Wilhelm Frimann Koren Christie (1885–1956)

Må ikke forveksles med sin oldefar, eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie

Wilhelm Frimann Koren Christie (født 9. januar 1885 i Bergen, død 1. desember 1956 i Oslo) var jurist og politiker i Nasjonal Samling.

Wilhelm Frimann Koren Christie
Foto: Dreyer, M. S.: 10de Landssangerstevne Bergen 1926: Festskrift, Bergen 1927

Familie

Han var sønn av lege Olaf Christie (1850–1924) og Augusta Christie (1856–1905), født Mathiesen. Han var oldebarn av eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie.

Han ble 26. april 1913 gift med Elisabeth Eleonor Rebekka Kiær (1892–1979). De fikk barna Anne Eline Christie (1921–1962), operasanger og skuespiller og gift med Bjørn Østring, Edith Elisabeth Christie (1925–1994) og sønnen Hans Olav Jürgen Christie (1930–2018) som ble mineralog, geokjemiker og matematisk data-analytiker, vitenskapsteoretisk debattant i anvendt statistikk.

Utdannelse

 
Christie som student.
Foto: Studentene fra 1902, s. 66, utg. 1927 (1902).

Christie bodde sine første år i Bergen hvor familien bodde i en tidligere bygård i Strandgaten 9 og han begynte skolegangen på Frøken Anthonisen skole. Han gikk sitt siste skoleår i Bergen på Bergen katedralskole før familien i 1900 flyttet til Kristiania til en tidligere bygård i Christian Augusts Gade 7B og hvor Christie tok eksamen artium i 1902 på Aars og Voss skole, og examen philosophicum året etter.

Etter å ha prøvd ulike områder tok han juridisk embetseksamen i 1911. Han bodde da i Skovveien 17.

Fra 1902 til 1922 var han korsanger i Den norske Studentersangforening og deltok på konserter og turneer til Amerika i 1905, Berlin 1906 og Nord-Norge i 1907.

Virke

Før krigen

Etter juridikum arbeidet han fra 1911 til 1913 i Aftenposten med jounalistisk arbeid direkte for redaktør Amandus Schibsted, deretter fra 1913 til 1916 som forretningsfører for Den norske bryggeriforening. I 1916 kjøpte han seg inn i Thiis & CO A/S som medeier og meddirektør hvor han var fram til 1921 da han startet egen bedrift som han drev fram til 1924.

Fra 1917 var han en sentral aktør i stiftelsen av Norges Landssangerforbund, og ledet stiftelsesmøtet 10. og 11. september 1921. Han satt i forbundets første styret og overtok som president i 1922, et verv han hadde helt fram til krigen. Christie var også aktiv i Norges Jeger- og Fiskerforbund, blant annet som jaktprøvedommer.

I 1924 trakk seg ut av forretningsdrift og etablerte seg som sakfører, først på Elverum, deretter fra 1928 på Hamar. Han var fast forsvarer ved Borgarting og Agder lagmannsrett, Hedmark og Oppland lagsogn fra 1927, og Eidsivating lagmannsrett fram til 1940.

Han meldte seg inn i Nasjonal Samling da partiet ble stiftet i 1933 og var partiets faste støttespiller på Hedmark, blant annet som fylkesformann de to første årene fram til 1935.

Andre verdenskrig

 
Christie etter krigen.
Foto: Studentene fra 1902, s. 24. Utg. 1952

Dagen etter at krigen kom til Norge 9. april 1940, reiste han dagen etter til Oslo som sekretær for Vidkun Quislings første regjering, et oppdrag som bare varte et par dager da Høyesterett 15. april slo fast at regjeringsdanneelsen var ulovlig.

Etter at De kommissariske statsråder ble utnevt 25. september 1940, utnevnte kulturminister Gulbrand Lunde ham til riksfullmektig og kommissarisk leder av NRK med oppgave å sikre norske interesser overfor Josef Terboven og Reichskommissariat. Han fikk under seg en stab med fire direktører med ansvar for verbalprogram, musikk, administrasjon og teknikk. Men som motstander fikk han Reichskommissariats Abteilung Rundfunk, som ble ledet av den energiske tyske parti- og radiomann Paul Müller-Franken og hans stab av tyske og norske medarbeidere, blant dem Roald Dysthe.

I denne maktkampen fylt av intriger ble Christie som var frimurer av høy grad et lett bytte for sine motstandere. Maktkampen endte med at riksfullmektigstillingen ble opphevet og Christie fikk avskjed 15. desember 1941.

Han ble deretter konstituert som byfogd i Oslo da den opprinnelige stillingsinnehaveren Harald Gram (1887–1961) var i Stockholm. Dette ble en politisk tilbaketrukket rolle for Christie som varte resten av okkupasjonen.

Christie var heraldisk interessert og tegnet NS-statens reviderte riksvåpen, den nye utgaven av St. Olavs Orden med mer. Som ledende partimann og frimurer ble han trukket inn i den opprivende striden i NS om frimureriet.

Han ble arrestert 8. mai 1945 og holdt i varetekt på Ilebu fengsel til 22. november 1946, da han etter henstilling fra fengselsoverlegen ble løslatt av helsemessige grunner.

Ved rettsoppgjøret ble han idømt frihetsstraff som ble ansett sonet i den tiden han satt i varetekt. Han fikk tilbake retten til å praktisere som advokat i 1952/1953.

Etter krigen

Etter å ha fått tilbake advokatbevillingen praktiseerte ha som høyesterettsadvokat i Oslo.

Han er gravlagt på et familiegravsted på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder