Tidens Tegn (avis)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aviskjerre foran Tidens Tegns første lokaler i Rådhusgata 20.
Foto: Johannes Holmsen (ca. 1915)

Tidens Tegn var ei Osloavis som ble grunnlagt i 1910 og lagt ned i 1941. Grunnleggeren var Ola Thommessen, som var redaktør til 1917. Den kom ut som dagavis med morgenutgivelse. I perioden 1924–1932 ble det også gitt ut en aftenutgave under navnet Oslo Aftenavis.

I 1923 kjøpte avisa Verdens Gang, og i 1924 tok den opp Ørebladet. Fra 1924 til 1932 ble det gitt ut ei kveldsavis, Oslo Aftenavis. Avisa ble den nest største i landet. Spesielt var den regna som sterk på kulturstoff, med medarbeidere som Christian Krohg, Nils Kjær, Sven Elvestad, Carl Nærup, Ronald Fangen, Emil Smith og Sigurd Bødtker.

Politisk starta Tidens Tegn som organ for Frisinnede Venstre. Den gikk senere over til Frisinnede Folkeparti, og ble så stående uten partitilknytning. Før krigsutbruddet i 1940 hadde avisa opparbeida et rykte for tyskvennlighet. Den markante ultrarevolusjonære Eugene Olaussen, som i flere år hadde redigert Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbunds medlemsavis Klassekampen var en av de relativt mange frafalne som så å si bekreftet dette, og ble en av avisas medarbeidere. Under riksrådsforhandlingene i 1940 gikk Tidens Tegn inn for å avsette kongen. I april 1941 ble avisa nedlagt på grunn av sviktende økonomi. Etter krigens slutt i 1945 ble eiendommer og rettigheter overtatt av den nyoppstarta Verdens Gang, som tok navn etter avisa som i 1923 hadde blitt overtatt av Tidens Tegn. Den ble oppretta av motstandsmiljøet rundt Kretsen. Ei annen gruppe som jobba for å videreføre Tidens Tegn i ny form la grunnlaget for den kristne avisa Vårt Land.

De første redaksjonslokalene var i Rådhusgata 20, forretningsgården hvor Sam Eyde fem år før avisa ble etablert haddde grunnlagt Norsk Hydro. Avisa fikk så oppført et nybygg i Akersgata 34 i åra 19311932. Det ble under krigen tatt over av Deutsche Zeitung in Norwegen, og så i 1945 ble det redaksjonslokaler for VG inntil denne avisa flytta til VG-huset i Akersgata 55.

Avisas navn ble også brukt på den illegale avisa Tidens Tegn i en kort periode i 1941. I avishodet sto det at det var avisa 32. årgang og at grunnleggeren var O. Thommesen, selv om dette var et åpenbart brudd med den veien Tidens Tegn hadde tatt de siste åra.

Sjefsredaktører

Se også

Kilder