Bibliografi:Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generelle verk

 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 2, Oslo U.Å
 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 4, Oslo U.Å

Nord-Norge

 • Lillegaard, Leif B.: Fra kamp til seier - S/L Nord-Norges Salgslag 1938-1988, Mosjøen 1988

Finnmark

 • Vadsø Samvirkelag 25 år, 1972

Troms fylke

 • Bygdnes, Frode: «Opptakten til forbrukersamvirke i Harstad - bakgrunn og drivkrefter» i Årbok for Harstad 2011
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Heide, Bendiks: Handel i Fauskevåg : Fauskevåg Samvirkelag 25 år 1947-1972, Harstad U.Å.
 • Høihilder, Johs.: Skøelv Samvirkelag 50 år: 1927-1977, Sørreisa 1977
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkelaget i Vika» (Trondenes Samvirkelag) i Harstad Tidende 14. januar 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjøpelaget i Fauskevåg» (Fauskevåg Kjøpelag) i Harstad Tidende 3. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Husker du samvirkelaget i Fauskevåg?» (Fauskevåg Samvirkelag) i Harstad Tidende 31. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkelaget holdt stand til 2001» (Gausvik Samvirkelag) i Harstad Tidende 5. mai 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkelaget i Grov - Astafjord samvirkelag» i Årbok for Skånland 2014
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Det første slakteriet» i Harstad Tidende 16. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslaget i vekst» i Harstad Tidende 7. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslagets voksesmerter» i Harstad Tidende 14. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjøpelaget i Fauskevåg» (Fauskevåg Kjøpelag) i Harstad Tidende 3. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Husker du samvirkelaget i Fauskevåg?» (Fauskevåg Samvirkelag) i Harstad Tidende 31. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En drøm som gikk i oppfyllelse» (Seljestad Samvirkelag) i Harstad Tidende 13. mai 2017.
 • Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste. Bardu 2006
 • Norberg, Stig og Hans Z. Schjelderup: Sørgårdene Samvirkelag Tovik 1945-1980, 2003
 • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908

