Skansgarden

Skansgarden er en storgard (gnr. 6/5) i Kongsvinger kommune. Eiendommen ligger ved E16 på østsida av Vingersjøen, ca. fire kilometer øst for Kongsvinger by. Daværende Vinger kommune kjøpte den i 1890 og brukte den til gamlehjem. Kommunen solgte garden til familien Rømcke Moe i 1907, men beholdt mesteparten av skogen (bnr. 1). Pr. 2020 består Skansgarden av omtrent 475 mål dyrka jord, 190 mål innmarksbeite, 1370 mål produktiv skog samt 170 mål annet areal. I sør grenser garden mot Skinnarbøl, en annen storgard.

Skansgarden
Skansgarden Rude 1971.png
Skansgarden ligger på østsida av Vingersjøen.

Foto: Atelier Rude (1971)

Alt. navn: Skansgården, Skansgaarden, Skandsgaarden
Først nevnt: 1578
Fylke: Innlandet
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: 5
Type: Gardsbruk

Hovedbygningen, med valma tak og tre polygone gavler, ble oppført rundt 1800. Den er freda.

Gardsnavnet

Ifølge Norske Gaardnavne (NG) er uttalen /ska´nnsgałen/. Dette er grunnen til at den offisielle skrivemåten er Skansgarden, og ikke Skansgården (som er mye brukt lokalt).

Navnets betydning er usikker. I NG heter det: «Har mulig sit Navn efter en i de gamle Grændsekrige her anlagt Skandse. Dette bliver dog tvivlsomt, naar Gaarden nævnes saa tidlig som 1578.»

Husmannsplasser

 
Brattberget, Vinger Finnskog.
Foto: Rudolf Bråten (1976).
 
De to plassene på Skansgardsaga. Sagli i forgrunnen, og Sagmoen lengre bak.
Foto: Widerøe (1957).
Navn Bnr. Fradelt Kommentarer
Bendikstorpet
Brattberget
Brenna 7 1944
Haugen Den eneste plassen som ble igjen under Skansgarden etter at gard og skog ble skilt i 1907.
Knauserud 6 1936
Kongetorpet
Lysen 12 1947
Melandstorpet 15 1948
Nytorpet 8 1947 Alt. navn: Nytorpet nordre
Nytorpet søndre 9 1947
Punnerud
Sagli 11 1947
Smedstad 10 1947
Sniperud
Tangerud
Vastaberget Den eldste plassen under Skansgarden? Finnen Nils Henriksen bodde her i 1686.
Vastaberget søndre
Willumstorpet Villandstorpet
Volden
Øyungen 13 1947

Kilder og litteratur

Videre lesing

Koordinater: 60.187188° N 12.066356° Ø