Hole kommune


Hole kommune er en kommune i Buskerud fylke, som i nord grenser til Ringerike, i øst til Bærum og i sør til Lier. Sør i Tyrifjorden grenser kommunen også til Modum.

Hole
Kongens utsikt Foto: Vidar Iversen
Basisdata
Kommunenummer 3038
Fylke Buskerud
Kommunesenter Vik
Areal 135.03  km²
Areal land 135.03  km²
Areal vann 0  km²
Folketall 6 888 (2023)
Nettside Nettside
Kongens utsikt 29.07.2012.JPG
Kongens utsikt
Foto: Vidar Iversen

Koordinater: 60°04′50″ N 10°16′40″ Ø


Kommunevåpenet

Hole har fire kongekroner i sitt kommunevåpen, som symboliserer kommunens rikholdige og lange historie. Kronene er utført som åpne bladkroner og ikke med bøyler som i dagens norske kongekrone i riks- og kongevåpenet. Bøylekronen ble vanlig fra 1600-tallet i Danmark-Norge. Hver krone i kommunevåpenet symboliserer en kongeskikkelse med tilknytning til Norges tidlig middelalder, men av uviss historisk tilknytning til Hole som sådan. Disse er:

Historie

Tidligere var Hole kommune mye større enn i dag. Fra 1837 til 1. juli 1916 lå nemlig også Tyristrand og Nakkerud under Hole herredskommune. Da ble imidlertid dette distriktet skilt ut som egen kommune, under navnet Tyristrand (0611). Fra årsskiftet 1963/1964 ble Hole innlemmet i den nye storkommunen Ringerike (0601 frem til 1977, deretter 0605), sammen med landkommunene Tyristrand, Norderhov, Ådal og bykommunen Hønefoss. I 1977 forlot imidlertid Hole kommunesammenslutningen og ble egen kommune igjen, noe den har vært siden.

Hole har vært eget prestegjeld siden middelaldren, men etter svartedauden i 1349 ble Hole kirke annekskirke under Norderhov kirke. I tiden like før 1600 ble imidlertid Hole prestegjeld gjenopprettet.

Fra 1868 til ca 2004 var Forsvaret sterkt representert i Hole, ved Helgelandsmoen leirHelgelandsmoen.

Historiske steder

Stein gård ligger på Steinssletta langs dagens E16. Gården går for å være bosted til flere av de overnevnte konger. Halvdanshaugen ligger godt synlig fra hovedveien og fra gården, og sies å inneholde noen av Halvdan Svartes levninger.

Kjente holeværinger

Kilder og litteratur


  Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Hole kommune» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.