Haagen Hallingstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Haagen Hallingstad (født 1768 på Toten, død 18. mai 1842 i Vardal) var gardbruker og knappefabrikant. Han bodde og virka lengst på garden Hallingstad i Kolbu i nåværende Østre Toten kommune.

Han vokste opp på Stor-Bjørnstad i Nordlia, som sønn av bonde Hans Tollefsen og Pernille Haagensdatter f. Smeby. Alt i oppveksten fikk han belønning av Det danske Landhusholdningsselskab for å ha laga «Metalknapper, horaf han har indsendt Prøver, som findes at være af god Metalblanding, Polituren derpaa smuk, og Øinene godt tilloddede [...]» (Tollersrud, s. 316).

Haagen Hansen kjøpte Hallingstad, en av de største gardene i Kolbu, og begynte der å produsere knapper i stor skala. I Totens bygdebok (s. 316) er det gjengitt et stykke fra bladet Budstikken, som ble utgitt av Selskapet for Norges Vel. Den 13. februar 1813 fikk Budstikkens lesere høre om «en betydelig Knappe-fabrik paa Toten under Overbestyrelse af Haagen Hallingstad. Denne Fabrik har i en Tid af et halvt Aar levert over 3000 Gross hvide Metalknapper, og har denne beskjæftiget over 50 Mennesker, af hvilke de fleste er Børn.» I folketellinga for 1801 er det registrert tre husmannsfamilier og hele ni ugifte tjenestefolk på Hallingstad, og det er sannsynlig at flere av disse var involvert i knappeproduksjonen.

Hallingstad gifta seg i 1792 med den 30 år eldre Marie Pedersdatter, som var enke. De fikk ingen barn, og det ble derfor brorsønnen Peder Tollefsen fra Bjørnstad som overtok garden. I 1821, som føderådsmann, gifta Haagen Hallingstad seg opp att med ei anna enke, Kari Kristoffersdatter på Hunn i Vardal. Samme år fikk han 21 Daler for arbeidet med alterkalk, disk og døpefat til den nye Hunn kirke. Ektefellene ser ut til å ha bodd på Hunn, der Haagen Hansen døde 18. mai 1842.

Nevøen Peder fortsatte neppe knappeproduksjonen, men dreiv litt som sølvsmed. Peder Tollefsen Hallingstad ble for øvrig den første ordføreren i Vestre Toten.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker