Jørgen Meldahl (1780–1838)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Meldahl (født 14. november 1780 i Oddernes, død 31. mars 1838 i Asker) var sokneprest til Asker prestegjeld fra 1836 til sin død.

Slekt og familie

Han var sønn av sokneprest Th.B. Meldal og Nicoline Paludan. Mora var datter av biskop Rasmus Paludan.

I 1810 ble han gift med Anne Margrethe Rossing (d. 1863). De fikk ingen barn.

Liv

Faren døde da Jørgen var bare seks år gammel, og han ble oppdratt hos onkelen I.C.H. Arentz i Bergen. Han ble student i 1796, og avla teologisk embetseksamen i 1799.

Etter eksamen var han lærer i noen år. I 1806 ble han så personell kapellan i Oddernes, og han ga privatundervisning ved siden av. Han ble så residerende kapellan i Asker i 1816, og han fortsatte med undervisning der. Det passa godt for sokneprest Jacob Neumann, som hadde fått på plass en plan for skolevesenet i prestegjeldet, men som sleit med å skaffe lærere. Meldahl fikk i oppdrag å finne andre som kunne bli lærere i omgangsskolen og å undervise dem. Han holdt lærerkurs med tre timer av gangen tre dager i uka over fire måneder. Dette arbeidet kan sees som en forløper for Asker seminar, stiftets lærerskole som kom på plass på en parsell av kapellangården Bjerke i 1830-åra. Meldahl fikk også ansvaret for Asker og Bærums felles kornmagasin.

I 1823 ble han sokneprest til Helleland prestegjeld, og i 1826 også prost i Dalene prosti. Han ble så sokneprest til Østre Moland i 1829. Meldahl skrev at han hadde sine lykkeligste år i Asker og Bærum, og da sokneprest til Asker Niels Norman døde i 1836 overtok Meldahl embetet.

Det ble ikke noen lang periode på Asker prestegård, for den 31. mars 1838 døde Meldahl av tyfus. Hans etterkommer Alexander Lange kom til en nedslitt prestegård og et bo som var fallitt.

Litteratur og kilder