Storgata 74 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:31 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Her er det klær som gjelder i Storgata 74: Carlings, BikBok og Cubus på rad.
Foto: Einar Dahl (2017).
Tre flotte damer har nettopp passert Storgata 74. Ca. 1910.
Thekla Høegh, som står på trappen, arbeidet i Holmboes bokhandel fra 1900-1918. Da startet hun sin egen i Storgata 86. Ca. 1910. - Foran henne på trappen står unge Margareth Holmboe.
Foto: (Høeghsamlingen)
Gullsmed Johannesen drev forretning her fra 1922 til 1960. Ca. 1925.
Foto: Ukjent.
Claus Andersen var, sammen med Paul Figenschou, de store innen turistforretninger i Tromsø. Hit kom forretningen midt på 1920-tallet.
Foto: Reidun Bangsund Tøllefsen
På 1960-tallet ble det gamle trehuset revet og erstattet med et moderne betongbygg der Tromsbanken flyttet inn.
Foto: Teigens fotoatelier, 1966.

Storgata 74 i Tromsø var en stor forretningseiendom i tre, nå i betong. Eiendommen ble delt i 74a og 74b, der 74b tilsvarer dagens Grønnegata 71. - Gammelt matr.nr. 45a.

Even Holmboe

Even Holmboe fikk tinglyst målebrev 15. aug. 1836 og byggmester D.G. Evjen satte opp gården hans året etter.

Firma E. Holmboe, etabl. 1819. «Assortert handel samt agentur- og kommisjonsforretning», (1869). Fra 1819 til 1837 drev Even Holmboe forretning sammen med broren Michael Wide Holmboe. De var sønner av den kjente fogd Jens Holmboe. Even Holmboe døde i 1859 og driften ble overtatt av sønnen Johs. Holmboe. Huset var eid av enkefru Maren Johanne Holmboe i 1869. Fra 1876 drev Johs. Holmboe også i Storgata 88.

Adjunkt Karl Pettersen m/familie bodde her i 1865. Karl Pettersen, f. 1826, ble adjunkt på Latinskolen i 1855 etter å ha tatt mineralogisk embetseksamen. Han var en dyktig fagmann som skrev i norske og utenlandske fagtidsskrifter. Politisk engasjert i skolespørsmål, ishavsforskning, og mye annet, tok bl.a. initiativet til opprettelsen av Tromsø bibliotek. I 1877 ble han tollkasserer. - Han flyttet herfra til Skippergata 11, (1875). - I 1865 bodde også enken Maren Johanne Holmboe her med to sønner og en datter, handelsbetjent Anton Næss og tjenestefolk.

Skjøte fra enke Maren Holmboe til bokhandler W. Holmboe, 1870.

H.W. Holmboe

Kjøpmann og bokhandler Henning Wilhelm Holmboe bodde her med kona Hanna Bergithe, seks barn og tjenestefolk, i 1875.

I 1885: Kjøpmann og bokhandler, tysk konsul, Wilhelm Holmboe med kona Hanna (f. Clodius), butikkjomfru Creola Holmboe, betjent Axel Holmboe og skoleelevene Annina, Pauline, Louise og Hjalmar Holmboe, de to tjenestepikene Anna Paulsen og Mathilde Isaksen, motehandlerinne Justine Sannem, assistent i motehandelen Regine Sannem.

I 1892 ble Storgata 74b skilt ut fra eiendommen og ble til Grønnegata 71.

Wilhelm Holmboe, tidligere skipper, hadde overtatt bokhandelen i Fredrik Langes gate 15 etter sin svigerfar Clodius, og den var lenge ledende i byen. Samtidig drev han stort i kullhandel gjennom sammenslutningen «W. Holmboes kulhandel», stiftet 1875, med lager på Hansjordnes. Han døde i 1903. – Driften fortsatte under sønnen Hjalmar Holmboes ledelse, fra 1904/05 med navn «W. Holmboe & Cos Kulhandel». Kullforretningen vokste og ble etter hvert også utvidet til omsetning av is og vann, og rederivirksomhet (M/S Isbjørn), (1927).

Justine Sannem drev sammen med sin søster Palmine motehandel her fra 1876 til konkursen rammet dem i 1904.

Kjøpmann Hjalmar Wilhelm og Marie Holmboe m/familie, tjenestepikene Laura Rasmussen, Georgine Normann og Kristine Pedersen, i 1910. I 1916: W. Holmboe, bok- og papirhandel, W. Holmboe & co’s kulhandel, kjøpmann Hjalmar Vilhelm, Gudleif og Marie Fredrikke Holmboe, tjenestepike Ivanna Johansen, Tromsø overformynderi v/Hjalmar Holmboe.

Hjalmar Holmboe hadde også driften av papir/bokhandelen fram til 1923, da hans sønn Gudleif Holmboe overtok. Dette ble etter hvert en spesialforretning for papir med vekt på en gros-virksomhet. Bokhandelen ble skilt ut i 1924 med Trygve Isdahl som innehaver, under navnet «Bokladen», men den ble lagt ned etter et par år.

