Forskjell mellom versjoner av «lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Kvalitetssikring)
(36 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
<onlyinclude>'''[[Forside:Hovedside/Om_forsiden|{{SITENAME}}]]''' drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler, og om du vil bidra kreves det kun at du [[Spesial:Logg_inn|registrerer]] deg. Via [[:Kategori:Forsider|forsideoversikten]] eller [[røde lenker]] i artiklene kan du se om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, og via sidene [[Hjelp:Om wikien|om wikien]] og [[Hjelp:Hvordan man redigerer en side|redigeringshjelp]] får du starthjelp.
+
<onlyinclude>'''[[lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki|Lokalhistoriewiki]]''' er en fag- og forskningswiki som drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI) ved [[Nasjonalbiblioteket]]. Wikien har rundt 1 million besøk i året, og vi ønsker både at leserne skal møte et best mulig produkt og at wikien skal fungere som et laboratorium. Her skal aktive brukere med et mangfold av bakgrunner få eksperimentere og prøve seg fram. Det skal også være lov å feile uten å bli hengt for det. Vi mener at alle har noe å lære av alle. Om vi er fagfolk på et område, er vi amatører på andre.  
  
Artiklene i {{SITENAME}} skrives ut fra et lokalt ståsted. Det betyr ikke at rikshistoriske, eller for den saks skyld verdenshistoriske, temaer ikke skal ha noen plass i wikien, men at perspektivet i slike artikler vil være betydningen ulike hendelser har hatt for lokalsamfunnene ([[Metode:Lokalhistorie|les mer om lokalhistorie]]). Wikien skal være åpen for alle i lokalsamfunnet, både for de som er derfra, de som har flyttet dit, som bor der i kortere perioder eller som «bare» er interessert i stedet. </onlyinclude>
+
Wikien har akkurat nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler og [[Special:Statistics|{{NUMBEROFFILES}}]] bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å [[Spesial:Logg_inn|registrere]] seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på [http://www.lokalhistorie.no/publisering/nybegynnerbrosjyre-for-lokalhistoriewiki/view Nybegynnerbrosjyren] eller [[Forside:Hjelp|hjelpesidene]]. Ta gjerne kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt#Kontaktdata|Norsk lokalhistorisk institutt]]. Du finner oss i [[Siste endringer]] og via [http://www.lokalhistorie.no/om-nli/ansatte ansattsidene våre]!</onlyinclude>
  
----
+
== Hva kan jeg skrive om? ==
  
==== Samarbeidspartnere ====
+
Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap.  
Wikien er utviklet i samarbeid mellom [[Norsk lokalhistorisk institutt]] og [[Bruker:Jeblad|John Erling Blad]], [[Bruker:Cnyborg|Chris Nyborg]] og [[Bruker:Olve_Utne|Olve Utne]], som alle har bakgrunn fra Wikipedia. Blad har stått for grunnleggende programmering, oppsett og interaksjonsdesign. Nyborg og Utne har bidratt med utvikling av grunnstrukturer og produksjon av innhold, blant annet i form av mønsterartikler.  De involverte i forsiden [[Forside:Gamlebyen_i_Fredrikstad|Gamlebyen i Fredrikstad]] har også spilt en viktig rolle i det grunnleggende utviklingsarbeidet.
 
  
----
+
Selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men som gir nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. [[lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Les mer om kriteriene for artikler.]]
  
==== Kvalitetssikring ====
+
== Samskaping av innhold ==
Bidragsyterne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens [[{{SITENAME}}:Retningslinjer|retningslinjer]]. Nettstedet har en [[{{SITENAME}}:Administrasjon|administrasjon]] som sørger for ro og orden på wikien. Dersom du likevel skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til [[Norsk lokalhistorisk institutt]], så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.
+
 +
wikien [[Hjelp:Fjernsamarbeid|samskaper]] vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha [[Kollektivt forfatterskap|mange forfattere]]. Alle artiklene er ''våre'', ikke ''dine'' og ''mine''. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Du har også mulighet til å kommentere, foreslå rettelser og stille spørsmål til artikler og bilder, for i tilknytning til hver side på wikien vil du finne en fane for [[Hjelp:Samtalesider|Diskusjon]].  
  
[[Forside:Hovedside/Om_forsiden|''Les mer om prosjektet...'']]
+
Samskapingen foregår på ulike måter. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted, arbeider med stoff de har greie på, og så viser det seg at andre har greie på det samme eller noe helt annet, og dermed enten kan utfylle en artikkel direkte eller gi den kontekst gjennom andre artikler. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler.  
=====Historien om en wiki=====
 
Våren 2007 møttes NLI og John Erling Blad, Pål Giørtz og [[Bruker:Nina|Nina Aldin Thune]] fra bokmåls-Wikipedia første gang for å diskutere mulighetene for et samarbeid om en lokalhistorisk wiki. Forut for møtet hadde begge parter ut fra ulike ståsteder syslet med tanken om et lokalhistorisk oppslagsverk på nett.  
 
