Årstallsliste for Leirsund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Leirsund ca. 1950. Leirsund mølle og sag,til høyre, Thomassens kolonial, brun bygning i forkant venstre, L. Sæthers landhandleri, hvit bygning i forkant venstre, Johs. Myhrers elektriske forretning, hvit bygning bakkant halvt venstre, Leirsund folkebad brun/turkis bygning bakkant venstre.

Arbeidet med å lage årstallslister i Skedsmo er i gang. Listene knyttes sammen på pekersiden Skedsmos historie i årstall. Periodeinndelingen nedenfor er foreløpig.

Middelalderen

1500- og 1600-tallet

 • 1557:Sundmannen Oluff ilegges en bot for å ha påført Asakpresten Gulbrand et blodrinde (blødende sår).
 • 1594: Biskop Jens Nilssøn reiser over sundet og beretter at Peder er sundmann
 • 1598: Biskop Jens Nilssøn omtaler kirken på Asak som et øde kapell.
 • ca. 1650: "Mads tegelbrenner" satte opp en hytte på Farseggen og drev som tegelsteinsbrenner.

1700-tallet

 • 1733, 6 juli: Den dansk-norske kongen Christian 6. og dronning Sofia Magdalena er på norgesferd, og han inspiserer oberst Doneps dragonregiment ved Leirsund. Kongen hadde et følge på omlag 200 personer.

1800-tallet

 • ca. 1850: Jens Torstenson, Asak Mellomstua, anla fargeri på gården.
 • 1854 1. sept.: Jernbanen åpnes (Hovedbanen Christiania - Eidsvoll)
 • 1856: Sundmann Anders Nilsen Sundstuen klager til kommunen over at inntektene har gått kraftig ned etter at jernbanen ble åpnet.
 • ca. 1860: Jens Torstensen, Asak Mellomstua, anla tegelverk i Stordalen. Teglverket ble senere flyttet til verkenstomta ovenfor Asak skole.
 • 1859: Det etableres stoppested for jernbanen ved Leirsund.
 • 1862: Den første brua bygges over Leira ved Leirsund.
 • 1865: Leirsund får jernbanestasjon. Den første stasjonsmester var Johan Kristiansen, f. 1821 i Drammen.
 • 1869 1. april: Skedsmo poståpneri etableres på Leirsund gård.
 • 1870: Josefine Andersen etablerer landhandleri ved jernbanestasjonen.
 • 1881: Skedsmo poståpneri flyttes til Heisvillaen nær jernbanestasjonen. Else Theodora Heis er poståpner.

1900-1950

1950-2000

Etter 2000

Litteratur