SS-Junkerschule Tölz

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marsjerende SS-soldater gjennom skoleporten.
Foto: Deutches Bundesarchiv (1942/1943).

SS-Junkerschule Tölz var en offisersskole tilknyttet Waffen-SS, beliggende i Bad Tölz i Oberbayern, rundt 50 kilometer sør for München. Den ble etablert 8. august 1937 og bygget på den første Führerschule der SS-Verfügungstruppe som var etablert der i nyoppførte lokaler høsten i forveien. Samtidig ble det også opprettet en tilsvarende skole på Braunschweiger Schloss i Braunschweig i Niedersachsen. Sommeren 1943 ble tilsvarende skole opprettet i Klagenfurt og våren 1944 i Praha.

Skolen

Skolens ermebånd

Skolen ga foruten undervisning i militære fag, også politisk undervisning i raselære og nasjonalsosialistisk verdensanskuelse. Slik var det både en militær og en politisk skole og understreker SS som en hovedsakelig politisk organisasjon.

Under andre verdenskrig fikk en rekke norske frontkjempere offisersutdannelse ved skolen. Totalt er det identifisert 235 nordmenn som ble tatt opp som elever ved skolen i Bad Tölz, og av disse ble 141 uteksaminert som offiserer.

De elevene som fullførte endelig eksamen, ble utplassert i sine avdelinger med graden Standartenoberjunker (tilsvarende SS-Sturmscharführer, høyeste sersjantgrad). Etter tre måneder ble de utnevnt til SS-Untersturmführer (laveste offisersgrad, tilsvarende norsk fenrik). Beste elev på kullet fikk imidlertid denne graden under avslutningsseremonien som en belønning. Elever som hadde befalsutdannelse og offisersgrad fra før, fikk tilsvarende SS-grad da skolen var gjennomført.

Skolen i Bad Tölz opphørte i sin form 25. mars 1945 da skolens lærere og kadetter dannet grunnstammen i den nyopprettede 38. SS-divisjon «Nibelungen» og ble satt inn i kampene mot amerikanerne i Bayern, herunder minimum fem norske offiserer.

Noen av nordmennene som hadde gått på skolen og tjenestegjort som offiserer i Waffen-SS vervet seg etter krigen til den franske Fremmedlegionen, blant dem Olav Jøntvedt, Lars Jensen Haarder og antakelig Felix Thoresen.

Etter krigen ble lokalitetene benyttet av amerikanske soldater fram til 1991. I dag er lokalene kontorbygg for hovedsakelig offentlige etater.

Kurser med nordmenn

Felix Thoresens hyldningsdikt «Ewiges Kämpfergeschlecht», framført på avslutningsseremonien på SS-Junkerschule Tölz 31. juli 1943.
Foto: Germaneren, 6. november 1943

Totalt er det identifisert 235 nordmenn som ble tatt opp som elever ved skolen i Tölz, og av disse ble 141 uteksaminert og beskikket som offiserer. Frafallet skyldtes både sortering etter oppnådde resultater, vurdering av egnethet, men også språkproblemer, sykdom, kulturkollisjoner, politiske uoverensstemmelser som gjorde at noen sluttet av fri vilje.

Følgende kurs uteksaminerte nordmenn (elev merket med † = drept i tjeneste):

Hovedkurs

I tillegg fullførte også følgende to, men det er usikkert hvilken Lehrgang de fikk på

  • Gust Jonassen† (senere SS-Obersturmführer), sannsynligvis 9. Lehrgang.
  • Olav Jøntvedt uteksaminert i september 1944, sannsynligvis 14. Lehrgang.

Offiserskurs

Parallelt med hovedkursene ble det også satt opp «Lehrgänge für germanische Offiziere», kurser av kortere varighet på 3 måneder og var beregnet på offiserer fra okkuperte land som hadde meldt seg til frontinnsats.

Invalidekurs

Ved siden av hovedkursene og offiserskursene gikk det også invalidekurs som hadde til formål å kunne benytte hardt sårede mannskaper fra fronten ved å utdanne dem til offiserer slik at de kunne gå inn i stabs- og forvaltningsfunksjoner og slik frigjøre stridsdyktige befal til fronttjeneste. De norsk deltakerne gikk med få unntak inn i forvaltningsfunksjoner eller som stormførere (kompanisjefer) i Germanske SS Norge, men disse hadde også ofte perioder med fronttjeneste. Totalt ble det avviklet syv slike kurs ved Tölz, og det gikk nordmenn på følgende:

  • 1. Lehrgang für versehrte Führerbewerberger gikk parallelt med 8. Kriegs-Junker-Lehrgang og ble beskikket til SS-Untersturmführer samtidig med elevene derfra 10. mars 1943. Kurset hadde en norsk deltaker som overlevde krigen:
  • 3. Lehrgang für versehrte Führerbewerberger gikk i perioden 3. august til 24. november 1943, og ble utnevnt til SS-Untersturmführer 30. januar 1944. Kurset hadde to norske elever (av totalt 111) som begge overlevde krigen:
  • 7. Lehrgang für versehrte Führerbewerberger hadde forkurs i tiden 27. september til 28. oktober 1944, og hovedkurset startet 1, november og varte til 31. mars 1945, og gikk parallelt med 18. Kriegs-Junker-Lehrgang . Det begynte fire nordmenn, og det antas at to fullførte, men det er bare data om en. Han ble utnevnt til SS-Untersturmführer 2. mai 1945.
  • 8. Lehrgang für versehrte Führerbewerberger ble påbegynt 1. februar 1945 og ikke fullført, og de seks elevene ble innrullert i 38. SS-divisjon «Nibelungen» sammen med personellet fra 18. Kriegs-Junker-Lehrgang og kjempet mot amerikanske styrker ved Donau i slutten av april 1945. En av disse var nordmannen Johan Oxaas.

Kilder

  • Brenden, Geir; Natedal, Tommy; Flovik Thoresen, Knut: Norske offiserer i Waffen-SS, side 427-429, Historie & Kultur 2012, ISBN 978-82-92870-64-8


Koordinater: 47.75915° N 11.58281° Ø