Røabanen

Røabanen er en forstadsbane i Oslo og Bærum, som går fra Stortinget til Østerås.

Et tog med kurs for Østerås forlater Ekraveien stasjon en vakker vårdag i 2006.
Foto: Leif-Harald Ruud (2006).
Motiv fra Røa stasjon på Røabanen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Sørbyhaugen stasjon på Røabanen og Kolsåsbanen med plattform for reisende mot sentrum til venstre, tog mot Kolsås stasjon krysser linjen, og banen mot Røa opp mot høyre, langs Sørkedalsveien. Sørbyhaugen krysser linjen til Sørkedalsveien.
Foto: Robert Charles Wilse (1955).
Tog på Grini stasjon på vei mot Ekraveien stasjon og Oslo sentrum.
Foto: Erik Borgersen/Akershusbasen (1975).
Den nye Volvat stasjon under bygging. Den opprinnelige traséen til Majorstuen stasjon går til høyre og krysser Sørkedalsveien.
Foto: Oslo byarkiv (1938).

Siden 1995 har den vært en del av T-banens linje 2 mellom Østerås og Ellingsrudåsen. Det er siden innlemmelsen i T-banenettet tretten stasjoner på den 10,25 kilometer lange banen. Tre av stasjonene ligger i Bærum kommune.

Historie

Første del av banen fra Majorstuen til Smestad var enkeltsporet og ble satt i drift 7. november 1912 etter at konsesjon ble gikk 7. november 1911 og byggingen som startet umiddelbart.

Driftsstrekningen melom Majorstuen og Smestad ble utvidet i 1928 da tunnelen fra Majorstua til Nationaltheatret stasjon tatt i bruk. Konsesjon om videre utbygging til Makrellbekken ble gitt 26. mai 1933 og arbeidet ble påbegynt samme sommer.

Etter omorganisering av selskapet ble det besluttet å forlenge banen til Røa i stedet, og banen skulle bli dobbeltsporet. Denne forlengelse åpnet 24. januar 1935 og banen fikk sitt bratteste parti mellom Sørbyhaugen og Makrellbekken med en stigning på 58 promille.. Moderniseringen med dobbelspor medførte blant annet at banen ble lagt i tunnel under Sørkedalsveien med den nye Volvat stasjon og man unngikk da en farlig planovergang i Sørkedalsveien som tidligere hadde medført dødsulykker. Også i samkjøringen mellom de tre banene ved Frøen ble det gjort store omlegginger.

I 1942 ble Kolsåsbanen koblet til den sammen traseen ved Sørbyhaugen stasjon etter at forbindelsen fra Jar ble ferdigstilt.

Allerede i 1941 ble det vedtatt å forlenge banen frem til vestsiden av Lysakerelva, men mangel på arbeidskraft og materialer i krigsårene medførte at arbeidet ble utsatt.

22. desember 1948 åpnet forlengelsen med en høy bro over Lysakerelva ved Grinidammen til Grini, til Lijordet 3. desember 1951 og til slutt til Østerås 15. november 1972. I den andre enden ble den videreført fra Nationalteatret til Stortinget i 1987.

Banen ble fram til 1975 drevet av A/S Holmenkollbanen. Den ble så tatt over av Oslo Sporveier, og fikk linjenummer 83, senere 16. Den er siden overgangen til pendeldrift linje 2.

Stasjoner

Oversikten er satt opp i geografisk rekkefølge fra Stortinget stasjon til Østerås. På Stortinget stasjon videreføres linje 2 til Ellingsrudåsen stasjon. Det tar etter rutetabellen 43 minutter å reise hele strekningen. Fra Østerås til Stortinget tar det 20 minutter.

Nedlagte stasjoner og holdeplasser er satt i kursiv.

Stasjon Åpnet Kommune Km fra Stortinget Moh. Forbindelser Merknader Bilde
Stortinget stasjon 1977/1987 Oslo 0 -9,0 Alle T-banens linjer Opprinnelig Sentrum stasjon, stengt 1983-87 etter vannlekkasje og tilkobling til vestlige linjer. Dagens navn fra 1987  
Nationaltheatret 1928 Oslo 0,7 5,4 Hovedbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen, Flytoget, T-banen  
Valkyrie plass 1928 Oslo 2,4 41,5 Nedlagt i 1985. Stasjon intakt.  
Majorstuen 1898 Oslo 2,7 47,7 Alle T-banens linjer, tre sporveislinjer og fem busslinjer Åpnet som endestasjon for Holmenkollbanen.  
Volvat 1912 Oslo 3,4 52,3 Flyttet fra gateplan til tunnel i 1939. Lagt ned i 1995, da t-banetogene ble for lange. Stasjon intakt  
Borgen 1912 Oslo 3,8 54,0 Kolsåsbanen Ved Vestre gravlund. Flyttet noe vestover ved oppgradering til metrostandard i 1995.  
Heggeli 1912 Oslo 4,2 55,0 Lagt ned i 1995 i forbindelse med oppgrading til T-banestandard. Stasjon fjernet.  
Smestad 1912 Oslo 4,6 63,7 Kolsåsbanen Endestasjon til 1935  
Sørbyhaugen 1935 Oslo 5,0 Lagt ned i 1995 i forbindelse med oppgrading til T-banestandard. Stasjon fjernet.  
Makrellbekken 1935 Oslo 5,4 99,6  
Holmen 1935 Oslo 6,1 119,4  
Hovseter 1935 Oslo 6,7 135,6  
Huseby skole 1935 Oslo 7,0 Lagt ned i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 1995. Stasjon fjernet.  
Røa 1935 Oslo 7,5 142,4 Busslinjene 32, 41 og 47 Endestasjon til 1948, flyttet til vestsiden av Vækerøveien ved forlengelse til Ekraveien og Grini, flyttet tilbake ved oppgradering til T-banestandard i 1995  
Ekraveien 1948 Oslo 7,9 137,3  
Grini 1948 Bærum 8,4 Endestasjon i årene 1948-1951. Lagt ned i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 1995. Stasjon fjernet.  
Eiksmarka 1951 Bærum 8,9 138,5  
Lijordet 1951 Bærum 9,6 123,2 Endestasjon til 1972  
Østerås 1972 Bærum 10,2 130,0  

Kilder