Langtjern (Kongsvinger gnr. 1/27)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Langtjern
Langtjern (Kongsvinger gnr. 1 27) 2021.jpg
Fritidseiendommen Langtjern.
Foto: Per Tore Broen (2021).
Alt. navn: Langtjernet, Langtjernlien, Blankinlien
Først nevnt: 1762
Utskilt: 1935
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 1
Bnr: 27
Type: Fritidseiendom (tidligere husmannsplass og småbruk)
Kartutsnittet viser beliggenheten til husmannsplassen Lang Kiern og naboplassen Øyongs Torpet. Sjøen sør for Øyongs Torpet er Nordre Øyungen, Lang Kiern og Uls Kiern er dagens Langtjennet og Urstjennet. På kartet framgår det at Lang Kiern lå på Fælles Skov for Gaardene Rustad i Winger Sogn. Alternativt kart, se Lysen. Kartverkets historiske arkiv (1800).

Langtjern er et nedlagt småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig ei sæter og senere en husmannsplass under Rustad nordre i tidligere Vinger kommune. Som sæter hersket det uenighet mellom Rustad og Skinnarbølgardene om rettighetene.

Første gang vi kan se plassen nevnt, er i 1762 da Anders Eriksen Porkka (1713 – 1783) og Helene (Hellika) Olsdotter (1725 – 1779) hadde sønnen Anders til dåpen i Vinger kirke. Ektefellene var av skogfinsk slekt og svenskfødte Hellika var født i Timbonäs i Gräsmark. Før de flyttet til Langtjern eller Blankinlien som var det finske navnet på plassen, hadde paret vært på Vastaberget østre hvor døtrene Kari og Sofie var født i 1858 og 1760. Anders, Kari og Sofie døde alle før fylte tolv år. I tillegg hadde de sønnene Erik og Johan som var født i Sverige i 1746 og 1751 samt datteren Anne født i 1767 på Langtjern.

Anders Eriksen er også nevnt i forbindelse med ekstraskatten i 1762 der han er oppført som Anders Borck, en omskrivelse av Porkka. Som enkemann giftet han seg med Annika Jakobsdatter Hotakka (1735 – 1809). Hun var født på Øyeren i Brandval Finnskog og døde på Ladderud.

Det ble skiftet etter Anders Eriksen i 1776 i et bo på brutto 40 riksdaler, netto 17 daler noe som var et større skifte enn det vanligvis var på en husmannsplass.

Johan Andersen (1751 – 1839) som kalte seg Borck, tok over plassen etter faren, og slekten var her i fem generasjoner. Johan var gift med svenskfødte Mari Johansdotter (1758 – 1823). I årene 1787 til 1798 fikk de seks barn, og den eldste gutten, Anders Johansen (1790 – 1863) tok over på Langtjern etter faren. Anders giftet seg i 1819 med Inger Eriksdatter (1798 – 1883) fra LystadbergetBrandval Finnskog. Ekteparet fikk barna Erik i 1821 d .s .år, Anders i 1822. Mari i 1825, Eli i 1830, Inger i 1832, Johannes i 1834, Erik (1837 – 1839) og Andrine i 1844.

I 1865 er sønnen Anders Andersen (1822 – 1885) ny bruker etter faren som døde to år tidligere.  Moren, Inger, er nå føderådskone på Langtjern. Anders giftet seg med Oliane Eriksdatter født i 1825 fra Bjerke i Hof og fikk tre gutter og tre jenter: Arne i 1850, Olea i 1852, Inger i 1854, Edvard i 1856, Karen Eline (1859 – 1864), Jørgen i 1861, Karen Eline i 1864 og Sigvart i 1867.

De hadde en ganske stor besetning på Langtjern i 1865: 5 kyr, 6 sauer og 1 geit, og hadde sådd 3 tønner korn og satt 3 tønner poteter.

Den eldste av barna, Arne Andersen, overtok før 1875 som husmann med jord på Langtjern etter faren. I tillegg til Arne og kona Elina Katrine Olsdatter født omkring 1850 fra Brandval og deres to førstefødte, bor også Arnes farmor Inger, foreldrene Anders og Oliane og fire av hans søsken på Langtjern i 1875. De har også plass til en "Barnepige" – i alt er det tolv beboere her.

Dette året sådde familien ½ tønne bygg, 2 tønner blandkorn, ½ tønne havre og satte 4 tønner poteter, og hadde 1 hest, 4 kyr og 6 sauer.

Før 1890 flyttet Arne Andersen med familie fra Langtjern, mens moren Oliane ble boende igjen som føderådskone. Etter dem kom Arne Pedersen (1854 – 1917) og Hanna Torsdatter (1854 – 1931) hit som husfolk. Ved folketellingen i 1891 hadde Arne og Hanna barna Thorvald født i 1878, Inger i 1880, Anton i 1883, Hans i 1886 og Peter i 1888. Senere fikk de sønnene Karl i 1891 og Ole i 1894, og datteren Gudrun (1897 – 1911).

Ved tellingen i 1920 bor de tre ugifte brødrene Peter, Karl og Ole fortsatt på Langtjern. Alle tre er skogsarbeidere. Den eldste av dem, Peter har egen hest og er titulert husmann. Sammen med dem bor mora, Hanna som "Husmor for sine barn". På Langtjern bor også to skogarbeidere og to sagbruksarbeidere ved Ursbergsaga, alle fire fra Brandval.

Sønnen Karl kjøpte eiendommen i 1935 og solgte den i 1947 til broren Ole som i 1931 hadde giftet seg med Hilma Kristiane Edvardsdatter (1919 – 1995) fra Punderud i Eidskog.

Karl var flyktningelos langs den såkalte Vingersruta under krigen 1940 – 1945 og hadde ansvaret for etappen mellom Langtjern og vestsida av Møkeren via Bendikstorpet.

Matrikkelutkastet av 1950:

27 Rustad 0 mark 20 øre Ole Langtjernet

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.19204° N 12.17672° Ø