1. mai-markering på Eiker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
1. mai-toget 1917 i Storgata i Vestfossen
Foto: Anders Lauritzen

1. mai-markering på Eiker er dokumentert første gang i 1912, og dagen markeres fortsatt med demonstrasjonstog, politiske taler, sosiale arrengementer og kulturelle innslag på de to største tettstedene, Hokksund og Vestfossen.

Det er sannsynlig at Haugsund Arbeiderforening markerte 1. mai alt før 1912, i og med at foreningen tidlig hadde erklært seg som en sosialdemokratisk forening. I 1912, to år etter at også Vestfossen Arbeiderforening hadde brutt med Venstre og meldt seg inn i Arbeiderpartiet, tok i hvert fall arbeiderne fra Hokksund ettermiddagstoget (kl.16) til Vestfossen, der det ble arrangert et demonstrasjonstog som samlet 400 deltakere. Om kvelden hadde de to arbeiderforeningene arrangementer hver for seg, med lokale talere. Veteranen Nils Bakke talte i Vestfossen, mens den unge formannen i kommunepartiet, Vilhelm Olsen holdt dagens tale i Hokksund.[1]

Fra 1917, da 1. mai ble gjort til offentlig fridag, ble markeringen lagt til formíddagen, med gratis kino for barna som et fast innslag. Arrangementene samlet i mellomkrigstida jevnt over 200-600 deltakere på hvert av de tre tettsetdene i Øvre Eiker - Hokksund, Vestfossen og Skotselv. I 1936 skal 1. mai-toget i Vestfossen ha samlet hele 1200 deltakere, derav 500 barn. Ifølge avisa [[Fremtiden (avis)|Fremtiden var arrangementet «et strålende bevis for hvor langt arbeiderne nu er kommet i kulturell henseende. Ikke en full mann var å se.»[2]

Fagforeningene overtok etter hvert arbeiderlagenes rolle som arrangør av 1. mai. Etter andre verdenskrig var den lokale markeringen av Arbeidernes internasjonale kampdag i flere år preget av motsetningene mellom Arbeiderpartiet og NKP, spesielt i Vestfossen, der kommunistene hadde et aktivt ungdomslag. I nyere tid har Øvre Eiker Arbeiderparti og Øvre Eiker Sosialistisk Venstreparti samarbeidet om den lokale 1. mai-markeringen, men det har også forekommet at de to partiene har hatt hver sine arrangementer - spesielt i perioder da debatten om norsk medlemskap i EF/EU har vært sterk.

1. mai-toget på Nedre Eiker i 1946
Foto: Familien Hulbakk

Etter nedleggelsen av de store industribedriftene på 1970-tallet har arbeiderlagene igjen overtatt markeringen av 1. mai. Arbeiderlagene i Hokksund og Vestfossen har de siste tiårene samarbeidet om arrangementet på Øvre Eiker. Det har vært frokost i Hokksund, mens hovedarrangementet har vært på Folkets Hus i Vestfossen, med demonstrasjonstog som en del av arrangementet.[3] På Nedre Eiker er det et tilsvarende arrangement, med frokost på Folkets Hus i Krokstadelva og demonstrasjionstog i Mjøndalen[4] Vestfossen og Mjøndalen er dermed blant de gamle industristedene der tradisjonen med 1. mai-tog fortsatt holdes ved like.
Referanser:

Kilder:


Eiker Leksikons logo.jpeg 1. mai-markering på Eiker inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!