils som nå er 76 år, fortsatt oppført som husmann i Haukelia nedre. Datteren Inga Amalie bor fortsatt hjemme i Haukelia sammen med foreldrene. Inga har datteren Borghild Natalie.

Fjøs og låve i Haukelia nedre.
Foto: Per Tore Broen (2021).

Inga Amalie var gift med Holger Halvorsen født i 1884 fra Sagmoen i Eidskog og brukte Fjeld som familienavn. Holger var tjenestedreng i Haukelia nedre i 1900 og emigrerte i 1907 til Sør-Dakota hvor han arbeidet for sine onkler. Holger returnerte til Norge og giftet seg i 1914 med Inga i Hauklia. Året etter utvandret han på nytt, og kjøpte en farm i Saskatchewan i Canada, mens kona ble sittende igjen alene i Haukelia med ansvaret for datteren Borghild (1914 – 2005). Etter å ha kommet tilbake fra Canada til Haukelia fikk Inga og Holger i 1926 datteren Hjørdis Ingeborg.

Haukelia øvre og nedre ble omkring 1927 slått sammen til ett bruk som gnr. 22/31 og besto av om lag 25 dekar dyrket mark og 100 dekar skog. I 1944 kjøpte Holger og Inga Fjeld eiendommen og ble boende her fram til 1960 da de flyttet til Kongsvinger. Inga døde i 1969 og Holger i 1979.

I dag (2021) blir stedet brukt av familien som feriested.

Matrikkelutkastet av 1950:

31 Haukelien 0 mark 30 øre   Holger Fjeld

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.11573° N 11.97600° Ø