Oslo sentrum (strøk)

Oslo sentrum er som bystrøk et løst definert område, som omfatter det administrative området Oslo sentrum – en bydel som er direkte underlagt byrådet – og deler av andre bydeler.

Karl Johans gate er Oslos hovedgate.
Foto: Chris Nyborg (7. juni 2005).

Nøyaktig hvordan man definerer området kommer an på sammenhengen og personlige oppfatninger om hva som utgjør byens sentrum. Områder som ofte regnes med til sentrum er:

Kilder og litteratur