Trøndelag

Nord-Trøndelag

 • Bartnes, Henrik: «De første samvirketiltaka på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1970 - og Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1981 .
 • Berre, Oddleif: Namdalseid Samvirkelag 1913-1963, 1964
 • Brækken, Svein: Meraker handelsforening 1906-2006. COOP Meråker BA 2000-2006, Meråker 2006
 • Erlandsen, Arvid :«Førkrigs-GLOBUS» i Steinkjer Saga nr 1 1999
 • Erlandsen, Arvid :«Fra innkjøpslag til S-handelslag» i Steinkjer Saga nr 1 2002
 • Follafoss Samvirkelag 50 år 1920-1970, Steinkjer trykkeri as, Steinkjer 1971
 • Gangstad, Alf: Coop Stod BA 60 år:Jubileumsberetning 1946-2006, Steinkjer 2006
 • Gjerstad, Joralf: Fra krambu til varehus: En handelsforenings liv og lagnad 1878-1989, Steinkjer U.Å.
 • Gynnild, Gustav: Sparbu Handelslags historie. Steinkjer 1997
 • Granhus, Bjarne: Fra stabbur til forretningssenter : Inderøy Forbruksforening gjennom 100 år, 1970.
 • Inderøy Samvirkelag 1914-1964 v/styret, Verdal 1964
 • Inntrøndelagen 23. mars 1925: «Brann på Sunnan lørdag ettermiddag» i Årbok Egge Historielag 2003
 • Inntrøndelagen 23. mars 1925: «Brann i den gamle meieribygningen på Sunnan» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Johansenm J.B., Torbjørbn Dahl og Albert Pettersen: 30-års melding om Malm Samvirkelags visrksomjet 1912-1942, Levanger 1942
 • Kjenstad, Nikolai: Snåsa Handelsforening : 1878-1978, Snåsa 1978
 • Kvistad, Alf S.: Kvam Samvirkelag 50 år: 1946-1996, U. Å.
 • Larsen, K. og Kr. Landsem: 20-års beretning om Malm Samvirkelag`s virksomhet 1912-1932, A/S Nord-Trøndelags Bok- og Aksidenstrykkeri, Steinkjer 1932
 • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 25 år – 1944, Steinkjer 1946
 • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 50 år – 1969, Steinkjer U. Å. (1970?)
 • Minsaas, Johannes: I samvirkets tjeneste: Erindringer gjennom tre kvart århundre. Oslo 1950
 • Mære Samvirkelag 1922-1947:25 år., Steinkjer U. Å.
 • Namdalseid Samvirkelag: 20års melding 1913-1933, Steinkjer 1933
 • Nordberg, Hans M.: «75 års kooperasjon på Mære» i Årbok for Sparbu historielag. Steinkjer 1997
 • Nøst, Aksel og Alf Brustad: Ytterøy Samvirkelag 50 år: 1926-1976, U. Å. (1976)
 • Olsen, Ole Kr. og J.M. Johansen: 40-års melding om Malm Samvirkelags virksomhet 1912-1952, Malm 1952.
 • Samvirkelaget Steinkjer 40 år: 12. november 1912-1952, Austads trykkeri Steinkjer 1953.
 • Samvirkelaget Steinkjer 1912 50 1962, Birger Austads bok og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1962
 • Sandvollan Samvirkelag: Årsmeldinger og regnskap:1936-1954. Se Kjeldearkivet:[1]
 • Stene, Morten, Guttorm Foss og Sverre Finstad: Fra landhandel til hypermarked på 100 år: COOP Steinkjer 100 år, Coop Steinkjer SA, 2012
 • Stene, Sigurd: Beitstad Samvirkelag 50 år : 1929 -1979, Steinkjer 1979.
 • Sæther, Ragnhild og Reidar: Namdalseid Samvirkelag: 1913 - 75 år - 1988, 1988
 • Verdal, Aake O.: «Ein Innherad-bonde og fagnadmann» (Hans Braset) i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1959
 • Verdal, Aake O.: «Tre sparbygger; Karl Braset - Hans Braset - Peter Andreas Skjeflo» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1969
 • Widegren, Hjalmar: 75-årsmelding om Malm Samvirkelag 1912-1987, Steinkjer Trykkeri A/S, 1988
 • Widegren, Karin: 90-årsmelding Coop Malm BA, U.Å.

Sør-Trøndelag

 • Arnesen, Randolf: Samvirkelag i Trøndelag, Oslo 1945
 • Hansen, Harald, Oskar Åsegg, Asbjørn Nesmo og Gunnar Fagerdal: Osen Handelsforening 100 år: 1895-1995, Namsen Trykk as, Namsos U.Å.
 • Nesmo, Lars, Per Vingsand, Olav Haugen og Jarle Vannebo: Osen Handelsforening 1895-1970: 75 år, Steinkjer Trykkeri A/S, 1970

