Sogstad (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sokstad (Østre Toten)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Sogstad
Kart Østre Toten 1819 utsnitt La.jpg
Kartutsnitt fra 1819 som viser Sogstad og nabogardene La og Lunda
Alt. navn: Sokstad
Først nevnt: 1327
Sted: Nord for Lena
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 147
Bnr: 1
Adresse: Nordlivegen 78

Sogstad er en gard i Østre Toten kommune, ca. 2 kilometer nord for tettstedet Lena. Eiendommen ligger ved Sogstadkrysset, som har navn etter garden. På Sogstad dyrkes det korn, poteter og grønnsaker, og sia 1990 har de hatt egen gardsbutikk.

Sogstad har vært en av de større gardene i bygda, og rundt 1800 lå det åtte husmannsplasser til eiendommen. Seinere er en del areal solgt fra. Dette gjelder blant annet gardsbruka Bjørton, Bytet, Kjæsarud, Kjæsarudøgarden og Skipsvollen, i tillegg til 150 mål som ble solgt til Fagerlund i 1936. I 2000-åra er det ca. 370 mål dyrka jord og 200 mål skau på Sogstad. Sia 1950-tallet er det dyrka opp rundt 100 mål.

Garden hadde ku fram til 1950-åra. Ifølge Norske Gardsbruk fra 1957 var det 25 mjølkekuer, en okse og ti ungdyr på Sogstad. I tillegg hadde de griser og høner.

Sogstad har tilhørt samme slekt siden 1917, da Erik Teslo kjøpte garden av Knut Langård. Stortingsmann og ordfører Peder Fauchald var eier fra 1825 til 1856. I hans tid var Ivar Aasen, Eilert Sundt, Aasmund Olavsson Vinje og Henrik Wergeland blant gjestene på Sogstad.

Gardsnavnet

Sogstadkrysset, der Gilemarkvegen krysser Nordlivegen. Foto fra høsten 2014.

Navnet uttales /sø(u)kk`sta/, preposisjonen er . Navnet har siden 1500-tallet blitt skrevet med g (Sogstad, Sogestad, Saugstad), men i eldre kilder står det «a Saupstadum» (1381) og «a Saupstodhom» (1425). Ifølge Norske Gaardnavne betyr dette at det opprinnelige navnet er Saupstad, der forleddet saup er verbet å supe, muligens brukt om en bekk i nærheten.

Husmannsplasser

Peder Fauchald (1791-1856), som kjøpte garden i 1825.
 • Bjørton, fradelt som sjølstendig bruk i 1923. Het muligens noe annet som husmannsplass.
 • Gropa, fradelt til Skipsvollen
 • Nilsstuggua (nevnt bl.a. i 1875-folketellinga)
 • Skomakarstuggua (nevnt bl.a. i 1875-folketellinga)
 • Sogstadbakken
 • Sogstadstuggua, en av tre Sogstad-stuene i 1865. Identisk med Bjørton?
 • Sogstadstuggua, en av tre Sogstad-stuene i 1865. Kan være identisk med Bjerkvang II (bnr. 11).
 • Sogstadstuggua, en av tre Sogstad-stuene i 1865. Kan være identisk med Bekk (bnr. 12), som ble fradelt i 1921.

Eiere (ikke komplett liste)

Teslo-familiens gravsted på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).
 • Peder Fauchald (1825-56)
 • Jens Pedersen Fauchald (ca. 1856-?)
 • Taale Lie (ca. 1900)
 • Knut Langård (?-1917)
 • Erik Teslo (1917-36)
 • Jonny Teslo (1936-80), gift med Haldis f. Hval
 • Inger Johanne og Magne Fremstad (1980-?)
 • Jon Erik Fremstad (pr. 2014)

Kilder og litteratur

Videre lesing

 • Dyhren, Fredrik: «Sogstad på Toten», i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift, 1/2013.


Koordinater: 60.694058° N 10.808417° Ø