Augusta Stang (1869–1944)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Augusta Stang.
Foto: Ukjent

Augusta Stang (født 11. desember 1869 i Christiania, død 11. februar 1944 samme sted) var lærer, forfatter, lokalpolitiker og stortingsrepresentant for Høyre i Oslo.

Slekt og familie

Hun var datter av høyesterettsadvokat og senere statsminister Emil Stang (1834–1912) og Adelaide Pauline Stang f. Berg (1840–1931), og søster av blant annet stortingsrepresentant og høyesterettsjustitiarius Emil Stang (1882–1964). Faren tilhørte slekta den yngre slekta Stang fra Halden.

Hun ble ikke gift og fikk ingen barn.

Liv og virke

Julie Augusta Georgine Stang, som hennes fulle navn var, var det tredje av seks barn i familien, og da hun ble født arbeida faren som høyesterettsadvokat, mens farfaren Frederik Stang var statsråd – han ble statsminister i 1873. Faren ble i løpet av 1870-åra aktiv i lokalpolitikken i hovedstaden. De bodde i 1870 og 1875 i Prinsens gate 3a, i 1885 på Grev Wedels plass 5 og i 1891 i Rådhusgata.

Hun tok seminareksamen ved Nissens pikeskole i 1896, og ble samme år ansatt som lærer ved Frogner skole. Der var hun til 1905. I folketellinga 1900 er hun ført opp hos foreldrene i Inkognitogata 33, men hun er også ført som losjerende på Holmenkollen Sanatorium. Etter at hun slutta som lærer i 1905 ser hun ikke ut til å ha vært i arbeid på noen år. I folketellinga 1910 er hun oppført hos foreldrene i Nobels gate 18, uten eget erhverv. To år senere ble hun redaktør for spalten «For de små» i Aftenposten, og der var hun fram til 1919. Hun bidro også med annet i avisa, blant annet artikler om forskjellige samfunnsspørsmål. En del av artiklene signerte hun «Argus».

Hun gikk inn i politikken i 1920, da hun ble medlem av bystyret i Kristiania - noen år senere Oslo – hvor hun ble sittende til 1931. Hun satt i formannskapet fra 1920 til 1928, og i skolestyret fra 1920 til 1922. I 1920 fikk hun et stipend for å studere barneforsorg i Sverige og Danmark, og hun var utsendt fra Norges Røde Kors til barneforsorgskongressen i Genève i 1920.

I 1925 ble hun valgt som vararepresentant til Stortinget for Høyre i Oslo, og i 1928 fikk hun samme posisjon igjen. i 1931 ble hun så valgt som fast representant; det ble med én periode.

Hun engasjerte seg også i partiapparatet. Fra 1923 til 1926 var hun leder i Høirekvinners klubb i Oslo, og fra 1928 til 1937 var hun ledder i Høirekvinners Landsforbund. Hun ble også valgt inn i partiets sentralstyre i 1928.

Sammen med sin søster Adelaide Pauline Stang (1872–1946) ga hun ut Norsk læsebok for barneskolen, også kjent som Frøknerne Stangs læsebok. Hun ga også ut noen barnebøker, og hun oversatte flere barnebøker til norsk.

Bibliografi

Oversettelser

Kilder og litteratur