Generelle verk

 • Advokat Dehlis fond, Oslo U.Å.
 • Arnesen, Randolf: Arkitektkonkurranse om hustyper for samvirkelag på landsbygden, Oslo 1927
 • Arnesen, Randolf: Hvorledes stiftes Samvirkelag?: Ei kort rettleiing. Utg. Norges Kooperative Landsforenings forlag, Oslo 1940.
 • Den Kooperative Tarifforening: Statistikk over lønninger for samvirkelag tilsluttet Den Koop. Tarifforening, Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo 1947.
 • Den Kooperative Tarifforening: Årsberetning for Den Kooperative Tarifforening 1950, Oslo U.Å. (1950)
 • Hammer, K.V.: Beretning om det første ko-operative LAndsmøde 27de-28de August 1894, Nikolai Olsens Bogtrykkeri, Kristiania 1895
 • Kvalstad, Louis og Edvarda Lie: Sirkus i byen, NKL forlag 1946
 • Lange, Even (red), Espen Ekberg, Eivind Merok, Iselin Theien og Jon Vatnaland: Organisert kjøpekraft: Forbrukersamvirkets historie i Norge, Oslo 2006.
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 20 års beretning, Oslo 1930
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 25 års beretning, Oslo 1935
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 40 års beretning, Oslo 1950
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, Oslo 1960
 • Norges kooperative landsforening – styreprotokoll 4. mai 1908. Beroende i Riksarkivet
 • Norges Kooperative Landsforening: Lover for Norges Kooperative Landsforening:Vedtatt på kongressen i Oslo 27-29. juni 1927, Oslo 1927
 • Norges Kooperative Landsforening: Mønsterlover for samvirkelag, Oslo 1945
 • Norges Kooperative Landsforening: Mønsterlover for samvirkelag, Oslo 1946
 • Norges Kooperative Landsforening: Mønstervedtekter for forbrukerlag uten representantskap:Vedtatt av Norges Kooperative Landsforenings kongress 1949, Oslo U.Å. (!948).
 • Norges Kooperative Landsforening: Vedtekter for samvirkelag uten representantskap:Fastsatt av Norges Kooperative Landsforenings generalforsamling 1908 med endringer på generalforsamlingen 1912 og senere på NKLs kongresser i 1919, 1927, 1948, 1958, 1962, 1968, 1971 og 1974, Håkon Arnesen A/S, Oslo U.Å.
 • Overaae, Hans: Samvirkeforetagender i Norge, Det Kongelige Selskap for Norges Vels Samvirkeutvalg, Grøndahl & Søns Boktrykker, Kristiania 1914
 • Pedersen, Oscar: Klassekamp og kooperation:Et orienteringsforsøk, Det Norske Arbeiderpartis forlag, Kristiania 1917
 • Rauset, Solbjørg: Samvirkelaget – forening og forretning : Forbrukerkooperasjonen i mellomkrigstiden. Hovedfagsoppgave i etnologi, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo våren 1999.
 • Roalkvam, Gunnar M.: Tjene hverandre - ikke tjene på andre: Samvirke mellom ideal og virkelighet, Wigestrand forlag 2006
 • Samvirke i Samfunnet, redigert av Ruth Slokvik, Landbrukssamvirkets Felleskontor, Tor Hansen, Norges Kooperative Landsforening (NKL), Terje Tonstad, A./L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Knut Eriksen, Norges Fiskarlag, O. Helmer Handeland, Det Kgl. Selskap for Norges Vel (SNV), May L. Woldsnes (SNV) Redaktør, Elverum Trykk A/S, U.Å. (1990)
 • Øisang, Ole: Socialistisk Samvirke: (Omkring socialiserings-spørsmaalet), Sørlandets Socialdemokrats trykkeri, Kristiansand S. 1921

Øst-Norge

Oslo

 • Grünerløkka kooperative kvinneforening 60 år 1907 23. september 1967, Oslo U.Å.
 • Kristiania Kooperative Kvinneforening 60 år; 1906 - 24. september 1966, Oslo 1966

Akershus

Lillestrøm

 • Lillestrøm Samvirkelags kvinneforening av Norges Kooperative Kvinneforbund 50 års beretning 1911-1961, Lillestrøm 1961.

Skedsmo

 • Andresen, Anna, Dagny Berntsen, Hanna Ødegård, Ellen Fladeby og Olga Bergersen: Lillestrøm Samvirkelags Kvinneforening av Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1911-1961, Lillestrøm U. Å. (1961)
 • Medby, Johan: Lillestrøm Samvirkelag 1905-1955. Lillestrøm 1955

Østfold

 • Eriksen, Birger: Østfold Fylkesforening av Norges Kooperative Kvinneforbund 25 år 1936 - 15. september - 1961, Fredrikstad 1961.

Sarpsborg

 • Stene, Ragnar G.: Kooperasjonen i hjemmets tjeneste 1907 - 60 år - 1967, Sarpsborg U.Å.