lokalhistoriewiki.no:Administrasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 8. mai 2012 kl. 13:39 av Stigrp (samtale | bidrag) (Faglige veiledere)
Hopp til navigering Hopp til søk

Det at en wiki blir til på dugnad, betyr ikke at den går på selvstyr. Wikien blir drevet av Norsk lokalhistorisk institutt og alle som bidrar i den må forholde seg til wikiens retningslinjer. Wikien har en administrasjon som sørger for ro og orden i wikien. Dessuten har den ulike kategorier av bidragsytere. Brukere kan ha forskjellige roller i ulike navnerom. Wikien blir selvsagt også brukt av lesere som aldri registrerer seg.

Det finnes flere typer medarbeidere som kan hjelpe dersom du har spørsmål. For tekniske ting som for eksempel layout, kan du stille spørsmål på diskusjonssiden (eller sende en epost) til en administrator. Ting som har mer med innholdet å gjøre kan ofte en veileder hjelpe med.

Bidragsytere


Registrerte brukere

Du må ha registrert deg som bruker og være innlogget for å kunne opprette og redigere artikler, samt laste opp bilder og lydklipp. Brukerne må også oppgi sitt virkelige navn. Du er selv juridisk ansvarlig for det du skriver og laster opp.

Bidrag fra en registrert bruker vil for administratorer og andre med utvidede rettigheter fremstå med røde utropstegn i siste endringer. Slike endringer må godkjennes av en administrator. Utropstegnene viser også andre brukere at vedkommende kan trenge ekstra oppmerksomhet og assistanse.


Skribenter

En registrert bruker kan han få utvidede rettigheter som skribent av en administrator, etter råd fra en historiefaglig veileder. Brukerens bidrag kvalifiserer da til rettigheter som autopatroller, dvs at hans/hennes bidrag ikke krever godkjenning av andre. Når en bruker er gitt rollen som skribent, vil hans/hennes redigeringer ikke bli markert med røde utropstegn i siste endringer.


Faglige veiledere

De faglige veilederne utnevnes av NLI og har som oppgave å sikre at artiklene i wikien holder mål etter faglige kriterier. Veilederne velges ut på grunnlag av faglig bakgrunn og/eller bidrag i wikien. De kan ha kompetanse på historie eller andre relevante fagfelt.

Dagens veiledere er:

 • Ola Alsvik. Kompetanseområder: Lokalhistorie som fag og bevegelse. Historiografi. 1900-tallets historie. Kommunal administrasjonshistorie. Byhistorie.
 • Oddmund Løkensgard Hoel. Kompetanseområder:
 • Hans P. Hosar. Kompetanseområder: Lokalhistorie som fag og rørsle. Arkivvesen, administrasjonshistorie og kildekunnskap. Tidlig moderne tids historie (1536-1814), derunder spesielt jordeiendomsforhold, klasseforhold og standsinndeling og militærhistorie. Lokalkunnskap spesielt om Skjåk og til dels om Ottadalen og Gudbrandsdalen.
 • Kristian Hunskaar. Kompetanseområder: Slektshistorie, særlig Søndre Vestfold. Jordeiendomshistorie. Denne veilederen er først og fremst tilgjengelig pr e-post.
 • Siri Johannessen. Kompetanseområder: Nederland / Nederlandene (historie/geografi), nederlandsk språk.
 • Arnfinn Kjelland. Kompetanseområder: Lokalhistorie som fag og rørsle. Landbrukshistorie 1600-1900, utmarksbruk. Historisk demografi (familierekonstitusjon) og mikrohistorie. Lokalkunnskap spesielt om Lesja og til dels om Dovre, Lom, Gudbrandsdalen, Rennebu, Rauma og Volda.
 • Marthe Glad Munch-Møller. Kompetanseområder: 17- og 1800-talls historie, derunder særlig opprørshistorie.
 • Trond Nygård. Kompetanseområder: Nyere historie (1800- og 1900-tallet), med vekt på sosialhistorie og økonomisk historie. Lokalhistorisk interessefelt er Gjøvik, Toten og tilgrensende områder, samt Oslo øst.
 • Stig Rune Pedersen. Kompetanseområder: Nyere histore (fra 1850 til i dag, med vekt på tiden etter andre verdenskrig). Innen lokalhistorie: særlig Oslo (Groruddalen). Kongsberg og Numedal. Spesielle emner: forsvar og beredskap og elektrisitetshistorie.
 • Tor Sveum. Kompetanseområder: Bibliografi, kategorisering.
 • Olve Utne. Kompetanseområder: Musikk, dialekter, språkhistorie, urfolk og nasjonale minoriteter (særl. samer, jøder). Midt-Norge, spes. Nordmøre med naboområder. Salten og Lofoten.
 • Ida Tolgensbakk. Kompetanseområder: Innvandring, folkloristikk.
 • Nils Steinar Våge. Kompetanseområder: Lokalhistorie i skolen


