Dørsjø

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dørsjø er et skogsvann på grensa mellom kommunene Øvre Eiker og Flesberg i Buskerud. Det ligger 295 m.o.h., har et areal på 118.000 km2 og en omkrets på 2,4 kilometer. Vannet ligger i retning nord-sør, og kommunegrensa går midt i vannet. Dørsjø har tilsig fra Langevannet i Flesberg via Langvasselva, og det har avløp gjennom elva Dørja til FiskumvannetEiker. Vannstanden har antagelig vært betydelig høyere fram til slutten av 1700-tallet, da vannet fra BjørvannetHoltefjell, som naturlig hadde utløp i Langvasselva, gjennom reguleringsarbeider ble overført til Hoensvassdraget.

Navnet

Oddvar Foss mener at navnet kommer av substantivet «dorg» (f), som betyr fiskesnøre.[1] En annen teori er at det har sammenheng med substantivet «dorr» (m), antagelig uttalt "dørr" på lokal dialekt. Dette ordet betyr «krattbevokst myr», og når en kommer fra Lurdalsiden fram til Dørsjø, finnes det et stort myrområde med slik krattskog. [2]

Bosetning

Rundt Dørsjø er det kjent tre boplasser, som alle var bebodd fra 1700-tallet og fram til et stykke ut på1900-tallet. Den største, og sannsynligvis eldste er Dørsjøvollen på vestsiden av vannet. Et lite stykke sør for vannet ligger plassene Haugen, også kjent som «Søndre Dørsjø», Dalen eller Svarvesdalen under Ulland og Sundmandsplassen under Skjelbred. I den nordre enden av vannet, i Kolbergdalen, lå plassen Jensrud, også kalt «Nordre Haugen», som ble ryddet i 1770-åra. Litt lenger nord lå plassen Kolbergmyra. Det har også vært fastboende på Pukkverket ved Dørja, få meter fra Dørsjø. Denne plassen har navn etter pukkverket ved Skarragruvene, som lå i dette området.

Ferdselsveier

Fra Daleseter i Lurdalen er det privat bilvei til Dørsjøvollen og Haugen. Fra Dørsjøvollen går det bru over Langvasselva og derfra en tydelig sti på nordsiden av vannet til Jensrud og videre nordover gjennom Kolbergdalen til Vesletjenn og Svartskurdvannene. Fra Haugen går det også en mindre tydelig sti på sørsiden av vannet til munningen av Dørja, der det er bru over elva ved Skarragruvene. Herfra er det stier både vestover mot Lurdalen, sørover mot Skjelbreddalen og østover mot Kolbergsetra.

Kilder

Fotnoter

  1. Jfr. verbet «dorge», som betyr å fiske med snøre.
  2. Denne teorien er framsatt muntlig av Olav Homlebekk.Eiker Leksikons logo.jpeg Dørsjø inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!