Gullsmed Johannessen

Gullsmed K(ristoffer) Johannessen flyttet hit fra Storgata 102 i 1922 og drev forretningen til sin død i 1960. Sønnen Halvor overtok og etter et kort intermesso i Storgata ? mens nr. 74 ble revet, kunne man flytte tilbake i nybygget i 1966. Halvor døde i 1980 og sønnen Otto Kiil Johannesen overtok. (1982/93) - I perioden 1942-53 ble forretningen drevet sammen med Kolbjørn Johannessen. Hans Tromsø Gullsmedforretning, etablert 1938, ble kastet ut av tyskerne fra Storgata 83. Han flyttet videre til Storgata 84 i 1953.

Eid av Hjalmar W. Holmboe i 1932 og 46, med Boklade og kontor, fabrikasjon av souvenirer, (1957).

Fra slutten av 1920-tallet var pelshandler Claus Andersen A/S her. Forretningen var etabl. i 1889, men gikk konkurs i 1921 da de holdt til på Richard Withs plass 2. Sønnen Leif Andersen startet Claus Andersen som et A/S i 1925 med skinn- og pelsvarer, kåpeverksted, dun og turistforretning, (1940). Claus Andersen var i sin tid en betydelig eksportør av pelsvarer. I 1927 eide han 22 fangsthytter på Spitsbergen og på 1960-tallet var han fremdeles landsdelens største i sitt slag. Han kom hit etter en kort periode i Storgata 84.

O.r.sakfører Sig. Falck hadde kontor her i 1932 (og 57), det samme hadde Gudleif Holmboes agentur og kommisjon, W. Holmboes kullhandel, (1932, Tromsø Depotkompani A/S i 1940).

Bokbinder Evald Lian (med inngang fra Grønnegata), samt bundtmaker Karl Graus verksted, sakfører Bjørn Waarhus, (1940, o.r.sakfører i 1957), damefrisør Olga Stennes Olsen, (1940), W. Andresens papirhandel, (åpnet på 30-tallet)(Wally Fosse), (1940), Norbye & Zachariassen, (Agnes Norbye), manufaktur og trikotasje, (1940).

W. Holmboe, ishavsrederi, arktiske fangststasjoner, eksport av ishavsprodukter, arrangør av arktiske jakt- og videnskapelige ekspedisjoner, W. Holmboes kullhandel (Gudleif Holmboe), kullhandel, olje, smøreoljer, bensin, Tromsø Depotkompani NOR A/S, bunkerstasjon for kull, olje, smøreoljer, bensin og salt (disp. Gudleif Holmboe), buntmaker Claus Andersen A/S, skinn- og pelsvarehandel, W. Andresens bokhandel (Wally Fosse), «Entreprenør», avd.kontor for Lie, Darre Nilsen A/S, Oslo, m/driftsleder ing. Olav Hollum, (1946).

Optiker Magnus Jacobsen kom fra Skippergata 28 i 1951 og flyttet videre til Fredrik Langes gate 20 i 1965, (1984).

Singer Co symaskin A/S, avd. Tromsø, (bestyrer A. Nordøy), (1957), W. Holmboe, gruvedrift, (Gudleif Holmboe), (1957), Torleif Ottersen, vare- og forsikringsagent, radio, (1957).

Skjøte fra Marie Holmboe til A/S Storgaten 74 i 1961.

Tromsøysund kommune (1963): Overformynderi [1]

Revet i 1963/64?

Skjøte fra A/S Storgaten 74 til Tromsø Forretningsbank A/S på ideell ½-del, i 1965.

Tromsbanken

Tromsø Forretningsbanks nye forretningsbygg ble åpnet i nov. 1966, arkitekt var Jan Inge Hovig. Banken endret navn til Tromsbanken A/S i 1976, fusjonerte med Fokus bank i 1990 og flyttet til Storgata 79/83 i 199? (1996).

Jasper Berghs eftf., agentur/kommisjonsforretning, næringsmidler, elektriske installasjoner, TV, (Odd E. Bergh), (1966), Kredittservice A/S Tromsø, (disp. Tor Brandeggen), (1966/72), (adm. dir. Margido Lund i 1977),Troms landbruksselskap, h.r.adv. Ivar Austad, (1972).

Skjøte fra A/S Storgaten 74 til Tromsø Forretningsbank A/S på ideell ½-del, i 1973.

Adv. Arne Eidsmo, (1977), Norsk Arbeidsgiverforening, (1977), Tromsregnskap A/S, (1977).

Bergen Bank A/S, (banksjef Bjørn Kaldhol), (1986).

Arbeidstilsynet, (1993/99), Gullfunn Tromsø, (1996), Bik Bok Tromsø, (1999).

I dag Cubus, Bik Bok, Acta kapitalforvaltning.

Referanser

 1. Rikstelefonkatalogen nr 10, for Nordland, Troms og Finnmark 1963

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.