Germaneren

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Siste utgave av Germaneren, 5. mai 1945, med nekrolog over Hitler dekorert med dødsrunen.
Felix Thoresens hyldningsdikt «Ewiges Kämpfergeschlecht», framført på avslutningsseremonien på SS-Junkerschule Tölz 31. juli 1943.
Foto: Germaneren, 6. november 1943

Germaneren var avisen til Germanske SS Norge, opprettet 21. juli 1942. Dette var en nasjonalsosialistisk, pangermanistisk organisasjon som la vekt på raseideene og ga politisk, ideologisk og militær skolering. Avisen første nummer 25. juli 1942, deretter hver annen uke, men gikk snart over til å bli en ukeavis. Avisen var et radikalt og frittalende opposisjonsorgan til den kristnekonservative linjen til Quisling, Fuglesang og Lunde i Nasjonal Samling, og var slik en del av den mer venstreorienterte opposisjonen sammen med tidsskriftet Ragnarok.

Allerede fra første nummer trakk avisen opp en militant, kompromissløs og kritik linje overfor Nasjonal Samling, og ble det mest frittalende opposisjonen til partiledelsen. Særlig ble skytset rettet mot frimurerne og deres innflytelse i NS. Også den pangermanske sosialismen kom på offensiven utover 1943, og preget både Germaneren og Germanske SS Norge. Retorikken ble stadig mer preget av en arbeidervennlig og sosialistisk tone, særlig utover i 1944, og Germaneren uttrykte meget stor skepsis til borgerlige elementer i egne rekker, som også ble koblet til korrupsjonen i partiet, noe som ble et hovedtema i avisen.

Germaneren kjempet også for de hjemvendte frontkjemperne, og rettet skarp kritikk mot de såkalte «heimesitterne», NS-medlemmer som ikke meldte seg til frontjeneste. I tråd med fascistisk tenkning utviklet Per Imerslund tidlig i 1943 i avisen spalter en teori om at bare de som hadde kjempet ved fronten kunne bli virkelige nasjonalsosialister.

Redaktører

Kilder

  • Terje Emberland, Bernt Rougthvedt (2004) Det ariske idol - forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund, s. 406-407 – Aschehoug, Oslo. ISBN 82-03-22964-6.
  • Germaneren nr. 8, 24. februar 1945, elektronisk versjon, Nordiki, Norsk digitale kilder 1940-1945
  • Ida Jackson (2014): Morfar, Hitler og jeg, Aschehoug, Oslo. ISBN 978-82-032-9274-3
  • Sørensen, Øystein: Hitler eller Quisling?: ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945, ss. 88-89, 121, 286, 416, Cappelen, 1989, ISBN 82-02-11992-8. Digital versjonNettbiblioteket