Olav Hasselknippe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olav Eivind Martiniussen Hasselknippe (født 30. januar 1893 i Biri kommune, død 1971) var pionér i bilbransjen.

Han het opprinnelig kun Martiniussen. Faren Martinius bodde på garden Hasselknippe i Redalen i daværende Biri kommune, hvor Olavs onkel Peder var hovedpersonen i husstanden. Olav bodde imidlertid et annet sted i 1900, nemlig som fostersønn hos Jens LundenLunden søndre, også det i Biri. I 1910 var han imidlertid registrert på Hasselknippe, hvor storfamilien bodde—nå også med Hasselknippe som etternavn.

Han hadde skolegang i Gjøvik, men kanskje enda viktigere tjenestegjorde han som mekaniker i Hærens flyvevesen. Sammen med storebroren Lars, som åpna Gjøvik Automobilværksted i 1911, ble han en foregangsfigur i bilbransjen i Vestoppland. Han skal ha fått bilsertifikat «nr. 19» i 1912 og begynt med bilen i yrkessammenheng. Veiene var ofte dårlige, og om vinteren reint umulige. Reidar Mollgard skriver om Hasselknippes oppfinnsomhet at han «kjørte en tid en postrute kombinert med persontrafikk fra Gjøvik til Biri over [Mjøs]isen, og til dels på samme måten til Moelv i korrespondanse med togene der. Kjøringen foregikk med motorsykkel med sidevogn, med motorslede av eget fabrikat eller med bil». Dette egne fabrikatet ble patentert i mars 1916 under navnet Motorslæde nr. 1, og på grunn av det har brødrene blitt kalt for «snøskuterens oldefar». I 1918 kunne de presentere Motorslæde nr. 2, men produksjonen gikk i stå på grunn av de dårlige økonomiske tidene.

Brødrene hadde også et firma innen elektrisk belysning som het Elektrisk-Mekanisk Byraa, som gikk konkurs. I 1920 begynte Olav Hasselknippe i stedet rutebiltrafikken for alvor, med ei rute mellom Gjøvik og Dokka. Bilen—en sjuseters Nash—gikk et begrenset antall ganger dag. Utvidelser fulgte, og i 1928 hadde han en buss med plass til atten passasjerer. I 1935 holdt Olav til med sitt busselskap i Trondhjemsvegen 8 i Gjøvik sentrum mens Lars hadde sitt verksted i nummer 13–15.

Han døde i 1971 og er begravet på Gjøvik kirkegård. Med Karen f. Skumsrud (1897–1963) hadde han eldstesønnen Per Hasselknippe, som i tillegg til mye annet ga ut boka Et liv blant go'e busser i 2000—publisert av Olav Hasselknippes minnefond. Videre hadde de sønnene Finn, Leif og Ivar og datteren Sigrun som var gift med Jens HouthLysaker i Vardal.

Kilder