Åbråten (Kongsvinger gnr. 16/10)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åbråten
Åbråten gnr 16 10 i Kongsvinger kommune.jpg
Småbruket Åbråten med Vrangselva i forgrunn. Bak til høyre ses Rundberget.
Utskilt: 1908
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 16
Bnr: 10
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartutsnittet viser beliggenheten til Pladsen Aabraaten rett sør for Flyginnsjøen og Vrangselva. Karverkets historiske arkiv. (1917).

Åbråten er et småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under Tollefsrud (Tollerud) i tidligere Vinger kommune.

I 1815 solgte Arne Arnesen på Overud en liten part av Tollefsrud, ”en bråte kalt Åbråten”, til garver Ole Arnesen på Ulriksfoss. Samtidig ble plassen skyldsatt med 5 skålpund som senere ble gjort om til 29 skilling. I 1846 ble en part av den, Andersrud, fradelt og siden overført til Tollefsrudbråten (Bråten).

Planen til garver Ole Arnesen var trolig å utnytte Åbråtens nære beliggenhet til Vrangselva i næringsvirksomheten sin, men fra omkring 1820 satt Ole Olsen og Ragnhild Olsdatter her som husmannsfolk. De hadde barna Ole født i 1819, Maren i 1821, Gulbrand i 1824, Olea i 1831 og Simen i 1837.

Det er usikkert hvor lenge denne familien var på Åbråten og hvem som etterfulgte dem, men i 1865 er "Husmand med Jord" Andreas Andersen (1830 – 1906) fra Vinger her sammen med kona Karen Henriksdatter (1834 – 1908) fra Eidskog. De har barna Anne, Hedda, Karen og Lars født i årene 1857 – 1864. Familien hadde i 1865 2 kyr og 3 sauer, sådde 2 skjepper bygg og blandkorn, 1½ tønne havre og satte 2 tønner poteter.

Senere ble det flere barn på Åbråten. I 1867 kom datteren Andrea til verden, deretter Line som døde kort etter fødselen i 1872, så fulgte Maren i 1874 og yngstegutten Sigvart i 1877. Sigvart gikk gjennom isen og druknet 16 år gammel.

I 1875 kunne de fø 1 ku, 1 sau og 1 geit på Åbråten og hadde sådd 1 skjeppe bygg, 1 tønne havre og satt 2 tønner poteter.

Andreas er husmann på Åbråten også i 1891, men før 1900 kjøpte han plassen, og ved folketellingen i er yrkestittelen  hans ”Jordbruger”. Barna har nå flyttet ut, og sammen med Andreas og Karen bor barnebarnet Othilie på 13 år og ”Gaardsarbeider” Iver Andreassen født i 1861.

I 1905 ble gårdparten som Åbråten og Rundberget lå på, solgt til Hans Jørgenseth. Tre år senere ble Åberget skilt ut som gnr. 16/10 og solgt til tømmermann Johan Antonsen Rolstad født i 1875 og Minda Juliana Jakobsdatter født i 1881.

Ved folketellingen i 1910 har Johan og Minda barna Ole født i 1906, Ester i 1908 og John i 1910. Familien bor fortsatt på Åbråten i 1920 og har nå fått en datter til, Astrid (1913 – 1992).

Astrid giftet seg i 1942 med Arne Martinsen (1906 – 1984) og overtok på Åbråten etter hennes foreldre. De fikk to gutter, Nils Arne (1944 – 2009) og Thor Erling (1946 – 2017).

Matrikkelutkastet av 1950:

10 Åbråten 0 mark 25 øre   Johan A. Rolstad

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.13279° N 12.07641° Ø