Otto Harald Coucheron

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Harald Coucheron.
Foto: Studenterne fra 1883 (1908)

Otto Harald Coucheron (født 25. november 1865 i Tromsø, død 23. mars 1948 i Aker) var adjunkt, lærerskolerektor, idrettsleder, kirkeverge og samfunnsstøtte, hovedsakelig i Hønefoss og Holmestrand.

Oppvekst og utdanning

Han var sønn av skoledirektør Peter Jacob Barthold Coucheron (1828–) og dennes første kone Nina Falsen (1843–1868). Slekta kom til Norge med Willem Coucheron (1625–1689) i 1657. Otto Coucheron vokste opp i Bergen hvor han gikk Holcks forberedelsesskole fra 1872 og Bergens katedralskole fra 1874. Fra 1876 til eksamen artium i 1883 gikk han på Kristiania katedralskole. Etter ex.phil. i 1884 tok han videre cand.theol.-graden på universitetet i 1888, praktisk-teologisk seminar i 1889 og Den gymnastiske Centralskole i 1890. Til tross for embetseksamen fikk Coucheron tittelen adjunkt, og da først i 1902.

Karrierevei

Fra 1890 til 1895 jobbet Coucheron ved Hønefoss middelskole. Han ble så ansatt ved Asker seminar, som tross navnet lå Bjerke gård i Vestre Bærum. Han fulgte med da dette ble flytta til Holmestrand i 1899, og var rektor ved det som ble hetende Holmestrand offentlige lærerskole fra 1910 til den ble lagt ned i 1931. Elevene ble tatt over av Oslo lærerskole, og Coucheron pensjonerte seg i 1932 etter ett år på Oslo lærerskole. Han flytta da tilbake til Bærum og bodde på Stabekk. Ved sin død i 1948 bodde han på Bestum i Ullern.

Coucheron gifta seg med Ragnhild Martine Louise Krohn, redaktørdatter fra Hønefoss, i juni 1895. De fikk to sønner, Per Wilhelm og Johan Fredrik, i henholdsvis 1898 og 1902.

Samfunnsstøtte

Coucheron var medstifter av den kjente Idrettsforeningen Liv, seinere Liv/Fossekallen, i Hønefoss. Her deltok han også i «ungdomsforeningen», og var mellom 1890 og 1892 medredaktør av Ringerikes Blad. Han hadde sin idrettsbakgrunn fra Studenternes Gymnastik- og Fegteforening, hvor han var medlem under hele studietida og satt i styret. Han var også medlem av Studentersangforeningen, og seinere sanglærer ved den høyere almenskolen i Holmestrand.

Som samfunnsstøtte i Holmestrand var han kirkeverge, medlem og formann av kirketilsynet og menighetsrådet, samt medlem av kirkerestaureringskomiteen. Han var dessuten formann i skolestyret, tilsynsutvalget, folkeakademiet, bibliotekstyret, kinostyret og medlem av overlikningsnemnda. Han var særlig interessert i bibliotek—i tillegg til idrett, sang og gymnastikk. Etter å ha innført Dewey-systemet ved Holmestrand lærerskoles bibliotek og katalogisert alt mellom 1900 og 1912, grunnla han Holmestrand folkebibliotek i 1912.

Han utga også forklarende tekster til blant annet Romerbrevet, skreiv gjerne om turn og var også bokanmelder og konsertanmelder i aviser og skoleblad.

Kilder og litteratur