Peter Wessel Zapffe

Peter Wessel Zapffe (født 18. desember 1899 i Tromsø, død 12. oktober 1990 i Asker) var jurist, forfatter, filosof, fjellklatrer og friluftsmann.

Peter med kamera. Fotografert av søstra, Signe, i første halvdel av 1920-åra
Foto: Signe Wessel Zapffe/Nasjonalbiblioteket

Familie

Peter Wessel Zapffe var sønn av apoteker Fritz Gottlieb Zapffe (1869–1956) og Gudrun Wessel (1870–1950). Han ble gift i 1935 i Oslo med Bergljot Espolin Johnson (1904–1995), ekteskapet oppløst 1941, deretter i 1952 i Asker med Berit Riis Christenssen (1919–2008). Han var dattersønns datterdatters sønn av embetsmann Jens Holmboe (1752–1804), dattersønns dattersønn av eidsvollsmannen Hieronymus Heyerdahl (1773–1847), tremennings sønn av Andreas Bredal Wessel (1858–1940) og politiker Hieronymus Heyerdahl (1867–1959). Han var fetter av bokseren Otto von Porat (1903–1982), tremenning av forfatter, fangstmann og polarforsker John Giæver (1901–1970) og svoger til billedkunstneren Kaare Espolin Johnson (1907–1994).

Liv og virke

Peter Wessel Zapffe vokste opp i Tromsø som apotekersønn. Han tok examen artium ved Tromsø offentlige høiere almenskole i 1918 (reallinjen). Allerede i gymnastiden publiserte han sine første skriftlige arbeider, i form av debattinnlegg i lokalavisen.

Zapffe studerte jus i Kristiania, og ble cand. jur. i 1924. Han vendte i 1925 hjem til Tromsø hvor han ble dommerfullmektig og konstituert byfogd. Mellom 1928 og 1930 var han sakførerfullmektig i byen. Nye interesser gjorde at han sa opp stillingen og returnerte til Oslo, der han begynte å studere litteraturvitenskap. Han begynte på en omfattende magistergrad i litteratur, men denne ble i stedet gjort om til en doktorgradsavhandling.

Zapffe disputerte i 1941 for den filosofiske doktorgrad. Avhandlingen hadde tittelen Om det tragiske, og vakte oppsikt også utover det akademiske miljøet. Året etter utga han en helt annen type bok, kalt Vett og uvett, en samling av humoristiske stubber fra Nord-Norge, redigert av ham selv og studiekameraten Einar K. Aas, og illustrert av Zapffes svoger, Kaare Espolin Johnson. Zapffe skrev også skjønnlitterære arbeider, til dels med kontroversielt innhold. Han var dessuten en ivrig fjellklatrer, og utga en samling med historier om sine opplevelser fra denne interessen kalt Barske glæder. Han utgav flere essaysamlinger og mange artikler i ulike tidsskrifter og aviser.

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv nektet Zapffe å ta imot tilbud om fast stilling, men underviste likevel i flere år som hjelpelærer i logikk til examen philosophicum, og utgav en egen lærebok i logikk, Den logiske sandkasse (1966).

Zapffe som fotograf

Familien brukte fotografiet flittig for å dokumentere dagliglivet, så Peter Wessel fikk tidlig erfaring med fotografering. Han utviklet en spesiell interesse for dette bildemediet og eksperimenterte med estetiske landskapsbilder fra 1920-tallet og fremover. Senere tok han i bruk diapositiver for å fotografere landskaper slik han så dem, gjerne detaljer av blomster og landskapsformasjoner. Peter Wessel Zappfe var en kort periode medlem av Oslo Kamera Klubb (1921-22).

Hans søster Signe Wessel Zapffe drev også med fotografering.

Ettermæle

 
Peter Wessel Zapffe er gravlagt på Asker kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

I et minneord over Peter Wessel Zapffe i avisa Nordlys 23. oktober 1990, signert Leiv Gabrielsen, ble han beskrevet slik (utdrag):

Han beriket sin samtid med en original tankeverden, omfattende burleske skøyerinnfall og dyptpløyende analyser. Livets meningsløshet konfronterte ham i ung alder, og vissheten om menneskers nytteløse forgjengelighet preget ham, uten å forbitre hans sinn. Zapffes naturtilhørighet styrte hans liv, og hans ømhet for det grønne strå og den unnselige blomst forsonet ham med menneskets ubotelige håpløshet. ... Kommende slekter har han overlatt en ufattelig skatt.

Peter Wessel Zapffe er gravlagt på Asker kirkegård sammen med sin andre kone.

Kilder


  Peter Wessel Zapffe er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.