Dovre og Lesja krigsminnesamling

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fenrik Hofseths skisse over kampavsnittet Lesja - Dombås 1940.
Foto: Arnfinn Kjelland

Dovre og Lesja krigsminnesamling (DLKMS) vart starta i 1995 som stifting «etablert på Dovre krigsminneforenings samlinger»[1].

Om samlinga

Ved etableringa hadde foreninga om lag 70 medlemer. Da hadde medlemene i mange år samla gjenstandar og dokumentasjon knytt til andre verdskrigen.

Stiftinga var avvikla i 2012, og frå 2015 vart dekningsområdet utvida til også å omfatte Lesja kommune. Namnet vart samtidig endra.

I 2015 hadde DLKMS fire æresmedlemer, to gratismedlemer og 47 betalande medlemer, ein tilvekst på fem siste året.

Samlingane er lokalisert på Hinden leir, brakke nr. 7 og 5 og halvparten av brakke 6. Dovre kommune stiller lokalene, med elektrisk lys og varme, gratis til disposisjon for DLKMS. Det er fast opningstid på Hinden onsdagar kl. 12-15, og det kan bestillast særskilte omvisningar ved å ringe tlf. 92884882.

Av arbeidsoppgåver kan nemnast samarbeid med kommunen og kulturavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland om 22 prioriterte minne frå andre verdskrigen i Dovre kommune og restaurering av eit fly av typen Tiger Moth som foreininga eig sjølv.

Aktivitetar

I 2015 fekk foreininga utarbeidd liste over Bevaringsverdige krigsminner i Dovre kommune.

Relevante artiklar

Denne lista inneheld artiklar som heilt eller delvis har stoff frå andre verdskrig, andre krigar eller militærhistorie knytt til Lesja og / eller Dovre. Årstalet viser til det mest relevante tidspunktet innhaldet dreiar seg om. Artiklane kan oppdaterast med meir informasjon knytt til tema DLKMS arbeider med.

Minne frå krigen

Litteratur

  • Brosjyre «Stiftelsen Dovre krigsminnesamling»
  • Årsmelding for Dovre og Lesja krigsminnesamling (DLKMS) for perioden 25.03.15 - 18.03.16.

Referanser

  1. Brosjyre, udatert.

Koordinater: 62.08565062° N 9.10902046° Ø