Storgata 51 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:26 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gullsmedbutikken har holdt til her lenge, men Synsam har nettopp flyttet inn. O'Learys holder til i de gamle lokalene etter "Fryd og gammen" og "Paletten".
Foto: Einar Dahl (2017).
Stort folketog i Tromsø 6. juni 1906, på 1-årsdagen for unionsoppløsningen. Rett bak brudeparet til hest ser vi Storgata 51, der hadde P. Eriksen overtatt året før. I nordenden lå det en kafè.
Foto: Th. Øien 1906.
M. Wollstad åpnet sitt bakeriutsalg mot Storgata i 1916, senere videreført som Brødrene Wollstad. Det ser ut til å ligge en tobakksforretning på nordsiden.
Foto: Peter Wessel Zapffe 1920-tallet
Opptøyer i Storgata? Neppe. Det ser helt udramatisk ut, med sterkt innslag av hvite sangerluer(?) På hjørnet av Storgata 51 driver J. Jacobsen manufakturforretning, lenger nord ligger Wollstad og en butikk til. Bildet er tatt fra apoteker Zapffes leilighet i Storgata 42.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920-tallet).
Det er ikke lett å holde styr på forretningsvirksomheten i Storgata 51. På dette flotte bildet fra Storgata ser vi at det ligger en frukt- og tobakksbutikk på hjørnet.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Ca. 1930?).
I 1934 flyttet J.M. Hansen inn og overtok også de gamle lokalene til brødrene Wollstad, de flyttet ned i nr. 51b, mot Strandskillet. Mot nord hadde Alf Jonsson sin tobakksforretning.
Foto: Vilhjelm Riksheim (Ca. 1938).
I 1948 brant hele I. Austads bygningskompleks i Fredrik Langes gate ned og de flyttet hit for en periode. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Riktignok er lyset mørketidsblått, men huset har ikke riktig den samme elegansen som før. 1974.
Foto: Jens Storm Munch

Storgata 51 i Tromsø, på hjørnet mot Strandskillet, har alltid vært et travelt handelshus. - Gammelt matr.nr. 104.

Bokbinder Ebeltoft

Gavebrev fra A. Ebeltoft til J. Ebeltoft på en stuebygning, datert 20. sept. 1823, tinglyst 13. nov. 1854.

Målebrev til Johan Jakob Ebeltoft, tinglyst 25. sept. 1848.

Bokbinder William R. Ebeltoft, etabl. 1849. ”Boghandler og bogbinder, hvortil benyttes 4 mand,” (1869).

Tingvidne om at våningshuset er oppbygget av A. Ebeltoft og er solgt til Johan Ebeltoft, 1854.

Bokbindermester William Romanus Ebeltoft og kona Elen Marie bodde her med datteren Johanne og noen leieboere, i 1865 og i 1875.

Bevitnelse om at William Ebeltoft er eneste og universalarving etter avdøde Johan Ebeltoft, hvorved han får hjemmel på denne eiendommen, 1881.

I 1885: Bokbinder Villiam R. Ebeltoft med kona Marie og tjenestepiken Elise Olsen, pastor Ole B. Hanson med kona Ingrid, fem barn og tjenestepikene Rasmina Mosessen og Helmine Gundersen, kontorist Ole W. Lund.

I 1891: Villiam Romanus Ebelbass med kona Elen Marie, tjenestepike Anthanethe Larsen, Ole Bernhard Hanson med kona Ingrid og fem barn samt tjenestepikene Amalie Olsen og Petrea Nilsen.

William Ebeltoft døde i 1900.

Bokbinder Flood

Bokbindermester Jahn Lyder Flood med kona Laura Emilie og tre barn, mekaniker Thorkild Fosse med Bergette og to sønner, adjunkt Halftan og Henrikke Kryger Storm med fire barn, dame i syforretning Anna J. Hansen, alle bodde her i 1900. - Flood var en ansett håndverker og mangeårig formann i Håndverkerforeningen.

Johanne Hagerup åpnet i 1903 et privathotell med spiseforretning her.

Eid av Alfred Hanson i 1904. (?)

Skifteskjøte til P. Eriksen (Aagaard?) på denne eiendommen og matr.nr. 246 (Strandtorget 3) fra William Ebeltofts bo, 1905.

Slakter Ludvig og Dagny Aune bodde her med fire sønner, våkepike ved sykehus Elen Løkslet, enke og husholder Hanna Mathilde Larsen med to døtre, enkemann og barber Christian Dahlbye, i 1910.

Skjøte fra P. Eriksen til sadelmaker A. Jønsson, 1911. - Skjøte fra A. Jønsson til baker M. Woldstad, 1913.

Baker Woldstad og J.M. Hansen

Firma Hans H. Brox ” spesialforretning i norsk og utenlandsk frugt, tobakker, cigaretter”, 1916.

Hans H. og Torbjørg Brox, kafévertinne Betty Kathrine Hagerup, Carl Moursund sakførerkontor, ”etabl. 1891, ældste sagførerforretning i Tromsø”, i 1916.