  
Vinteren, våren og sommeren 2005 diskuterte John Erling Blad, Chris Nyborg, Nina Aldin Thune og Pål Giørtz muligheten for å etablere en egen historieorientert wiki, der lokalhistorie skulle inngå som en del. Et domene ble registrert høsten 2005 med dette for øye. (Domain Name:SOGE.ORG, Created On:18-Oct-2005 09:40:12 UTC, Registrant Name:John Erling Blad Konsulenttjenester). Etter å ha vært diskutert i ulike fora, inkludert Wikipedia, ble mulighetene for å realisere prosjektet tatt opp i møter med ABM-utvikling og senere med NLI.  
+
I wikien er vi ikke avhengig av fysisk nærhet, men kan bygge digitale naboskap knyttet både til steder og emner. Om du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over [[Geografiske_forsider|geografiske forsider]] og [[emneforsider]] eller på oversikten over [[lokalhistoriewiki.no:Brukerinteresser_og_ekspertise|andre brukeres interesser]].
  
For NLI var et av utgangspunktene et ønske om å legge [[Leksikon:Hovedside|Norsk historisk leksikon]] ut på nett og samtidig både oppdatere innholdet og utvide leksikonet kronologisk og tematisk. Samtidig dukket det opp stadig flere lokalhistoriske leksika på nett, noe vi også gjennom vår veiledningstjeneste aktivt hadde oppmuntret til, men som vi nå så et potensiale for å binde sammen og distribuere globalt. Et annet utgangspunkt var vårt nettsted [http://www.lokalhistorie.no/ lokalhistorie.no], som i planleggingsfasen var tenkt som en tverrsektoriell samarbeidsplattform og møteplass for institusjoner og organisasjoner på ulike geografiske nivåer som arbeidet med forskning, formidling og dokumentasjon i forbindelse med lokalhistorie. Tanken var at vi ved å samarbeide kunne utnytte vår samlede kompetanse mer effektivt til beste for brukerne. Kanskje var verken mentaliteten eller teknologien moden for dette i 2000, men i 2006 ble ideen gjenfødt i form av [http://www.lokalhistorie.no/nettverk/lokalhistorisk.html Lokalhistorisk nettverk], som nå har omkring 350 deltakere og som NLI koordinerer. Vi ser for oss at wikien kan bli et viktig satsningsområde for nettverket.
+
== Samarbeidsprosjekter ==
  
Det som konkret utløste samarbeidet mellom NLI og Wikipedias folk, var et [http://www.lokalhistorie.no/nettverk/lokalhistorisk/nyheter_mars_2007.html nyhetsbrev til nettverket], der NLI omtalte et planlagt seminar om lokalhistorie og sosial teknologi, med lokalhistoriske leksika og wikiteknologi som et av temaene. Kort tid etter var kontakten knyttet, og etter en måneds tid kunne den første demoen, utviklet av Olve Utne og Chris Nyborg, presenteres på nevnte seminar. I løpet av høsten 2007 utviklet John Erling Blad, i samarbeid med Chris Nyborg og Olve Utne, en ny og langt mer avansert demo. I slutten av mars 2008, ble denne flyttet til en server hos DIS-Norge. I denne prosessen fikk den nytt design og status betaversjon.
+
Wikien [[lokalhistoriewiki.no:Bakgrunn|startet opp]] som beta i 2007 og ble lansert i mars 2008. Den ble utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og administratorer fra Wikipedia. Siden har vi fortsatt å samarbeide, både med Wikipedia og andre. Som institusjon har NLI et tilsvarende samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, som det wikibrukerne har med hverandre. Altså både et bevisst, styrt samarbeid om enkeltprosjekter, og et mer tilfeldig samarbeid. En oversikt over styrte prosjekter av ulike typer finner du i kategorien for [[:Kategori:Delprosjekter|wikiens delprosjekter]].
 +
 
 +
Når det gjelder det mer tilfeldige samarbeidet, er NLIs holdning at beslektede institusjoner og organisasjoner utfyller hverandre best gjennom å gjøre det hver og en av oss er best på. Derfor lenker vi blant annet systematisk til andre på en måte som gjør det enkelt for dem å lenke tilbake til wikien, se [[Lokalhistoriewiki.no:Lenkede åpne data|Lenkede åpne data]].
 +
 
 +
== Opphavsrett ==
 +
 
 +
Vi forutsetter at wikiens brukere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at de kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien, forutsatt at kilden oppgis. Hvis du ikke selv har opphavsretten til et bilde, kan du bruke vår [[Spesial:Last_opp|guide for opplasting]]. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt]], selv om tekstene er falt i det fri.
 +
 
 +
Tekster og bilder fra [[Norsk historisk leksikon]] er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.
 +
 
 +
== Retningslinjer ==
 +
 
 +
Brukerne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens [[{{SITENAME}}:Retningslinjer|retningslinjer]]. Nettstedet har en [[{{SITENAME}}:Administrasjon|administrasjon]] som først og fremst hjelper og veileder brukere, men som også sørger for ro og orden på wikien. Om du skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til [[Norsk lokalhistorisk institutt]], så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.
 +
 
