Asbjørn Selsbanes gate (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Asbjørn Selsbanes gate i Harstad er oppkalt etter Asbjørn fra Trondarnes som på 1000-tallet drepte Tore Sel og fikk tilnavnet Selsbane.

Gata strekker seg mot nordøst fra Eriks gate til Rikard Kaarbøs gate, underveis krysses den av Verftsgata som forbinder den med parallellgatene Normanns gate i nordvest og Hans Egedes gate i sørøst, akkurat som Hvedings gate i nordenden av gata.

Denne tidligere gården i Asbjørn Selsbanes gate 1 gikk under navnet Aase-gården etter eieren, tobakksfabrikant Andris B. Aase, som bygde den i 1909. Den hadde et enetasjes tilbygg på sørsida hvor tobakksfabrikken hans holdt til. Da første verdenskrig kom i 1914, ble det etter hvert slutt på råstofftilgangen til fabrikken, og i 1916 solgte Aase gården til redaktør og utgiver av bladet Haalogaland, Rasmus L. Eide, og returnerte til Ålesund. Senere kom gården i Telegrafverkets eie og ble revet på 1960-tallet for å gi plass til nybygg.
# Bilde Bygning og beboere
1-5 Asbjørn Selsbanes gate 1-5.JPG Telekvartalet. I 1912 bygde murer Hartvig Steen bolig på nr. 3. I hht Trondenes sorenskriveri, Gb/L0010: Pantebok nr. 11, 1929-1929, Tingl.dato: 15.03.1929 ble denne eiendommen (nr. 3) solgt av Nordlands privatbank til Mads og Egil Pedersen.
2 Asbjørn Selsbanes gate 2, Harstad.JPG
4 Asbjørn Selsbanes gate 4.JPG
6 Huset som sto her brant ned ca. 2008. Det ble bygd ca. 1912 av murer Ole Kristiansen.
7 Ubebygd tomt i «Telekvartalet»
8 Asbjørn Selsbanes gate 8.JPG Harstad Totalavholdslag bygde huset i 1908. Senere ble det overtatt av Odd Fellow Ordenen. Da Hanna (Hansen) Kvanmo kom tilbake til Harstad etter krigen, bodde hun sammen med sin mor i en kvistleilighet i huset. I kjelleren hadde politiet på den tiden arrestlokale. Etter at Odd Fellow bygde nytt bygg i Fjordgata 4 i 1952, har huset gått under betegnelsen «Tonehuset» og vært brukt til ulike kulturelle formål: Harstad Mandskor begynte fra 27. oktober 1953 å bruke huset som øvingslokale, men fant etter en tid å måtte gå andre steder i en periode. I 1984 var koret igjen tilbake i Tonehuset. Det ble tatt opp lån på 50 000 for vedlikehold/renovering. I august 1997 ble Tonehuset, som nå var kommunalt, utbudt for salg. Takst 800.000. Forhandlinger ble opptatt mellom Tonehusstyret og Harstad kommune. Det ble jobbet med plan om overtakelse der partene var sangkoret Vårbud, sangkoret Toneveld, Harstad Orkesterforening, Harstad Mandskor og BUL. Overtagelsessummen ville bli avgjørende, og da den ble satt til 500.000 i 1998, ble det salg til foran nevnte parter. Huset er for tiden (2017) eid av Skolegata Eiendom AS.
9 Brannstasjonen 1946.jpg Harstad brannstasjon sto i øvre kant av det som senere ble kalt Rådhuskvartalet. I 1912 ble stasjonen påbygd og tilbygd. Bildet av et oppstilt brannkorps er fra 1946. Brannbilen X-1000 står her mellom en Horch og en Daimler Benz, begge overtatt etter de tyske okkupantene. Til høyre en tyskbrakke som senere ble revet. Se også egen artikkel om Harstad rådhus.

Senja politikammer disponerte i sin tid deler av huset og hadde hjelpefegsel her til huset ble revet i 1978 for å gi plass til utbygging av Harstad rådhus.

10-14 Harstad sykehus Juni 2012.JPG Se egen artikkel om Harstad sykehus.
11 Her sto det en tyskerbrakke under krigen.
13 Asbjørn Selsbanes gate 13, Harstad.JPG
15 Asbjørn Selsbanes gate 15, Harstad.JPG HABO-blokk med innkjøring fra Hans Egedes gate. Huset ble bygd 1951 og har 12 leiligheter
16 Befalsskolens gymnastikksal i Harstad.jpg Befalsskolens gymnastikksal fra 1904 står for mange som et monument over den forhenværende befalsskolen. Etter at Forsvaret avhendet den ble bygningen omdøpt til Art Gymsal og ble kontorsted for ulike småbedrifter. Bygningen er erklært verneverdig.
17 Asbjørn Selsbanes gate 17, Harstad.JPG ..
19 Asbjørn Selsbanes gate 19, Harstad.JPG ..
21 Asbjørn Selsbanes gate 21, Harstad.JPG ...
23 Asbjørn Selsbanes gate 23, Harstad.JPG ..
24 Asbjørn Selsbanes gate 24, Harstad.JPG ..
25 Asbjørn Selsbanes gate 25, Harstad.JPG ..


Koordinater: 68.799051° N 16.539317° Ø


Kilder