Gabriel Bätzman

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gråsteinsbygningen med Oslo Hospitals kirke, dagens kirke ble oppført i 1796 etter at kirken fra 1737 ble ødelagt av brann.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Tugt- og Manufacturhuset med gavlen ut mot Storgata som antakelig hadde en noe flottere tysk/nederlandsk utforming fra Bätzmans hånd.
Foto: Riksantikvaren (1911).

Gabriel Bätzman, også fornorsket til Betzman og av etterkommerne til Bætzmann (fødselår og sted ukjent, antakelig i Tyskland, død 8. februar 1744 i Norge) var en byggmester, tømmermester og arkitekt som virket i Norge de siste 22 år av sitt liv hvor han var knyttet til flere av sin samtids største byggearbeider.

Han dukker første gang opp i 1722 da han ble engasjert av stiftsdireksjonen i Christiania til å reise til Fredrikshald for å gi omkostningsoverslag for arbeider ved Immanuels kirke under fjellet for Fredriksten festning i byen.

Som arkitekt er Bätzman kjent for å stå bak to store bygninger i Christiania. Begge disse arbeidene er større, dekorfattige anlegg av mur, men gjorde seg bemerket i bybildet. Den ene er det som da ble kalt Det nye hospital, dagens Gråsteinsbygningen på Oslo Hospital, oppført i 1730-åra samtidig med Oslo Hospital kirke og disse ble bygget inntil hverandre. Kirken brant imidlertid noe senere og dagens kirke, Gamlebyen kirke ble oppført i 1796. Også buene over vinduene er bygget av gråstein, og bygningen var opprinnelig pusset, dette ble fjernet i 1900. Bygningen hadde hospital i første etasje i form av en eneste stor sykestue og prestebolig i andre.

Det andre større byggeprosjektet var Christiania tukthus, opprinnelig kalt Tugt- og Manufacturhuset, oppført 1737 til 1740. Hovedbygningen var byens mest monumentale byggverk i barokkstil og opprinnelig hadde midtgavlen ut mot Storgata en svungen utforming av tysk/nederlandsk type. Denne ble imidlertid tatt ned allerede i 1745.

Arno Berg antok også at Bätzman også sto bak nåværende hovedbygning på Bygdøy kongsgård, oppført 1733 av stattholder Christian Rantzau. Dels skyldes dettre mangel på andre kandidater, men også at Rantzsau samme år hadde brukt Bätzman til større arbeider på Akershus slott, hovedsakelig knyttet til sørfløyen sammen med Georg Michael Døderlein, og ga ham en anbefaling hvor han ble omtalt som «Kyndig, Ædruelig, Flittig, Redelig, Tilforladelig». Det er grunn til å anta at også Bätzman ble benyttet til andre arbeider for byens borgerskap.

Fra 1739 og fram til sin død var han også engasjert som byggmester for Kongsberg kirke hvor råbygget ble neste ferdigstilt ved hans død.

Kilder