I 1916 åpnet M. Woldstad sr. conditori og dampbakeri med bakermester Martin Mikal, konditor Emanuel Johan og bakersvend Martin Woldstad, senere overtok sønnene Martin og Emanuel som ”Brødrene Woldstad”. Gikk konkurs i 1932, men klarte å fortsette driften, (1940 og 57).

M. og Vanny Woldstad kom med sin moteforretning fra Strandskillet 2 i 1917. (1932).

Leiekontrakt hvorved M. Woldstad bortleier til J.A. Jensen hjørnebutikk med tilstøtende kontorværelser samt adgang til nødvendige ytre rom, med rett til å drive i hvilkensomhelst branche undtagen frugthandel, for et tidsrom av 5 år, 1919.

På 1920-tallet (etter 1924?) drev J. Jacobsen manufakturforretning på hjørnet.

Ektepakt mellom Martin Mikal Woldstad og hustru Ivanna (Vanny) Woldstad hvorved bl.a. denne eiendom skal være mannens særeie, 1921. - Skjøte fra M. Wolstad til Vanny Woldstad på halvparten av eiendommen, 1929.- Skrivelse fra M. Wolstad om at den Wanny Woldstad meddelte fullmakt til å innkassere husleie av Storgaten 51 tilbakekalles herved, 1930. - Tinglyst overenskomst mellom Wanny Woldstad og Martin M. Woldstad at W.W.’s halvdel av denne eiendom skal være hennes særeie og ikke kunne disponeres av hennes ektefelle, 1930. - Kontrakt mellom Wanny og Martin Woldstad og o.r.sakfører Chr. Selmer hvorved sistnevnte overtar bestyrelsen, 1931.

På 30-tallet solgte Ingrid Nilssen babyutstyr her, skreddermester Sigurd Sønvisen var her og J(ohan) M(artin) Hansen, som hadde startet opp i 1925 m/verksted i Strandgata 36, åpnet i 1934 sin butikk med elektriske artikler. Forretningen ekspanderte betydelig med satsing på leveranser til fiskeflåten, radio og belysning. J.M. Hansen flyttet i 1947 til Storgata 56.

Flyttet Brødrene Wollstad til 51b da J.M. Hansen åpnet i 1934?

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, 1937.

Tvangsauksjonsskjøte til kjøpmann Per Bell, 1938.

Skohuset, Line og Paletten

Alf Jonsson, tobakksforretning, 1940 og 1957/66.

Bud Aage Woldstad, maler Harald Johansen, maskinist Hans Nilsen Haugen, (1940), inspektør Halvor Bringedal, ”Fram”, (1940/46).

Kjøpmennene Jakob, Joh. og Per Bell, J.M. Hansen, installatør og radioforhandler, elektrisk utstyr, apparater og materiell, Brødrene Woldstad (Emanuel og Martin), bakeri og konditori, maler Harald Johansen, husbestyrer Dagny Strømsbukt, arbeider Trygve Wikane, bokhandler Aage Woldstad, (1946).

Eid av Per Bell i 1946.

Firma I. Austad hadde lokaler her en tiårs-periode fra 1948 etter den store brannen i Austadkvartalet 7. april 1948.

Forsikringsinspektør Harry Dybwad, rigger Harald Didriksen, tømmermann Sverre Paulsen, (1957), Olaf Olsen, dame- og herreskredder, (1957/77).

T. Hansens bakeri og konditori i nr. 51b, (1966/72), (Tormod Hansen).

Skjøte fra Per Bell til Paulvin P. Baardsen i 1965. - “Skohuset”, sko, lær og skomakerartikler, (Paulvin Baardsen) kom hit i 1960, men beholdt lager sitt i Storgata 36 der forretningen hadde vært. I 1964 overtok og moderniserte de huset. Ved Baardsens død i 1977 overtok Lajla Baardsen. Senere Stein-Erik, deretter Kjell Åge Baardsen,(1984/99) – Butikken la ned driften i 2008, de ble etterfulgt av “Leatherman”.

”Line”, en avd. av Ivar’s magasin A/S, kom hit fra Strandskillet 6 i 1973. Butikken flyttet videre til Storgata 52 i 1979. (1984) Se Sjøgata 16.

Der Woldstads bakeri hadde vært, mot Strandskillet, ble det i 1980 oppført et nytt tilbygg i 3 etasjer med ”Fryd og Gammen” i 1. etg. (1982/86) og ”Paletten” i 3. etg. (1984), Finn Kjeldsen, agent/kommisjonær, (1982/90).

Paletten Café og Galleri ble etablert i 1981 av Erling Gustavsen. Huset var da utvidet med et nybygg mot Strandskillet med tanke på restaurantdrift. Til å begynne med var stedet et alkoholfritt alternativ, men det varte ikke lenge. Fra 1985 kom den første uteserveringen og den ble senere utvidet med en takterrasse. De første årene også med mange artister og kulturinnslag, senere en populær fotballpub, (1984), (drevet av J-A Giæver Nilsen i 1986)(1990/99). La ned driften i 2012).

Paletten kiosk, (1986/99), Tromsø Gullsmedforretning, (1999).

Fryd og Gammen (1990/99). De hadde også avd. i Veitasenteret, Storgata 102.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.