Andreas Boghart Richter (1795–1868)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Andreas Boghart Richter malt i 1845 av Matthias Stoltenberg (1799-1871).

Andreas Boghart Richter (født 6. mars 1795 på Sundalen gård i Aasen anneks i Frosta, død 7. februar 1868 på Hof gård i Orkdal) var jurist, politimester i Christiania og sorenskriver i Orkdal sorenskriverembete.

Han var sønn av proprietær Jonas Christian Richter (1743–1839) og Kristine Aschlund (1761-1830), bror av blant andre Jørgen Richter (1790–1880) og onkel til Ole Richter, som i 1844-1845 bodde hos ham og hans familie.

Etter endt skolegang hjemme, fikk han tjeneste på kontoret til Strinden og Selbu fogderi. Da fogd Johan Berg død i 1813, ble den unge Richter konstituert som fogd fram til 1814, da han fikk ansettelse som bokholder ved Provideringskommisjonen i Trondheim og bisto stiftsamtmann, grev Fredrik Christopher Trampe i hans administrative gjøremål. I 1815 ble han igjen konstituert som fogd for Strinden og Selbu, før han i 1817 reiste til Christiania hvor han tok juridikum ved Det kgl. Frederiks Universitet i 1819 med beste karakter.

Han ble først departementsfullmektig, men ble i 1820 ansatt doer bestyrer for eiendommene til Gjemsø kloster i Skien og flyttet dit. Han åpnet i tillegg privat praksis som sakfører.

Han giftet seg 1821 med Ellen Sophie Bernhoft (1795-1866) fra Værdalen, som var en nær slektning av Thomas Albertsen Angell.

I 1829 ble han konstituert som sorenskriver i Nedre Telemark sorenskriverembete, og ble 12. oktober 1831 utnevnt til politimester i Christiania. Blant kjente saker han måtte håndtere som politimester var Ole Høilands innbrudd i Norges Bank nyttårsaften 1835 og Campbellerslaget i Christiania Theater 28. januar 1838.

20. november 1837 ble han utnevnt til sorenskiver i Orkdal, og tiltrådte embetet sommeren 1838. Han satt i dette fram til sin død 30 år senere.

Kilder