Bergenhus len

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergenhus len var eit len som omfatta Vestlandet og frå 1540-åra Nord-Noreg, med Bergen som administrasjonsby og eksporthamn.

Frå 1503 vart Norge inndelt i fire slottslen eller hovudlen:

Frå midten av 1540-åra vart Nord-Noreg lagt under Bergenhus hovudlen, som i 1560 omfatta desse underlena:

Slottslenet omfatta dei resterande delane av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane.

Trondheim hovudlen var også underlagt regionaladministrasjonen i Bergen. Til sammen utgjorde de to hovudlena det nordafjelske Noreg. Noreg aust for Lista og sør for Dovre til Båhuslen, vart rekna til det sønnafjelske Noreg.

I 1662 falt lensordninga bort og Bergenhus hovudlen vart avløyst av Bergenhus stiftamt.

Lensherrar ca 1500-1679

År Lensherre Merknad
1489 Otte Matssøn
1496 David Sinclair
1501 Anders Mus
15021504 Olav Ottessøn
15021503 Biskop Hans Teiste
15031507 Mogens Jenssøn
1506 Hans Krukow
1509 Lauritz Jenssøn
1514 Herman Willumssøn
15141523 Jørgen Hanssøn
1523 Hans Knutssøn
15231529 Vincens Lunge
15291537 Eske Bille
15371542 Thord Rodt Følgebrev 1537
1542 Christoffer Hvitfeldt Følgebrev 1.6.1542
15561560 Christoffer Valkendorff Lensbrev 4.3.1556
15601568 Erik Rosenkrantz Lensbrev 9.3.1560
15681571 Mads Skeel Lensbrev 19.7.1568
1571 Vincent Juel Lensbrev 1.3.1571
15741578 Hans Pederssøn Lensbrev 9.3.1574
15781586 Hans Lindenov Lensbrev 31.7.1578
15861589 Nils Bild Lensbrev 15.4.1586
15891596 Peder Thott Lensbrev 29.4.1589, fornya 23.6.1593
15961606 Laurits Kruse Lensbrev 8.7.1596
16061615 Nils Vind Lensbrev 2.6.1606
16151619 Knut Urne Lensbrev 20.3.1615
16191627 Knut Gyldenstjerne Lensbrev 22.3.1619, fornya 30.4.1622
16271629 Oluf Parsberg Lensbrev 28.3.1627
16291633 Jens Juel Lensbrev 29.10.1628
16331641 Jens Bjelke Lensbrev 4.6.1633
16411648 Henrik Thott Lensbrev 5.4.1641, [
16481665 Ove Bjelke Lensbrev 11.1.1648
16651666 Claus von Ahlefeldt
16661667 Georg Reichwein
16671669 Hans Hansen Lillienskiold d.e.
16691679 Johan Frederik von Marschalck

Sjå Bergenhus stiftamt for stiftamtmenn.

Litteratur

  • NRR: Norske Rigs-Registranter. (Bd. 1-12.) (1861-1891). Christiania. (Digital utgåve, Digitalarkivet)
  • Erslev, Kr. (1885). Danmark-Norges Len og Lensmænd. 1596-1660. København, s. 79-80. (Digital utgåve, University of Alberta)
  • Fladby, Rolf. (1963). Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. Oslo, s. 195.
  • Weidling, Tor. (2000). Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Oslo: Riksarkivaren, s. 31.Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Bergenhus len» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.