Veilederne kan nås gjennom:

 • Deres diskusjonssider (klikk på veilederens brukernavn og deretter på diskusjonsfanen)
 • E-post (klikk på "E-post til denne brukeren" i venstremargen)


Som bruker kan du spørre veilederne om råd:

 • Hvis du er usikker på om artikkelen er lokalhistorisk relevant
 • Hvis du ønsker hjelp når det gjelder kilder
 • Hvis du har metodiske spørsmål
 • Osv.


Som veileder vil det blant annet være naturlig å vurdere momenter som disse:

 • Er artikkelen lokalhistorisk relevant etter wikiens kriterier, og ellers i det store og hele i samsvar med wikiens generelle retningslinjer?
 • Holder artikkelen mål i forhold til historiefaglige kriterier for saklighet, etterrettelighet og etterprøvbarhet? Er det utøvd god kildekritikk?
 • Er kildehenvisningene adekvate og i samsvar med god referanseskikk?
 • Er faktaopplysninger korrekte?
 • Er beskrivelser og påstander i artikkelen rimelige og evt. overensstemmende med allment aksepterte historiske sannheter? Eller i motsatt fall, er det godt nok begrunnet i artikkelen hvorfor den bryter med vedtatte «sannheter»?


Teknisk administrasjon

Administratorer

Administratorene er en slags vaktmestere i wikien. De følger med på nye bidrag, gjør nødvendige wikitekniske tilpasninger, hjelper nye brukere til rette og sørger for ro og orden i wikien. Administratorene har både en teknisk og administrativ rolle i driften av nettstedet.

Administratorene utnevnes av en byråkrat på vegne av NLI.

Wikien har nå de følgende administratorene; om du trenger hjelp kan det være greit å se etter på siste endringer hvilke administratorer som nylig har vært/ er aktive:


Spesialfunksjoner for administratorer

Administratorer kan utføre en del spesielle funksjoner på wikien, i tillegg til de rettigheter alle registrerte brukere har:

 • Sletting av sider, kategorier og filer. Administratorene kan også se på og gjenopprette sletta sider.
 • Låsing av sider, kategorier og filer. Låste sider kan bare redigeres av administratorer.
 • Utestengelse og fjerning av utestengelse av brukere. Utestengelse vil si at brukeren ikke kan redigere, kun lese i wikien.
 • Redigering av systembeskjeder (spesialsider som bestemmer hvordan wikien fungerer og ser ut) og andre låste sider.
 • Importering av sider fra andre wikier

Administratorer kan også godkjenne endringer, fortrinnsvis endringer som gjelder tekniske ting hvis ikke den som utfører godkjenninga også er veileder.

Les mer om administratorers oppgaver.


Hva kan administratorer hjelpe til med?

Administratorer er erfarne wikibrukere, som kan hjelpe til med en rekke ting på wikien. I tillegg til slikt som krever administratorrettigheter, som å redigere låste sider eller slette sider, kan man f.eks. spørre om hjelp til:

 • Å laste opp bilder, merke disse med riktig lisens og sette dem inn i artikler
 • Å kategorisere artikler og bilder
 • Å sette inn spesielle elementer i artikler, som infobokser og tabeller
 • Å lage, tilpasse eller bruke maler og dynamiske lister
 • Å oppdatere malen som legger inn befolkningsdata for alle Norges kommuner i kommune-malene (Mal:Kombef)
 • Å oppdatere malen som legger inn befolkningsdata for alle Norges fylker i fylkes-malene (Mal:Fylbef)

Du kan selvsagt også spørre om hjelp til andre ting du står fast på. Husk også at det bare er å redigere i vei, hvis noe ikke fungerer kan en erfaren bruker finne ut av det etterpå. Alle versjoner av artiklene lagres automatisk, så det er alltid mulig å tilbakestille dersom noe går galt.


Byråkrater

NLI har noen brukere med byråkratrettigheter. Byråkratene har en administrativ rolle knyttet til utnevning av brukere i spesielle roller, endring av navn på brukerkonti og har dessuten tilgang til noen overordnede analyseverktøy.

Dagens byråkrater