Bibliografi:Bilhistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi:Bilhistorie samler litteratur om bilisme, herunder biltrafikk, -kultur og -bransje, og omfatter i tillegg innførings- og landsdekkende litteratur om bilisme når denne har spesiell relevans på lokalnivå. For øvrig er betydelige mengder bilhistorie utgitt i periodika. Det finnes nemlig forholdsvis få regulære bilhistorikere i Norge, og flere av dem skriver på kommersiell basis som journalister med mer.

Av hensyn til plass begrenses denne bibliografien til person- og varebiler.

Periodika

Innføringslitteratur

Teknikk

 • Arentz, Herman F. 1924. Bil og bilkjøring : Hvad den private bilkjører bør vite om sin bil og om bilkjøring[,] omkostningene ved at holde bil m. v. Kristiania: Grøndahl & Søns Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Arentz, Herman F. 1927. Haandbok for bilister Oslo: Grøndahl & Søns Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bølling, Fredrik J. 1925. Automobilens beskrivelse og behandling Oslo: N. W. Damm & Søn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bølling, Fredrik J. 1927. Automobilkjøring og trafikkregler Oslo: N. W. Damm & Søn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Gretland, Peer 1971. N.A.F.s bilbok Oslo: Norges Automobil-Forbund. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Johansen, Øystein Kock 2009. 40 innovasjoner i bilens historie – og hvor langt er 1 million biler? [Bekostet av Harald A. Møller.] Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Digital utgaveNettbiblioteket

Yrkesfag

 • Kirke- og undervisningsdepartementet 1976. Læreplan for den videregående skole : Del 3 f : Studieretning for håndverks- og industrifag : Grunnkurs maskin- og mekanikerlinje : Juni 1976 Oslo: Gyldendal. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Kirke- og undervisningsdepartementet 1976. Læreplan for den videregående skole : Del 3 f : Studieretning for håndverks- og industrifag : Videregående kurs 1 : Mekanikerlinje : Juli 1976 Oslo: Gyldendal. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Statens teknologiske institutt, Avd. Verktøymaskiner og Måleteknikk 1973. Undervisningsplan : Ettårig videreutdanningskurs for yrkeslærere i jern- og metallfag : Maskin- og mekanikerlinje Oslo: [eget forlag]. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Utdannings- og forskningsdepartementet 1990. Opplæringsplan og prøveforskrifter for bilskadereparatørfaget Oslo: [eget forlag]. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri & Forsøksrådet for skoleverket 1975. Fagplan for grunnleggende maskin- og mekanikerlinje Oslo: [eget forlag]. Digital utgaveNettbiblioteket

Lover og forskrifter

 • Dunker, B. & Arne Gustav Klem 1936. Skatt på motorvogner og lystfartøier samt visse forestillinger og fremvisninger m. v. : Utgitt med anmerkninger og henvisninger Oslo: Olaf Norlis Forlag.
 • N.N. 1938. Lov om motorvogner av 20. februar 1926 med senere forandringer samt trafikkregler gjeldende for hele riket fra 1. august 1938 : Lov om pliktmessig avhold fra alkoholnydelse i visse stillinger. Bestemte kjøreretninger m. m. i Oslo. Forskrifter i henhold til lov om motorvogner m. m. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • N.N. 1938. Lov om motorvogner av 20. februar 1926, med tilleggslover av 6. juni 1930, 3. juni 1932, 2. juni 1933, 22. juni 1934, 21. juni 1935 og 13. juli 1936, 16. juli 1936 og 18. juni 1938 : Trafikkregler m. m. Oslo: Norsk Motorblads Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket

Landsdekkende litteratur

Alminnelig

For øvrig har private Opplysningsrådet for Veitrafikken – biltrafikkens «Statistisk Sentralbyrå» – i flere tiår utarbeidet bilrelatert statistikk som avhengig av periode går ned til politidistrikt- eller kommunalnivå, blant annet registreringsstatistikk (solgte nybiler).

