Solbakken (Kongsvinger gnr. 6/4)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Solbakken
Solbakken under Gjøsegården Kongsvinger.jpg
Småbruket Solbakken i Kongsvinger kommune.
Foto: Per Tore Broen (2020).
Rydda: Etter 1850
Utskilt: 1944
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: 4
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartutsnittet fra 1918 viser beliggenheten til husmannsplassen og småbruket Solbakken. Rett øst ligger Haugen under Skansgården. Nordøst for Svintj (Smestatjennet) ses Smestad søndre og Smestad nordre. Karverkets historiske arkiv.

Husmannsplassen Solbakken i tidligere Vinger kommune lå på den delen av Gjøsegården som en gang hadde tilhørt Skansgården og har derfor Skansgårdens gardsnummer.

Plassen var ryddet litt etter 1850 av Amund Amundsen født på Brustad i Nes på Romerike i 1819. Han var gift med Eli Gundersdatter fra Vinger født 1832 fra Mellem nordre under Nesteby. Ekteparet fikk fikk seks barn: Anders i 1855, Synnøve Elisabeth i 1859, Anne i 1862, Gurine i 1865, Karen (1869 – 1871) og Laura i 1875. Alle barna med unntak av den eldste var født på Solbakken.

Som husmann med jord kunne Amund i 1865 fø 1 ku og 2 sauer på Solbakken, sette 1 tønne poteter og så 1 skjeppe bygg , 1 skjeppe blandkorn og nær ¾ tønne havre. Ti år senere var husdyrholdet og avlingene stort sett de samme. I tillegg til å drive plassen var Amund i 1875 "Stallkarl paa Herregaard".

Amund og Eli flyttet før 1877 til Kongsvinger der Amund livnærte seg som vognmann. Eli døde i 1886 og Amund i 1907 i Vestregate 2.

Etter dem overtok Edvart Torstensen Puntainen som husmann på Solbakken. Han var født i 1849 på Tekstebakken og gift med Marte Tørrisdatter født 1847 på Hundebuberget i Grue. Edvart og Marte fikk barna Mathea i 1877 og Karl Thomas året etter, begge født på Solbakken. Denne familien emigrerte til Amerika i 1880.

Nest brukere ble Søren Olsen født 1849 på Linnerud i Sør-Odal og Andrine Andersdatter Porkka født 1844 på Langtjernet. De fikk tre sønner, Ole Anton, i 1877 og deretter Søren Ingvald i 1882 og Albert Marius i 1886. Før århundreskiftet, flyttet familien til Nytorpet nordre.

Etter dem ble Solbakken overtatt av Ole Andreassen født 1873 på Gjermshus og ektefellen Inger Marie Eriksdatter født 1870 på Kampen i Eidskog. De hadde sønnen Andreas født 1897 og datteren Karen født 1899 da de kom flyttende hit. Her fikk de barna Marie i 1902, Einar i 1904 d. s. år og Harald i 1905. Ole var gårdsbestyrer den tiden de bodde på Solbakken. Senere flyttet familien til Mellem under Gjermshus øvre hvor de fikk Ole Ingvald i 1907 og Anna i 1910.

Igjen kom det nye folk til Solbakken: Brynjulf Syversen Purainen født 1881 fra Fagerneslia på Austmarka og Antonine Olsdatter Valkoinen født 1880 i Lomvika under Fagernes. Før de kom til Solbakken hadde de barna Albert født i 1899 og Borghild i 1905, begge født på Olsrud under Skinnarbøl.

Brynjulf flyttet i 1906 til Amerika og kom tilbake til Norge i 1908. Hans siste bosted i Amerika var Saint Paul, Minnesota, hvor han hadde arbeidet som kjedelklinker.

Her på Solbakken fikk de barna Einar Garfield i 1914 og Harald Georg i 1916. Familien flyttet til Kongsvinger hvor Brynjulf fikk ansettelse som politikonstabel. Her ble datteren Edna Borghild født i 1918 og ved folketellingen i 1920 har de også et udøpt barn.

Ved samme folketelling er gårdsarbeider Oskar Theodorsen Tjernsby (1894 – 1950) på Solbakken. To yngre brødre av han, Rolf og Trygve, var brukere av henholdsvis Mensrud og Tjernsby. Oskar var gift med Anna Nilsdatter Venberget (1894 – 1924) fra Hof i Solør. Sammen har de datteren Else født i mars 1919. Siden fikk de barna Astrid i 1921 og Ottar i 1924. Som enkemann giftet Oskar seg om i 1927 med Karen F. Sørensdatter (1889 – 1959) og fikk barna Knut Oddvar i 1927 og Marvel Lillian i 1928. Familien flyttet herfra omkring 1930 etter at Oskar hadde kjøpte nybrottstomta Linnås på Mensrudfeltet.

Deretter overtok Gunnar Lysen (1905 – 1985) på Solbakken. Gunnar giftet seg i 1930 med Dagny Constanse Olsdatter (1902 – 1970) fra Torp i Brandval og ble foreldre til barna Kjell i 1930, Rolf i 1931, Odd i 1935, Synnøve i 1938, Finn i 1940, Herborg i 1944 og Grethe i 1946.

Gunnar Lysen kjøpte Solbakken i 1944, og to år senere overdro han eiendommen til broren Olaf (1902 – 1981) som var gift med Borghild Oline Lovise Hansdatter (1912 – 1994) fra Tromsøysund. Gunnar og Olafs familie kom fra Lysen under Skansgården. Plassen ble fraflyttet før 2020.

Matrikkelutkastet av 1950:

4 Solbakken 0 mark 89 øre Olaf Lysen

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.19639° N 12.07790° Ø