Arne Thorkildsen (1917–2008)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arne Thorkildsen (født 1917 i Drammen, død 2008) var jernbanemann, sosialarbeider, fiolinist, friluftsmann og lokalhistoriker. Som medlem av Eiker Historielag var han svært sentral i det lokalhistoriske arbeidet i Øvre Eiker kommune i 1980-åra og 1990-åra. Han registrerte og kartfestet tufter etter mer enn 600 gamle boplasser og andre kulturminner i skog og mark, og i forbindelse med dette arbeidet ble det også gjort lydopptak av intervjuer med mer enn 150 mennesker. Kulturminnene ble også dokumentert gjennom fotografering, samtidig som han lånte og avfotograferte et stort antall eldre fotografier, som ble innlemmet i fotosamlingen ved Øvre Eiker bibliotek. Han tok også initiativ til bevaring av Skarragruvene som kulturminne og til at kommunen kjøpte og restaurerte den verneverdige bygningen Madseberget. Dessuten nedla han et stort arbeid med å samle inn dokumentasjon om okkupasjonstida på Eiker.

Thorkildsen var født og oppvokst i Drammen, men flyttet på 1930-tallet til Vestfossen, der han var stasjonsbetjent på Vestfossen stasjon. Han markerte seg også i det lokale kulturlivet, blant annet som fiolinist i Vestfossen salongorkester. Deretter ble han overflyttet til Darbu stasjonFiskum, der han var aktiv medlem av amatørteateret Fiskum Dramatiske Klubb. Han bodde på Darbu under krigen og var aktiv i Milorg. Han ble gift med Grethe Bakkerud fra Fiskum.

Etter krigen flyttet Thorkildsen tilbake til Drammen, og han skiftet etter hvert yrke til sosialarbeider. Han bevarte imidlertid tilknytningen til Øvre Eiker, blant annet gjennom hytta ved Svartkulp i Lurdalen. Som pensjonist begynte han på det som han selv kalte sitt "tredje yrkesaktive liv", som lokalhistoriker. Dette startet med en kartlegging av gamle boplasser i Lurdalen, men spredte seg etter hvert geografisk, slik at registreringsarbeidet i løpet av en 20-årsperiode kom til å omfatte rundt 2/3 av kommunen. Bare området øst for Drammenselva og Bakke sogn vest for elva er ikke omfattet av Arne Thorkildsens boplassregistrering, som er blitt en viktig kilde til bosetningshistorien og husmannsvesenet på Eiker. Det samme gjelder de mange intervjuene som ble tatt opp på lydbånd og fotografier som ble samlet inn. Dette materialet oppbevares nå av Eiker Arkiv.

Thorkildsen gjorde spesielt en stor innsats for å gjøre Skarragruvene kjent som et viktig kulturminne, og han tok initiativ til å starte venneforeningen Skara Sølvgrubers Venner. I mange år ledet han også dugnadsarbeidet i dette kulturminnerike gruveområdet. Et annet viktig interessefelt var andre verdenskrig og den lokale motstandsbevegelsen, spesielt på Fiskum. Blant annet tok han initiativ til å få reist en minnestøtte for den trefningen mellom tyskere og nordmenn som er kjent under navnet "Tragedien på Gunhildrudsetra".

Kilder

Se også

Bilder av Arne Thorkildsen på lokalhistoriewiki


Eiker Leksikons logo.jpeg Arne Thorkildsen (1917–2008) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!