Mellom-Rasta (Kongsvinger gnr. 26/23)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom-Rasta
Mellom-Rasta under Nor østre Kongsvinger.jpg
Mellom-Rasta til høyre. Rasta søndre til venstre og Sør-Rasta bak. Kongevegen i forgrunn.
Alt. navn: Mellem-Rastad
Først nevnt: 1763
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 26
Bnr: 23
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartet viser beliggenheten til husmannsplassen Mellom-Rasta (194) og naboplassene Norheim (183), Sør-Rasta (199) og Rasta søndre (189) samt Raa, Holtbrænna og Nylændet (Tallene angir m.o.h.). Kartverkets historiske arkiv (1916).

Det var fire gamle Nor-plasser samlet lengst sør på Rasta og senere kom to til, se kart under Sør-Rasta. De lengst i sør ble senere matrikulert som Sør-Rasta og Mellom-Rasta under Nor østre, og Rasta søndre og Norheim under Nor vestre. I tillegg eksisterte plassene Amundheimet og Torkildplassen i kortere tid. I denne artikkelen skal vi omtale den gamle plassen som lå under Vennersberg og som senere ble eget småbruk, matrikulert som Mellom-Rasta.

Husmannsplassen Mellom-Rasta under Nor østre i tidligere Vinger kommune er nevnt 1763 i forbindelse med et eierskifte på Vennersberg. Husmannen Ole Mikkelsen Holer født 1725 måtte flytte fra plassen fordi eieren Didrik Nor på Vennersberg ønsket at svigersønnen Haagen Markussen skulle ha plassen.

Haagen Markussen (1726 – 1777) fra Holt var gift med Didriks datter Eli. De fikk sju barn fram til 1774. Som enke fra 1777, ble Eli Didriksdatter (født 1732) sittende her til hun i 1795 solgte plassen tilbake til den nye eieren av Vennersberg for 135 riksdaler. Haagens datter Marte født 1762 og svigersønn Arne Kristensen født 1761 bodde her noen år men flyttet til plassen Onstad under Stømner øvre rundt 1795. Plassen her var ubebodd ved tellingen 1801 og lå øde en tid, men senere bebodd av innerster.

Hans Torkildsen (1776 – 1837) fra Roverudbroen, gift med Kari Olsdatter (1775 – 1856) fra Bjørberlien, kom hit som husmenn rundt 1810. De kom fra Bogerpladsen hvor de hadde fått fire barn, og her fikk de fem til. En noe yngre navnebror – Hans Torkildsen Rønne – kom like etter til Sør-Rasta. En datter ble gift og bosatt på Amundshemmet, og yngste sønnen Thorkild ryddet en egen plass. Det ble nest yngste sønnen Arne som overtok som husmann her.

Arne Hansen, født 1820, ble gift med Berthe Olsdatter, født 1821, 1821 og de fikk åtte barn. Ved tellingen 1865 hadde plassen 1 ku og 2 sauer, satte 2 tønner poteter, og avlet bygg, havre og blandkorn. Etter at Arne døde i 1871, ble enka gift med Arne Arnesen, født 1804, og familien etablerte seg som husmenn på Lierbrenna.

Gunerius Bredesen og Karen Martinsdatter kom hit som nye husmenn. De var begge fra Brandval, Gunerius født 1827 på Helgeneset og Karin 1830 på Hofoss. De kom fra husmannsplassen Lier-Rasta og hadde en datter og flere pleiebarn. I 1875 hadde plassen 2 kyr, satte 2 tønner poteter, og sådde bygg og havre. Familien var stadig på flyttefot, og i 1891 er de husmenn med jord under Digerud.

Ole Olsen het den nye husmannen her. Han og kona Maren Olsdatter kom fra husmannsplassen Vestli rundt 1880. Begge født 1847 – han på Snoka, hun på Køien under Lier, og de ble gift 1869. På Vestli hadde de fått tre barn, og her på plassen fikk de seks barn til. I tillegg til husmann, var Ole også kusk for gårdeieren. Eldstesønnen Ole ble gift og bosatt på Rastahaugen søndre. I 1911 får broren Reinhard skjøte på naboplassen på Rastahaugen, og den blir matrikulert som Haugerbakken nordre.

I 1930 ble Mellom-Rasta skyldsatt fra Vennersberg med 13 øre og solgt til Polmar A. Thorsrud fra Sør-Odal. Polmar (1893 – 1972) giftet seg i 1919 med Anne Iversen Bekkholt, (1897 – 1976), også hun fra Sør-Odal. De fikk åtte barn i årene 1919 til 1937. Polmar var skogs- og gardsarbeider og sagmester hos Hans M. Moss på Vennersberg. I 1954 overlot han eiendommen til sønnen Reidar Otto Thorsrud.

Matrikkelutkastet av 1950:

23 Mellem-Rastad 0 mark 13 øre Polmar Thorsrud

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.16852° N 12.03142° Ø