Libekk (Kongsvinger gnr. 14/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Libekk
Libekk gnr. 14.6 Kongsvinger kart 1884.jpg
Libekk (Lybæk) på kart fra 1884. Kommunegrensa mot Eidskog sør og øst for plassen. Kartverkets historiske arkiv.
Alt. navn: Libæk, Lybæk, Gjermshusberget
Utskilt: 1862
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 14
Bnr: 6
Type: Nedlagt småbruk og husmannsplass

Libekk er en eiendom under Gjermshus søndre i tidligere Vinger kommune som gjennom en rekke år pendlet mellom et liv som småbruk og husmannsplass – og endte opp som en skogteig.

Plassen ble i 1862 skyldsatt fra Stein gnr. 14/4 og kjøpt av skredder Syver Olsen. Syver var født i 1819 og gift med Kari Eriksdatter (1820 – 1876). Begge var eidskoginger, han fra Skauby og hun fra Lersjøen. Ekteparet hadde barna Ole født i 1846, Erik (1849 – 1850), Erik i 1851, Kristiane i 1854, Sofie (1857 – 1861), Syver i 1859 og Kristian i 1863.

Ved folketellingen i 1865 har gårdbruker og selveier Syver Olsen 3 kyr og 2 sauer, de har sådd 1 tønne havre og satt 2 tønner poteter.

Etter Syvers død i 1869, solgte enken bruket til Hans Nilsen på Søgård Gjermshus, og ved tellingen i 1875 er ”Husmand med Jord" Andreas Olsen på Libekk. Andreas var født i 1844 og gift med Anne Andersdatter født i 1845, de var også fra Eidskog. Ved tellingen har de barna Andrea 12 år, Syver 7 år og Kristian 3 år. Familien har 1 ku, 1 sau og har sådd 1 tønne havre og satt 1 tønne poteter.

Vi finner ikke Libekk i folketellingene for 1891 og 1900. I stedet finner vi husmannsplassen Gjermshusberget gnr. 14/6 som kun er nevnt i disse to tellingene. Siden de også har samme bruksnummer, må det også være samme plass. Ved folketellingen i 1891 er Anders Olsen født 1842 i Eidskog husmann her. Han er gift med den ett år yngre sambygdingen Anne Arnesdatter, og sammen har de to sønner som begge var født i Vinger, Hans i 1878 og Mens i 1882.

I år 1900 har eldste sønnen Hans overtatt og er titulert gårdbruker. Han og hans tjue år gamle kone Inga Olsen fra Eidskog har ingen barn. Sammen med dem bor Anne som nå er enke, og broren Mens som gårdsarbeider samt to barnebarn av Anne, Anna Antonsen født 1892 og Karl Kristiansen født 1897.

I 1910 har plassen igjen fått navnet Libekk og nå har en ny familie flyttet inn. Det er husmann Haakon A. Libæk født 1879, ektefellen Maren Amundsen født 1886 og barna Ester født i 1905, Harald i 1907 og Arne i august 1910. Far, mor og de tre barna var alle født i Eidskog

I 1918 overtok Theodor Hansen som selveier på Libekk, og hadde tidligere samme år mistet kona Karen Olsdatter. Theodor var født i 1864 på Katrinebråten, Austmarka og Karen på Enger i 1860. Sammen hadde de barna Thora født i 1887, Karl i 1890, Borghild i 1892, Hans i 1894, Gina i 1896, Theodor i 1897, Julius i 1899 og Anna 1905. Før de kom til Libekk hadde familien vært på Bråtemoen og Drøserud i Eidskog.

Ved folketellingen i 1920 er Theodor sysselsatt som sagbruksarbeider og gårdbruker. Sønnene Karl og Theodor er begge jord- og sagbruksarbeider mens datteren Anna steller ”Huset for far og brødre”.

Theodor Libekk er fremdeles eier i 1950:

6 Libekk 0 mark 56 øre   Thdr. Hansen Libekk

Sønnen Karl som var ungkar, ble boende hos sin far til han døde i 1960 – vel 95 år gammel. Karl døde i 1965.

I minneordene i lokalavisa ved Theodor Libekks bortgang ble følgende skrevet om hans oppvekst:

[…] Theodor var født på Katerinebråten på Austmarka, der hans far var husmann til Skullerud. Det var trange tider i de dager - Theodor fortalte at han sultet mye i barndommen. En gang hadde de vært uten mat i tre dager, og barneflokken måtte ligge, da de var for slappe til å være oppe.

I konfirmasjonsalder fikk han seg drengeplass for kost og klær – pengelønn var jo utenkelig for en ung gutt. Men Theodor ble en kraftig og allsidig arbeidskar som aldri sto fast for noe slags arbeid, både finere og grovere. Han hogg og kjørte tømmer, brente trekull, arbeidet også mye ved sagbenken, tømret og snekret. Dertil var han en dyktig jordbruksarbeider. […]

– A. P. i Glåmdalen 23. mars 1960

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.12958° N 12.11167° Ø