Bilorganisasjoner

Bilimport

Bilassuranse

Litteratur etter bilmerke

Alminnelig

 • Hvoslef, Geir et al., red. 1957. Motorliv [temanummer om personbiler, trehjulinger og babybiler samt bilimportører] [Oslo]: K.N.A.-forlaget. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Jørgensen, Finn, Terje Andreas Mathisen & Hassa Pedersen 2016. «Brand loyalty among Norwegian car owners». Journal of Retailing and Consumer Services, 31: 256-264.

Ford

Toyota

Veteranbiler

 • Johannessen, Bjørn Ausjen 2010. En titt i bakspeilet [Kolbotn]: [Bjørgu]. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Roll, Eskil & Gunn Merete Roll 2013. Bildilla Oslo: Kagge Forlag. ISBN 9788248913375
 • Rørslett, Dag 1978. Veteranbiler i Norge : Mer enn 50 norskeide gamle vogner av kulturhistorisk interesse omtalt i ord og bilder Kirkenær: Bjarne H. Reenskaug Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket

Litteratur etter fylke

Oslo

 • Melhuus, Knut 2001. Perpetuum automobile : Oslo og Omegn Bilbransjeforening 70 år [Oslo]: Oslo og Omegn Bilbransjeforening. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Melhuus, Knut 2009. Perpetuum automobile : Beretningen om Oslo og omegn bilbransjeforening gjennom 75 år [Oslo]: Bilforlaget. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Svendsen, Arne & Sverre Egil Søhol, red. 1970. Norsk Motor Klubb : Oslo avdeling : 50 år Oslo: Norsk Motor Klubb, Oslo avdeling. Digital utgaveNettbiblioteket

Agder

Innlandet

 • Askeland, Viggo 2000. NAF avd. Gjøvik og omegn : 75 år : 1925-2000 [Gjøvik]: NAF Gjøvik og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bratli, Halvard 2001. Norges Automobil-Forbund Avdeling Solør, Vinger og Odal : 75 år […] NAF Solør, Vinger og Odal. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Killi Bilsenter 2006. Jubileum Killi bilsenter [Otta]: Killi Bilsenter. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Larsen, Knut Helge 2003. NAF Lillehammer og Omegn gjennom 75 år [Lillehammer]: NAF Lillehammer og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Medlien, Hans Chr. (red.) 1987: Topp Auto - en 50-års jubileumsberetning - 1937-1987. Moelv.
 • Pedersen, Jan Vidar Lie 1997. Lillehammer Motorcentral as 75 år Lillehammer: Lillehammer Motorcentral. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Pedersen, Jan Vidar Lie 1998. Kolleger og konkurrenter : Gudbrandsdalen Bilbransjeforening 20 år Lillehammer: Thorsrud A/S Lokalhistorisk Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Skjegstad, A. 1975. Fra bilens ungdom til bilalderen : NAF Avdeling Hamar og omegn 1925-1975 [Hamar]: NAF Hamar og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket

Møre og Romsdal

Nordland

Rogaland

 • Jensen, Sigmund & Stig-Erik Tokvam 1998. Bilen og byen : Fra hest til hestekrefter med Peder S. Fjetland [Stavanger]: Peder S. Fjetland. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Stavanger Jern og Metall 1997. Stavanger Jern og Metall avd. 25 Fellesforbundet : Bilgruppa 60 år Stavanger: Stavanger Jern og Metall. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Sørdal, Abram Kjell 1983. Norges Automobil-Forbund Avdeling Egersund og Omegn : 50 år [Egersund]: NAF Egersund og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket

Troms og Finnmark

 • Austad, Arne-Tinus Aune 2011. Historisk kjøretur : En kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie [Tromsø]: Nordtrade Assurance. Digital utgaveNettbiblioteket

