Fossesholm (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fossesholm
Fossesholm - flyfoto (V006-utsnitt).jpg
Alt. navn: Foss
Sted: Vestfossen
Sokn: Vestfossen og Fiskum
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 39 og 115
Type: Navnegård
Postnummer: 3320 Vestfossen

Fossesholm er en gård i Øvre Eiker kommune. Gården ligger rett sør for tettstedet Vestfossen, som til dels har vokst fram på gårdens grunn. Den var adelssete i seinmiddelalderen og het opprinnelig Foss, men navnet ble endret til Fossesholm på 1600-tallet. Fra 1541 til 1822 var den hovedgård i en betydelig godssamling. Etter 1822 ble gården delt opp i en rekke mindre bruk, fordelt på Haug sogn (gnr.39) og Fiskum sogn (gnr.115). Bygningene på hovedgården ble i 1973 kjøpt av Eiker Historielag, og dette er i dag (2020) en avdeling av Buskerudmuseet.

Navnet

Gården het opprinnelig «Foss», et usammensatt naturnavn som tyder på høy alder. Opphavet er utvilsomt den fossen i Vestfosselva som ligger omtrent 500 meter nord for gårdstunet. Den ble i middelalderen kalt Holmefoss, men seinere som oftest bare nevnt som «Fossen». Den har også gitt navn til gården Fåsen på nordsiden av elva og til tettstedet Vestfossen.

Tidlig på 1600-tallet ble navnet endret fra Foss til Fossesholm. På denne tida var det moderne å legge til slike ledd for å etterlikne danske herregarder. Samtidig kan valget av nytt navn ha vært et apropos til det eldre navnet «Holmefoss», som alt på denne tida hadde gått ut av bruk. Lokalt har imidlertid Foss fortsatt vært i bruk som navn på gården helt fram til vår tid. Flere av familien som bodde der på 1800- 1900-tallet har brukt Foss som slektsnavn, mens andre har valgt Fossesholm.

Beliggenhet og topografiOpprinnelse og tidlig historie

Både navnet, den sentrale beliggenheten i bygda og arkeologiske funn tyder på at gården er blant de eldste i bygda, ryddet i eldre jernalder. I seinmiddelalderen var den delt i to gårder - Nordre Foss og Søndre Foss - som begge eide fossefall og kverner i Holmefoss. I skriftlige kilder er flere av eierne nevnt blant de mest framtredende slektene på Eiker, og Søndre Foss var setegård for adelsslekten Skak.

Arkeologiske funn og kulturminnerMiddelalderen (før 1541)

Se:


Adelsgods, krongods og proprietærgods (1541-1822)


Oppsplittingen av godset etter 1822


Hovedgårdens historie som kulturmiljø og museum etter 1973


Eiker Leksikons logo.jpeg Fossesholm (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!