 +
Les mer i retningslinjene for: 
 +
 
 +
[[Hjelp:Bildelisenser (retningslinjer)|Bildelisenser]] | [[Hjelp:Blokkering av brukere (retningslinjer)|Blokkering av brukere]] | [[Hjelp:Eksterne lenker (retningslinjer)|Eksterne lenker]] | [[Hjelp:Forsideartikler (retningslinjer)|Forsideartikler]] | [[Hjelp:Importere sider (retningslinjer)|Importere sider]] | [[Hjelp:Låsing av sider (retningslinjer)|Låsing av sider]] | [[Hjelp:Navn i forbindelse med brukerkonto (retningslinjer)|Navn i forbindelse med brukerkonto]] | [[lokalhistoriewiki.no:Opphavsrett|Opphavsrett]] | [[lokalhistoriewiki.no:Personvern|Personvern]] | [[Hjelp:Samtalesider og diskusjonsforum (retningslinjer)|Samtalesider og diskusjonsforum]] | [[Hjelp:Sletting av sider (retningslinjer)|Sletting av sider]] | [[Hjelp:Språknormer (retningslinjer)|Språknormer]] | [[Hjelp:Titler på artikler|Titler på artikler]]
 +
 
 +
== Se også ==
 +
 
 +
*[[Forside:Hjelp|Hjelpesidene]]
 +
*[[Lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Lokalhistorisk relevans]]
 +
*[[:Kategori:Delprosjekter|Delprosjekter]]
 +
* [[Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia|Forskjeller fra Wikipedia]]
 +
 
 +
[[Kategori:Hjelp|{{PAGENAME}}]]
 +
[[Kategori:Lokalhistoriewiki.no]]

Revisjonen fra 14. jun. 2019 kl. 08:49

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Wikien har rundt 1 million besøk i året, og vi ønsker både at leserne skal møte et best mulig produkt og at wikien skal fungere som et laboratorium. Her skal aktive brukere med et mangfold av bakgrunner få eksperimentere og prøve seg fram. Det skal også være lov å feile uten å bli hengt for det. Vi mener at alle har noe å lære av alle. Om vi er fagfolk på et område, er vi amatører på andre.

Wikien har akkurat nå 58 250 artikler og 179 981 bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på Nybegynnerbrosjyren eller hjelpesidene. Ta gjerne kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt. Du finner oss i Siste endringer og via ansattsidene våre!

Hva kan jeg skrive om?

Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap.

Selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men som gir nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. Les mer om kriteriene for artikler.

Samskaping av innhold

På wikien samskaper vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha mange forfattere. Alle artiklene er våre, ikke dine og mine. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Du har også mulighet til å kommentere, foreslå rettelser og stille spørsmål til artikler og bilder, for i tilknytning til hver side på wikien vil du finne en fane for Diskusjon.

Samskapingen foregår på ulike måter. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted, arbeider med stoff de har greie på, og så viser det seg at andre har greie på det samme eller noe helt annet, og dermed enten kan utfylle en artikkel direkte eller gi den kontekst gjennom andre artikler. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler.

I wikien er vi ikke avhengig av fysisk nærhet, men kan bygge digitale naboskap knyttet både til steder og emner. Om du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over geografiske forsider og emneforsider eller på oversikten over andre brukeres interesser.

Samarbeidsprosjekter

Wikien startet opp som beta i 2007 og ble lansert i mars 2008. Den ble utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og administratorer fra Wikipedia. Siden har vi fortsatt å samarbeide, både med Wikipedia og andre. Som institusjon har NLI et tilsvarende samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, som det wikibrukerne har med hverandre. Altså både et bevisst, styrt samarbeid om enkeltprosjekter, og et mer tilfeldig samarbeid. En oversikt over styrte prosjekter av ulike typer finner du i kategorien for wikiens delprosjekter.

Når det gjelder det mer tilfeldige samarbeidet, er NLIs holdning at beslektede institusjoner og organisasjoner utfyller hverandre best gjennom å gjøre det hver og en av oss er best på. Derfor lenker vi blant annet systematisk til andre på en måte som gjør det enkelt for dem å lenke tilbake til wikien, se Lenkede åpne data.

Opphavsrett

Vi forutsetter at wikiens brukere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at de kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien, forutsatt at kilden oppgis. Hvis du ikke selv har opphavsretten til et bilde, kan du bruke vår guide for opplasting. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt, selv om tekstene er falt i det fri.

Tekster og bilder fra Norsk historisk leksikon er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.

Retningslinjer

Brukerne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens retningslinjer. Nettstedet har en administrasjon som først og fremst hjelper og veileder brukere, men som også sørger for ro og orden på wikien. Om du skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til Norsk lokalhistorisk institutt, så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.

Les mer i retningslinjene for:

Bildelisenser | Blokkering av brukere | Eksterne lenker | Forsideartikler | Importere sider | Låsing av sider | Navn i forbindelse med brukerkonto | Opphavsrett | Personvern | Samtalesider og diskusjonsforum | Sletting av sider | Språknormer | Titler på artikler

Se også