Trøndelag

 • Christensen, Per 2008. Bil! : Hundre år bak rattet i Trondheim [Trondheim]: Tapir Akademisk Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Christensen, Per 2009. Fra null til hundre : Bilbransjen i Sør-Trøndelag 1910-2010 [Trondheim]: Sør-Trøndelag Bilbransjeforening. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hans G. Moes Forlag 1936. Hvem eier bilen? : Håndbok for bilister og motorsyklister i Møre, Sør- og Nord-Trøndelag Trondheim: Hans G. Moes Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Holan, Jarle, red. 1994. Jubileumsskrift for NAF avd. Stjørdal : 60 år [Stjørdal]: NAF Stjørdal. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Sakshaug, Harald 1992. Jubileumsrundskriv og utstillingskatalog 92 : Jubileumsblad i anledning NTMF's 10 års jubileum og utstilling Mai 1992 [Steinkjer]: Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Sakshaug, Harald 2007. Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening : 25 års jubileum 2007 [Steinkjer]: Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Vinje, Arne O. 1989. A. Vinje's Vognmandsforretning [alternativ tittel: Vognmand : A. Vinje 1889 : Vinjes Transport A/S 1989] [Trondheim]: [Vinjes Transport A/S]. Digital utgaveNettbiblioteket

Vestfold og Telemark

 • Arntzen, Finn Arild 1994. Fra Bamle Automobil-Aktieselskab til Ødegaardens Bilruter a.s. 1909-1994 Skien: [Ødegaardens Bilruter]. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Garmo, Nils 2008. 40 år med folk og biler i gamle Holla : 1903-1943 [Holla]: Holla historielag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Halvorsen, Leif 1999. NAF avd. Tønsberg og Omegn [Tønsberg]: NAF Tønsberg og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Ottersen, Knut 2015. Bilhistorie fra Telemark [Porsgrunn/Skien]: eget forlag.
 • Tufte, Per Bernt 2002. NAF – Nedre og Vestre Telemark 75 år : 1927-2002 Skien: NAF Nedre og Vestre Telemark. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Øvrebø, Asbjørn 1999. Bilen og byen : En bok i anledning Tønsberg Automobilklubs 75-årsjubileum i 1999 Tønsberg: Tønsberg Automobilklub. Digital utgaveNettbiblioteket

Vestland

 • Brekke, Sigurd 1977. Norges Automobil-Forbund avd. Hardanger : 50 år [Uangitt sted]: NAF Hardanger. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Myklebust, Kåre 2007. På hjul : Bilen i Sogn og Fjordane 1901-2007 […]: Selja Forlag. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Grov, Bjørn 2007. NAF – 75 år i Nordfjord : 1932-2007 […]: NAF Nordfjord. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Pedersen, Eivind A. 1986. Pionéren bak rattet forteller om bilene i Bergen i de første 40 år : minner og episoder Digital utgaveNettbiblioteket
 • Sellevold, Knut L., P.J. Ottesen & Bjarne Bakke, red. 1961. Norges Automobil-Forbund Avdeling Nordhordaland : 25 års jubileum [Uangitt sted]: NAF Nordhordaland. Digital utgaveNettbiblioteket

Viken

 • Dyrnes, Sigrid & Odd Førlie 2000. Norges Automobil-Forbund Avd. Drammen og Opland : 75 år [Drammen]: NAF Drammen og Opland. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hesla, Bård et al., red. 1957. Norges Automobil-Forbund Avdeling Hallingdal : 25 år [Uangitt sted]: NAF Hallingdal. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Knoph, Bjørn 2002. NAF avdeling Ringerike 75 år 1927-2002 : Historisk beretning i tekst og bilder [Hønefoss]: NAF Ringerike. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Myhre, Inger 2003. Norges Automobil-Forbund avd. Moss og Omegn : 75 år Moss: NAF Moss og Omegn. Digital utgaveNettbiblioteket
 • NAF Asker og Bærum 1981. NAF avd. Asker og Bærum 1931-1981 : 50 år [Sandviken]: NAF Asker og Bærum. Digital utgaveNettbiblioteket

Svalbard m.m.

Samiske områder

Annen litteratur

Antibilisme

Minner

Satire m.m.

Arkivmaterial

Statsarkivet i Trondheim


Biler i Hokksund (oeb-229433).jpg
Bilisme
Bil · Bilmerke · Bilbransje · Billogistikk · Bilsport · Bilfag · Bilforsikring · Billån · Bilberging · Bilbrann · Biltyveri · Førerkort for motorkjøretøy · Kjennemerke for motorkjøretøy · Bilrelaterte skatter og avgifter · Bilrelatert lovverk · Bilisme · Bilisme og politikk · Antibilisme · Bilhistorie · Bilhistorie (bibliografi)