Forside:Musikkorps

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Musikkorps
Det finnes knapt en kommune i Norge som i årenes løp ikke har hatt et korps av noe slag. De første korpsene ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet, og fram til godt utpå 1970-tallet var korpsbevegelsen i sterk vekst. I en periode like etter krigen ble det opprettet to skolekorps pr uke i landet. Etter en tilbakegang fram til etter 2000, er korpsbevegelsen nå på vei framover igjen, med nyetableringer av korps og økende medlemsmasse.   Les mer ...
 
Smakebiter
Samorganisationens Musikkorps var et musikkorps som ble stiftet i 1914, og som holdt til i Harstad. Organisasjonsmessig var korpset knyttet til fagbevegelsen gjennom fagforbundet Norsk Jern- og Metallarbeiderforbunds lokalavdeling i Harstad. Korpsets offisielle navn var Harstad faglige samorganisations musikkorps «Glimt», men i de annonser og avisomtaler som er kjent pr. 28. oktober 2018, omtales korpset gjerne som Samorganisationens Musikkorps.   Les mer …

John Ludvig Skarpmo (født i 1951 i Nybergsund, Trysil) er korpsdirigent, kulturskolelærer og amatørmusiker, Helt fra han var 11 år, har han vært engasjert i den norske musikkorpsbevegelsen. De første årene som musikant i Nybergsund Jente- og Guttekorps (1962 - 1971) og deretter Nybergsund Musikklag (fra 1966) og Trysil Musikklag (fra 1969). Sistnevnte er han pr 14. oktober 2018 fortsatt medlem av. Skarpmo er utdannet lærer ved Hamar lærerhøgskole med musikk som spesialfelt. I studietiden spilte han i Hamar Ungdomskorps (1972 - 1974) og Vang Musikkforening (1973 - 1975). Også da han studerte småskolepedagogikk ved samme lærested i tidsrommet 1980 - 1981, var han medlem i Vang Musikkforening.   Les mer …

Arne Musikforening (1896)
Arne Musikforening, Arna i nåværende Bergen kommune, ble etablert rundt 1877 – man vet at de holdt en konsert 4. november 1877, men nøyaktig etableringsdato er ukjent. De syv første medlemmene – som også regnes som de som var med å starte foreningen var Aloys Frantzen, Haldor Gjerstad, E. A. Haugland, Anders Mæle, Helge Mæle, Johannes Vik og Nils J. Vik. Det var bare Haugland som hadde eget horn, de øvrige instrumentene ble kjøpt inn av firmaet P. Jebsen & Co i Oslo i 1877.   Les mer …

Korpsets logo ble avdekket etter at den ble brodert inn på fanen 17. mai 1955
Foto: Gunvor Knutsen
Granly Skolekorps i Borre i nåværende Horten kommune ble etablert i 1923, under navnet Granly Guttemusikkorps. I 1973 fikk korpset sitt nåværende navn, ettersom det da hadde vært åpent for jenter noen år. I hele korpsets historie så har det vært musikk som har vært enefokuset – bortsett fra noen år mellom 1985 og 1988 hvor man forsøkte å få i standen drilltropp.   Les mer …

Hokksund jente- og guttekorps
Hokksund jente- og guttekorps ble stiftet som Hokksund Guttekorps 15. mars 1950 etter initiativ fra Hokksund velforening. Bakgrunnen var ønsket om å få startet et nytt korps på stedet, da Hokksund Hornmusikk var nedlagt noen år tidligere. På et medlemsmøte 21. februar 1950 ble det nedsatt en komité for «Guttemusikksaken», og denne komitéen la fram sitt forslag på neste styremøte, som ble korpsets stiftelsesdato. Rolf Adler hadde vært formann i komitéen, og han ble også korpsets første formann. Interessen var stor, og rundt 30 gutter meldte seg som medlemmer. Korpset fikk overta de gamle instrumentene etter Hokksund Hornorkester, men disse var gamle og trengte reparasjoner. Nye instrumenter måtte skaffes, noe som var vanskelig, da det enda var rasjonering og lite varer. Her ble fru Karen Berg redningen, da hun hadde mange bekjente i de kretser. Instrumentene kom fra Sandefjord, Hønefoss og Oslo. Mange ganger måtte fru Berg ta penger fra egen pung for å få betalt instrumentene. Startkapitalen var en bevilgning på kr. 500 fra Øvre Eiker kommune, samt medlemskontingenten, som i starten var på kr. 2 i året. I august 1950 ble det dessuten stiftet en venneforening, som var korpsets store pengestøtte fram til 1968, da den ble løsrevet fra Hokksund Vel.   Les mer …

Eiker Janitsjar
Eiker Janitsjar ble stiftet som Veterankorpset 17. mai -94 den 17. mai 1994 og fikk sitt nåværende navn 15. mai 2009. Bakgrunnen for stiftelsen var at tidligere medlemmer av skolekorpset i Mjøndalen var tilskuere til 1. mai-toget i 1994. De savnet å spille i gatene og være medlem av et korps, og dermed fikk de idéen om å starte et eget korps for tidligere medlemmer. Prosjektet "Veterankorpset 17. mai -94" ble startet med Ernst Kristensen som dirigent. Tiltaket ble så vellykket at korpset allerede 17. mai samme år kunne stille med 4 marsjer og 31 musikanter i gatene.   Les mer …
 
Kategorier for Musikkorps


 
Andre artikler