Sigerneslien (Kongsvinger gnr. 22/11)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sigerneslien
Sigerneslien gnr. 22 11 Kongsvinger.jpg
Fritidseiendommen Sigerneslien.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Lia, Sigerneslia, Haukelien
Utskilt: 1856
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 22
Bnr: 11
Type: Fritidseiendom (tidligere husmannsplass og småbruk)
Kartutsnittet viser beliggenheten til en rekke av husmannsplassene på Speismark. Sigerneslien er den vestre av de to plassene som på kartet har fått navnet Tjernsli. Tjernsli er den østre plassen. Kartverkets historiske arkiv (1884).

Sigerneslien er et nedlagt småbruk på Speismark i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under garden Sigernes i tidligere Vinger kommune. Plassen ble fradelt som småbruk allerede i 1856.

Den første kjente brukeren her var "Husmand med Jord" Ole Månsson født ca.1749 i Sverige. Han hadde i 1780 giftet seg med Eli Hansdatter født i 1750 fra Berger søndre i Eidskog. Paret hadde barna Ingeborg født i 1780, Anders i 1782, Kristine i 1785, Ingeborg i 1788, Marte i 1781, Hans i 1793 og Ole i 1797. Ingen av barna var født i Sigerneslien. Ole Månsson døde av vatersott (ødem) på Sigernesvangen i 1818, mens Eli døde på Berger i 1833.

Nye brukere etter Ole og Eli var Gunder Ellefsen født i 1810 fra Djupdalen under Ellingsrud og Kerstin Larsdotter født i 1813 fra Lövhöjden i Gunnarskog, Sverige. Deres førstefødte Kristian døde i sitt første leveår i 1836, året etter fikk de en ny Kristian, deretter Maren i 1838, Elen Kristine i 1841, Ole i 1845, Lars (1848 – 1849) og Marte født og død i 1851. De fire eldste var født i Sigerneslien, Ole på Tobaksbråten og de to yngste på Sollimyra hvor familien var ved folketellingene både i 1865 og 1875.  

1840-årene døde et gammelt ektepar på Sigerneslien, Kristoffer Kristoffersen i 1847 da han var 90 år, og i 1842 den 70 år gamle Dorte Olsdatter. De hadde tidligere vært i Djupdalen og hatt kår i Sigerneslien hos Gunder og Kerstin.

Da Marte Engebretsdatter (1795 – 1865) på Sigernes nedre delte garden i 1856 mellom tre av barna, fikk datteren Karen Sørensdatter født i 1818 Sigerneslien. Hennes ektemann var Martin Mortensen Liukoinen (1820 – 1886) fra Haukelia øvre. Karen døde allerede i 1862, og Martin giftet seg på ny med Olianne Hansdatter født i 1841. Sammen med dem i Sigerneslien i 1865 bor hans datter Marthe 14 år og deres to felles barn, Hans 3 år og Ments 2 år. De har ingen husdyr på plassen, men har dette året sådd ½ skjeppe rug, 1 skjeppe bygg og satt 2 tønner poteter, og Hans oppgis av yrke å være husmann uten jord.

Familien flyttet til Fåfenga, og Sigerneslien ble i 1867 solgt til Ole Olsen Holer (1835 – 1885). Ole var gift med Maren Hansdatter (1820 – 1903) fra Krogsrud og hadde sønnen Olav født i 1860. Som ”Gaardbruger Selveier” kunne Ole i 1875 fø 1 hest, 3 kyr, 4 sauer og 4 geiter, sådde ¼ tønne bygg, 3 tønner blandkorn, 3 skålpund grasfrø og sette 4 tønner poteter.

Samme året som Ole Olsen døde, overdro han Sigerneslien til konas bror, Ole Hansen (1822 – 1898) fra Krogsrud som i 1851 giftet seg med Anne Simensdatter født 1820 fra Snare søndre. Anne og Ole hadde sønnen Hans født i 1855.

I 1891 er det sønnen Hans Olsen Sigerneslien som er eier av bruket. Hans hadde i 1882 giftet seg med Sofie Andersdatter født i 1863, datter av Anders Simensen som var Anne Simendatters bror. Hans og Sofie var dermed søskenbarn. I årene fra 1883 til 1900 skulle de få sju døtre og to sønner: Mina Amalie, Ole Oskar, Hanna Sofie, Mentz Adolf, Hilda Marie, Laura Solveig, Lilla Agnes, Signe Hedvig og Aagot Kaspara.

I 1920 bor begge guttene, Ole Oskar født i 1885 og Mentz Adolf (1890 – 1973) fortsatt i Sigerneslien sammen med sine foreldre og søstrene Lilla Agnes (1897 – 1978) og Aagot Kaspara (1902 – 1995). Guttene arbeider begge som gårdsarbeidere og tømmerhoggere, mens jentene arbeider hjemme uten kontant lønn. I Sigerneslien bor også Marit Gransletten (1888 – 1946) fra Vingelen i Tolga som losjerende med full kost. Hun var da ansatt som lærerinne med undervisning på Speismark og Åsum skoler. Mentz og Marit giftet seg i 1924.

Etter Hans Sigernesliens død i 1930, ble Sofie eier med den eldste sønnen Ole Oskar som bruker. Han overtok eiendommen da moren døde i 1948, og drev etter det Sigerneslien alene. Ole Oskar Sigerneslien døde i 1964.

Matrikkelutkastet av 1950:

11 Haukelien 0 mark 80 øre   Ole Lia

Videre lesing

  • Mer om Speismark skolekrets, se Seglsten, Johan: Fremad til liv og lyst - skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval. Utg. av Historielagene i Kongsvinger. 2017

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.12048° N 11.95398° Ø