Niels Aall (1769–1854)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Maleri av statsråd og godseier Niels Aall, her med Dannebrogordenen og Nordstjerneordenen.
Maleri: Jacob Munch

Niels Aall (født 1. desember 1769 i Porsgrunn, død 23. oktober 1854Ulefos hovedgård) var godseier og statsråd.

Familie

Han var eldste barn av godseier Nicolai Benjamin Aall (1739–1798) og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft (1741–1815), og bror av Jørgen Aall (1771–1833) og Jacob Aall. Brødrene møtte på RiksforsamlingaEidsvoll, og det gjorde også deres fetter Severin Løvenskiold. Brødrene Aall var også fettere til Elias Winther Jørgensen og svogere til Peter Herlofsen.

Han ble første gang gift i 1794 med Mariane Møller (1774–1796), datter af landfysikus Hans Møller og Eleonore Hedvig Rasch, men ble enkemann etter bare to år.

Han ble gift for andre gang i 1894 i Skien med Christiane Johanne Blom (1782–1868), datter av skipsreder Hans Christophersen Blom og Elisabeth Cathrine Rougtvedt.

De fikk sønnen Hans Aall (1805–1863), som ble kammerherre og eier av Ulefos hovedgård. Han ble i 1830 gift i Skien med Marianne Didrikke von Cappelen (1804-1867).

Virke

Under nødsårene som følge av napoleonskrigene 1807 til 1814 ble Aall engasjert i samfunnsnyttig, offentlig virke, og han viste en sterk patriotisme og offervilje. Han var formann i provideringskommisjonen for Bratsberg amt, hvor han nedla mye arbeid for å skaffe kornvarer til de nødlidende fattige i amtet. I årene 1810 til 1813 var han rådmann i både Skien og Porsgrunn.

For sitt samfunnsnyttige virke og innsats i nødsårene ble han 1812 utnevnt til ridder av Dannebrogordenen.

Politiker

Han var medlem av regjeringsrådet i 1814, som satt fra 2. mars til 11. november 1814. Her ledet han 4. departement, for handels- og tollvesenet, etter at grunnloven var vedtatt 17. mai, ble det fra 19. mai samme år innført at departementslederne skulle ha rang som statsråd.

Sommeren 1814 var Aall sammen med Wilhelm Christie og Peder Valentin Rosenkilde på den resultatløse diplomatiske sendeferden til London. I august samme år var han med på forhandlingene som endte med Mossekonvensjonen.

Han var stortingsrepresentant i 1815–1816, og fungerte som lagtingspresident.

Ulefoss

Hovedbygningen på Ulefos
Foto: Holla (1925), s.440

Utdypende artikkel: Ulefos hovedgård

Niels Aall overtok gården etter sin far Nicolai Benjamin Aall etter dennes død i 1798, og satte igang utviklingen av gårdsanlegget slik det framstår idag.

Hovedbygningen ble oppført i årene 1802 til 1807, etter et første utkast som ble tegnet av Christian Ancher Collett, som deretter ble endret av Jørgen Henrik Rawert. Dette er et framstående arkitektonisk verk i empirestil.

Familien brukte opprinnelig gården som sommerbolig, og bodde ellers på Søndre Brekke i Skien som Aall kjøpte i 1810. Men fra 1830 bodde familien fast på Ulefos på helårsbasis.

Aall døde på gården og er begravet på Romnes kirkegård.

Utgivelser

Kilder