Lysen (Kongsvinger gnr. 6/12)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lysen
Lysen under Skansgården Kongsvinger kart 1913 .jpg
Kartutsnittet viser beliggenheten til Lysen (Lyse) og naboplassene Öiungstorpet og Langtjern. Kartverkets historiske arkiv (1913).
Alt. navn: Lysa
Utskilt: 1947
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: 12
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)

Lysen er et småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under Skansgården i tidligere Vinger kommune.

Plassen ble ryddet på skog som den gangen tilhørte Gjøsegården. Da Ole Amundsen Gjøsegården solgte garden sin til svigersønnen Peder Thors i 1806, tok han tilbake plassen Lysen som ble overlatt til sønnen Guttorm Olsen født 1768. Guttorm var landsoldat ved kaptein Bernt Peder Kreutzes Soløreske Kompagnie i 1795. Guttorm giftet seg i 1798 med enke Ragnhild Monsdatter født 1774 på Tronsrud under Sæter nordre. Sammen fikk de datteren Kari i 1805. Guttorm døde på Lysen i 1809 41 år gammel.

Ved skiftet etter Guttorms død, ble Lysen taksert til 250 daler. Av dette eide søsteren pant for 103 daler, svogeren Peder Thors fikk 13 daler som han hadde til gode og Vinger bygdemagasin 39 daler for levert såkorn. Resten tilfalt enken Ragn­hild Monsdatter.

Ragnhild giftet seg på ny, nå med Ole Olsen Kaupinen født 1787 på Enger under Gjøsegården som løste inn eiendommen hos panthaverne. Ragnhild og Ole fikk fire barn: Ments i 1811, Olia i 1812, Ole i 1815 og Peder i 1818.

Ragnhild Monsdatter døde på Lysen i 1820, og året etter giftet Ole Olsen Kaupinen seg med Marie Eriksdatter født 1891 på Lønnhaugen søndre i Grue Finnskog og fikk datteren Ragnhild i 1825.

Ole Olsen Kaupinen brukte eiendommen inntil han i 1842 overlot den til sønnen Ole Olsen d. y. født 1815 og svigersønnen Peder Jonsen (1815 – 1889) fra Raa for 100 spesiedaler. De videresolgte den fem år senere til Hans Hagerup på Skansgården for 200. Selve plassen Lysen var neppe så mye verdt, men det fulgte med en del skog, og den ville Hagerup gjerne ha. Den gamle skyld på 1 kalveskinn var nå gjort om til 2 ort 9 skilling som gikk inn i Skansgårdens skyld. Lysen ble nå husmannsplass igjen og har siden fulgt Skansgården.

Lysen lå trolig øde de første år etter at Hagerup kjøpte den, og den første vi vet om her etter dette, var Ole Arnesen født i 1827 fra Tomteberget på Aust­marka som kom hit omkring 1860 som husmann med jord. Ole var gift med Berte Marie Svensdatter født 1826 fra Jødal i Ullensaker og sammen hadde de barna Arne født i 1853, Sigvart i 1857, Eli Dortea i 1860, Laurits i 1863 og Ole Sigvart i 1867.Her på Lysen kunne de 1865 fø 1 ku og 4 sauer, så 3 skjepper blandkorn og sette 1 tønne poteter.

Ti år senere har Oles bror, Arne Arnesen født 1826 og Mari Andersdatter Porkka født 1825 i Langtjernet under Rustad nordre, en del av plassen, og Ole og Arne driver hver for seg. Arne er også plankekjører, og i 1875 har han hest, 2 kyr, 2 sauer og 4 geiter, mens Ole kan fø 1 ku og 4 geiter. Av åker har de omtrent like mye, nok til et par tønner poteter og vel 1 tønne korn.

Arne Olsen, Ole Arnesens førstefødte, tok etter hvert over farens andel av Lysen. Arne hadde giftet seg i 1873 med Lina Andersdatter født 1845 i Melstrømenga i Sør-Odal, og sammen fikk de barna Ole Bernhard i 1872, Anette Emilie i 1876, Aksel Ludvig i 1879 og Elen i 1882. De tre eldste og trolig også Elen, var født på Lysen. Familien flyttet herfra før 1891, og ved folketellingen i 1900 er Arne og Lina bosatt i Lillestrøm.

Ved tellingen i Vinger 1891 er Arne Arnesen nå alene som husmann på Lysen med sin nye ektefelle Cecilie Arnesdatter født omkring 1824 i Krokstad sokn i Sverige. Det er ukjent når hans første kone, Mari Andersdatter Porkka, døde.

Før 1900 har en ny familie kommet til Lysen. Det er Syver Syversen født 1830 og kona Oline Olsdatter født 1848. Ved forrige telling var familien på Fagernæsaasen under Skullerud på Austmarka. Ekteparet har seks barn: Olaf født i 1879, Brynjulf i 1881, Gina i 1886, Laura i 1887, Helma i 1889 og Jens i 1891. Ekteparet bor fortsatt på Lysen i 1910 sammen med sønnene Olaf og Jens. Her bor også ei ti år gammel pleiedatter, Anna Arnesdatter. Ti år senere er har Jens flyttet ut, Olaf er sysselsatt som skogsarbeider og moren Oline som nå er enke, er "Husmor for søn".

Oline og Olaf ble etterfulgt av austmarkingene Ole Kasper Olsen (1881 – 1971) fra Rundhaugen og kona Gunda Marie Olsdatter (1880 – 1962) fra Fagernes. Ole og Gunda fikk seks jenter og tre gutter som alle tok Lysen som familienavn: Gyda i 1900, Olaf i 1902, Gunnar i 1905, Selma i 1908, Einar i 1910, Inga i 1913, Klara i 1915, Marta i 1919 og Gudrun i 1921.

Sønnene Olaf og Gunnar ble begge brukere av Solbakken under Gjøsegården. Datteren Selma og svigersønnen Ottar Aasen født 1910 fra Åsen under Pramhus i Eidskog overtok Lysen og kjøpte plassen i 1947 da den ble skyldsatt fra Skansgårdskogen.

Selma og Ottar fikk barna Gerd i 1929, Solveig i 1930, Leif i 1933, Oddvar i 1935, Kirsten i 1937, Thorbjørn i 1939 og Jorunn i 1949, alle med Aasen som familienavn. Ottar døde i 1976 og Selma i 1992.

Matrikkelutkastet av 1950:

12 Lysen 1 mark 24 øre Anders Nytræ

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.19557° N 12.13572° Ø