Borgen skolesone (Asker)

Borgen skolesone består av Borgen ungdomsskole og barneskolene Rønningen skole, Hagaløkka skole og Vardåsen skole. I dette området finner vi gårdene Borgen, Påverud, Engelsrud, og Drengsrud.

Borgen ungdomsskole.
Foto: Karl Braanaas (2008).

Vardåsen kirke ligger i denne sonen.

Litteratur og kilder

  • Skolekretser på Asker kommunes hjemmeside.
  • Informasjon fra Jon Christofersen.