Nordby under Nesteby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordby
Nordby under Nesteby Kongsvinger kart 1883.jpg
Kartutsnittet viser beliggenheten til husmannsplassen Nordby nord for Vingersjøen. Nær ved ligger gardene Næsteby og Vinger Prestegard (Hov). Kart: Statens kartverk (1883)
Først nevnt: 1753
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 4
Bnr: Umatrikulert
Type: Nedlagt husmannsplass

Nordby er en nedlagt husmannsplass under Nesteby i tidligere Vinger kommune og var antagelig den eldste plassen under garden.

Den er nevnt første gang i 1753 da Ole Olsen født omkring 1720 og Ingrid Jonasdatter i 1728, begge fra Brandval, hadde sønnen Jon til dåpen. I 1756 og 1758 fikk de sønnene Anders og Amund, og i 1761 datteren Ragnhild som ble gift med Ole Olsen Kaupinen på Enger under Gjøsegården. Sønnen Peder ble født i 1764 og døde før 1767 da de fikk en ny Peder. Alle barna var født på Nordby. Ingrid Jonasdatter døde i 1789 og Ole Olsen i 1799, begge på Knauserud.

Etter Ole Olsen overtok Hans Henningsen som husmann på Nordby. Hans var født i 1746 på Børslungen søndre og gift med Else Amundsdatter (1740 – 1800) fra Nesteby. Her på Nordby fikk de barna Marthe i 1775, Kristoffer i 1779 og Helene i 1782. De to eldste døde som småbarn. Hans bodde i Vinger leir under Kongsvinger festning i 1801 og gikk i dagleie.

Før 1785 var vervet soldat Ole Olsen født omkring 1752 fra Krødsherad og Eli Olsdatter født på Tronsrud kommet til Nordby. De hadde ett barn da de kom flyttende hit, Ole som døde på Nordby i 1785 av barnekopper. Familien flyttet senere til Mellem under Sæter nordre. Ole bar senere tilnavnet "Krydsherred" og døde i 1831.

Ny husmann med jord på Nordby etter Ole Olsen er Anders Kristiansen (1740 – 1808). Han og kona Kristine Pedersdatter (1748 – 1815) var begge fra Brandval og hadde giftet seg i 1770. Sammen hadde de barna Elisabet født i 1772, Peder i 1775, Anne i 1778, Ole i 1781 og Anders i 1786. Ingen av barna var født her på Nordby. Ved folketellingen i 1801 bor de to yngste barna her sammen med sine foreldre, mens eldstesønnen Peder har flyttet ut og er i Vinger leir.

Etterkommerne etter denne familien hadde plassen så lenge den var i bruk, og det var sønnen Ole Andersen født på Brøderud som overtok Nordby etter foreldrene. I sitt første ekteskap var han gift med Marthe Torstensdatter Soikkainen født i 1772 fra Brødbøl. Sammen hadde de barna Kristian (1808 – 1809), Anders i 1810 og Ole 1813. Marthe døde i 1839, og Ole giftet seg om i 1844 med Dorte Kristoffersdatter født i 1793 fra Badstuen øvre under Sidselrud. Ekteparet fikk ingen felles barn.

I 1865 har sønnen Anders Olsen (1810 – 1876) og kona Katrine Larsdatter (1806 – 1892) fra Mobæk overtatt som husfolk på Nordby, mens faren Ole på 84 år nå er ”Føderaadsmand med Jord”. Det var to hovedbygninger på plassen, og føderådsfolka holdt til i gammelbygningen. Til sammen sådde far og sønn dette året 1 skjeppe rug, 1 tønne bygg, 1 tønne blandkorn 2½ tønner havre og satte 4½ tønner poteter, og hadde 5 kyr og 4 sauer. I tillegg til drift av jorda hadde Ole opp gjennom årene også livnært seg om skomaker. Han døde i 1867. I 1875 ble det fødd bare 1 ku og 1 sau på Nordby, sådd 1 tønne havre og satt 1 tønne poteter.

Anders og Katrine Nordby var barnløse og i 1891 er Katrine enke og bor fortsatt på Nordby hvor hun blir forsørget av ”Vinger Fattigvæsen”. Sammen med henne bor dagarbeiderske Olia Hansdatter født 1849 fra Austmarka og hennes to barn.

Nordby var fraflyttet i 1900, og i 2020 er det ingen spor igjen etter plassen. De angitte koordinatene er omtrentlige.

Kilder og litteratur:

Koordinater: 60.19731° N 12.05047° Ø