Statens havarikommisjon for transport

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Kartutsnitt som viser Havarikommisjonens lokalisering ved Kjeller flyplass.
Havarikommisjonens fasade mot sørøst.

Statens havarikommisjon, forkortet SHK, er en offentlig etat som kartlegger hendelsesforløp og årsaksforhold etter ulykker innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (inkludert sporveier og T-bane) og transportulykker i forsvaret. Kommisjonen fremmer tilrådninger for å forebygge lignende hendelser. De første undersøkelsene startet i forsvaret i 1923. Fra 1998 er virksomheten lokalisert på Kjeller flyplass. I 2001 fikk kommisjonen nytt bygg med gateadresse Sophie Radichs vei 17, Lillestrøm.

Tidligere betegnelser

 • Flyhavarikommisjonen
 • Havarikommisjonen for sivil luftfart
 • Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
 • Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Formålet med SHKs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker.

Organisering

SHK er organisert som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet (SD), og bare i saker av forvaltningsmessig karakter rapporterer SHK til SD. I alle faglige sammenhenger er SHK et uavhengig organ. SHK består i dag av fire enheter:

 • Luftfart
 • Veitrafikk
 • Sjøfart
 • Jernbane

Historikk

SHKs virksomhet bygger på norsk lov om luftfart fra 1923. Den gang var virksomhetsstyringen lagt til Forsvarsdepartementet, og ulykker ble undersøkt av ad hoc-kommisjoner.

Flyhavarikommisjonen ble opprettet i 1989 som en fast og uavhengig kommisjon for undersøkelse av sivil luftfart, som ble administrert av Samferdselsdepartementet. Kommisjonen ble egen etat i 1999.

Fra 2002 ble ansvarsområdet utvidet til også å omfatte jernbane, og navnet ble endret til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane. Fra 2005 ble ansvarsområdet på ny utvidet, denne gang til også å inkludere undersøkelser av alvorlige veitrafikkulykker, og navnet ble endret til Statens havarikommisjon for transport.

Fra 2008 ble ansvarsområdet ytterligere utvidet, nå til også til å inkludere undersøkelser av sjøfartsulykker. . Samtidig opphørte Sjøforklaringsinstituttet og den faste undersøkelseskommisjonen for særskilte ulykker innen fiskeflåten. Endelig er ansvarsområdet fra 2020 utvidet til også å inkludere undersøkelser av Forsvarets ulykker, og navnet ble endret til Statens havarikommisjon.

Detaljerte enkeltheter ved utviklingen fra 1989 til 2020

Før 1989

Etter flyulykker ble det ad hoc oppnevnt en kommisjon for undersøkelse av hendelsesforløp, årsaksforhold og ansvarsforhold (Flyhavarikommisjonen). Kommisjonene hadde ikke noe fast tilholdssted. De var satt sammen av personer med tilknytning til Luftfartsverket og Forsvaret.

1989

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) ble 10. juli opprettet i samsvar med den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAOs etablerte mønster, med faste medarbeidere.

2020

Havarikommisjonens mandat ble 1. juli utvidet til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren og etatens navn ble endret til Statens havarikommisjon (SHK). Fra samme dato ble Statens havarikommisjon for Forsvaret avviklet.

Ledere siden 1955

Siden 1955 har disse vært direktør for virksomheten:

 • 1955–1961 Johan Koren Christie
 • 1962–1965 Gunnar Halle
 • 1965–1968 Eivind Tjensvoll
 • 1969–1976 Eirik Sandberg
 • 1976–1989 Wilhelm Mohr
 • 1989–1997 Ragnar Rygnestad
 • 1997–2003 Finn Heimdal
 • 2003–2006 Sverre Quale
 • 2006–2011 Grete Myhre
 • 2011– William J. Bertheussen

SHK hadde 31.12.2021 i alt 59 ansatte.

Tilholdssteder

Virksomheten hadde de første årene tilhold på ulike steder i Osloområdet, men fra 2001 er virksomheten samlet i eget hus innenfor Kjeller flyplass, med adkomst fra veinettet på flyplassens sydside. Gateadressen er Sophie Radichs vei 17, 2003 Lillestrøm.

Norges første flyulykke skjedde på Kjeller

Norges første fatale flyulykke inntraff ved Kjeller 1. mai 1917, seks år før loven om luftfart ble vedtatt. Det var løytnant Arne Køltzow som omkom under et forsøk på å nå opp i 4000 meters høyde.

Kilder


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.