Kjølen (Kongsvinger gnr. 43/5)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjølen
Kjølen under Øiset øvre Kongsvinger.jpg
Det ubebodde våningshuset på Kjølen.
Foto: Per Tore Broen (2020).
Alt. navn: Kjølen nedre, Nedre Øisetkjølen
Utskilt: 1849
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 43
Bnr: 5
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartutsnittet viser beliggenheten til Kjølen nedre og Kjølen øvre. Kjølen nedre er den sørligste av de to plassene på Kjølen. Lengre nord ligger Øiset-plassene Aur nedre, Aur øvre, Nordli, Kalmyr og Kalmyra øvre. Kartverkets historiske arkiv (1884).

Kjølen var opprinnelig i en husmannsplass under Øiset øvre i tidligere Vinger kommune.

Lars Hansen på Øiset solgte i 1849 plassen til skolelærer Karelius Bredesen som var bruker av Kjølen allerede i 1845 da sønnen Gunder ble født her. Karelius var født i 1812 på Tostenbøl i Grue og hadde i 1843 giftet seg med Dorthe Guttormsdatter født 1811 på Melby i Brandval. Deres første barn, Brede, ble født på Melby i 1844, men både han og Gunder døde før fylte ett år. I 1847 fikk de datteren Berte som ble født på Øisethøgda, og året etter døde barnas mor, Dorthe. Som enkemann giftet Karelius seg i 1849 med Marthe Olsdatter født 1817 på Hofoss i Brandval. De fikk ingen felles barn.

Karelius døde i 1865, og ti år senere solgte Marthe Kjølen til sin brorsønn Gunerius Olsen født i 1845 på Hofoss. Ole var gift med Gustava Arnesdatter født 1854, og ved folketellingen i 1875 har de sønnen Ole Gunerius på ett år. Sammen med dem bor også føderådskone og "Mandens Faster" Marthe Olsdatter født 1819 i Brandval.

I 1875 hadde familien 3 kyr, 3 sauer og 1 svin, hadde sådd 3 skjepper bygg, ½ tønne blandkorn, 1 tønne havre og satt 1 tønne poteter.

Gunerius Olsens var her i tre år før han solgte videre til Otto Ottersen født 1853. Otto var sønn av Otter Nilsen og Lisbet Amundsdatter på Hakestuhaugen. Otto Ottersen forble ugift og hadde søsteren Marie født 1858 til å hjelpe seg på bruket. Ved folketellingen i 1891 er Otto sysselsatt som gardbruker og skomakermester. Otto og Maries foreldre som begge nærmer seg 80 år har nå tilhold på Kjølen.

Marie er husholderske gjennom alle år for sin bror. Sammen med dem ved folketellingen i 1920 bor Karen Kristiansdatter født i 1897 fra Eidskog. Hun var her også i 1910 som fattigunderstøttet pleiebarn, og nå ti år senere hjelper hun fortsatt til med hus- og fjøsstellet.

Otto Ottersen og søsteren Marie overlot etter hvert driften av Kjølen til Juel Polmar Amundsen og ble trolig selv boende her som kårfolk. Otto døde i 1931, og Marie var eier etter han fram til sin død i 1939.

Juel Polmar Andersen var født på Edsbergløkken i 1901 og hadde giftet seg i 1921 med Ragnhild Terese Thorvaldsdatter født 1895 på Aur øvre. Ekteparet fikk tre døtre og fire sønner: Margit Alvilde i 1921, Torleif Oskar i 1924, Ruht Paula i 1926, Marie Gunhild i 1929, Ole i 1931, Rolf i 1933 og Per Johan i 1938.

Etter Marie Ottersens død i 1939, kjøpte Ole Westby i Kongsvinger, Kjølen, men bosatte seg aldri her. Oles enke, Antonie født Boger, solgte eiendommen i 1946 til Aage Roverudseter, og 1954 overdro han eiendommen til brukeren av plassen, Juel Polmar Amundsen.

Juel Polmar døde i 1962, og den yngste av barna, Per Johan, arvet Kjølen etter sin far. Per Johan ble boende her livet ut, og etter hans død i 1999 ble Kjølen liggende ubebodd. I år 2000 kjøpte Ivar K. Hoff på Øiset øvre eiendommen.

Matrikkelutkastet av 1950:

5 Kjølen 0 mark 95 øre Åge Roverudseter

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.22473° N 11.94086° Ø