Brukersamtale:Oddvar Høydalsvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Oddvar Høydalsvik! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Wikien vår er hele tiden i utvikling, og veien blir i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Oddvar Høydalsvik! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Wikien vår utviklar seg heile tida, og vegen blir i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Olve Utne 18. aug 2009 kl. 19:57 (CEST)

Hei fra meg og. Velkommen skal du være.--Marthe Glad 21. sep 2009 kl. 20:19 (CEST)

Enda en :)

Hei, og takk for enda en artig og interessant artikkel rundt livet på sjøen. Det er moro å lese det du kommer med! Jeg lurer på en ting her, kan jeg flytte Snurpenot, endesnurpe/øyresnurpe til Bruk av snurpenot, endesnurpe/øyresnurpe slik at tittelen dekker innholdet enda litt bedre? Mvh Siri J 25. mar 2010 kl. 06:43 (UTC)

Mange små stykke og overskrifter

Hei, og takk for interessa. I system ein kan for lite om er det ikkje så godt å vite kva ein skal svare. I dette tilfelle har vi (eg og diverse samarbeidande) eit langvarig prosjekt på ein serie med gamle notlag. I notaga var der nøter, båtar og måtar å bruke desse på. Båtane hadde nummer og namn og kan identifiserast på ein rimeleg grei måte (blir flytta ut av notalagsstykka til Kategori:Fartøy fra Volda kommune, med lenke frå notlaga, sjå Holsvik notlag). Nøtene kan vere rimeleg like, men kan også vere "skreddarsaum" om dei skulle brukast innanfor eit begrensa område. Måten å bruke båt og nøter på same måte. Utgangspunktet er at vi skriv stykket om notlaget, så er der ein del som gjeld for fleire notlag og kan vere eige stykke. Då legg vi ut og "lenkar" slik vi forstår systemet. Tilbake til endesnurpe/øyresnurpe: Tanken var å bygge stykket vidare frå toppen med forklaring og bilete av skisse korleis denne snurpenota er bygd opp (vi har tilgang på informasjon, men den er ikkje klar for opplasting enno), derfor overskrifta. Meinar du det er ei betre løysing å ha to separate stykke, snurpenot (oppbygging av nota) og bruk av nota, er det greit å flytte stykket slik du foreslår. Det heiter vel at ting tek tid, og vi som prøver å ta læring i systemet har behov for romsleg med tid for å henge med på våre eigne tankar. I oppbygginga av informasjon under Notlag i Austefjordområdet vart det utruleg mange stykke og lenker å halde styr på. Mvh Oddvar Høydalsvik 26. mar 2010 kl. 21:14 (UTC)
Om jeg forstår deg rett, kan det være greit å vente på resten av artikkelen før vi forandrer navnet på den. Det kan være et par grunner til å dele en slik artikkel, begge er rent praktiske. Den ene er at dersom en artikkel blir veldig stor er det ikke alle nettlesere som oppfører seg slik de skal, den andre er at selve den tekniske biten om hvordan en snurpenot er oppbygget kan være veldig brukbar utenfor området dere skriver om og i andre sammenhenger. Jeg skal prøve å følge med dere videre, så kan vi kanskje snakkes igjen når dere er ferdige? God helg :) Mvh Siri J 27. mar 2010 kl. 10:26 (UTC)
P.S. Du trenger ikke lage ny overskrift om du vil svare meg :) Bare bruk tre kolon, så er det perfekt ;) d.s.
Flytt artikkelen slik du foreslår. Trur eg er einig i at her er det best med to stykke.Oddvar Høydalsvik 27. mar 2010 kl. 22:03 (UTC)
Artikkelen er flyttet, og jeg har gjort litt småting der hovedsakelig ifm flyttingen. Jeg lurer på om det beste navnet for fakta-artikkelen er bare Snurpenot, det er godt mulig å ordne slik at folk kommer til den om de skriver inn endesnurpe eller øyresnurpe - se på denne lenken. Jeg vet ikke om du er kjent med omdirigeringer allerede, men det er og noe jeg tror trengs for notbåtene. Om du vil vite mer, ta en titt på Hjelp:Omdirigering ;) God søndag! Siri J 28. mar 2010 kl. 02:58 (UTC)

Kjeldearkiv:Om Aarset notlag

En ting til - jeg la inn tre ord til i innledningen på denne artikkelen, slik at tittelen lenkes, og jeg ordnet slik at innholdsoppgaven ble lagt ut til høyre. Vil du se om du er enig med meg i det jeg har gjort? Mvh Siri J 27. mar 2010 kl. 10:28 (UTC)

Boks til båtdata?

Hei igjen - jeg maser visst ille med deg idag :) Jeg ser det kommer notbåter på rekke og rad her, og har lagt merke til at mye av informasjonen er standardting som registreringsnummer, motor, størrelse osv. Jeg har laget en kopi av artikkelen din om «Tempo» M 114 VA, forandret den litt, og lagt den på denne siden. Kan ikke du, Arnfinn og de andre ta en titt og se om dette er noe dere kan bruke? Kom gjerne med kritikk / mer informasjon :) Siri J 27. mar 2010 kl. 11:09 (UTC)

Ser fint ut dette, og det kjem nok mange fleire notbåtar viss andre bygdelag her i kommunen (for ikkje å snakke om resten av kysten) kjem etter. Eg har ikkje samanlikna din versjon av «Tempo» med den som ligg frå før, men for min del kan du berre erstatte den gamle med den nye artikkelen. Eg kan redigere om dei andre båtartiklane og legge inn ruta i dei etter kvart (neppe før over påske).Arnfinn Kjelland 27. mar 2010 kl. 11:20 (UTC)
Greit, da legger jeg over den versjonen jeg ordnet med. Jeg ville ikke snu så kraftig på ting uten at dere var med her. Dersom det mangler felt i ruta stoler jeg på at dere sier ifra, så ordner vi det. Dere vet mye mer om dette enn jeg gjør ;) Siri J 27. mar 2010 kl. 11:23 (UTC)
"Det er så mangt med ei hes" sa dei gamle. Du skulle setje opp staur, ha på streng o.s.v. OK. Eg likar system i slike tilfelle som dette og har eksperimentert litt før eg svarar, sjå MB «Levan» M 10 VA. Grunn: Informasjon om båt er "ferskvare" ved bygging, ombygging, forlenging, motorbyte, eigarskifte og byte av forsikringsselskap. For fiskebåtar kosta melding om endring pengar og som kjent brukar ein god Sunnmøring ikkje ei einaste krone utan grunn, ikkje på resten av kysten heller. Derfor er det mykje manglande opplysingar i offisielle register, dermed dette AMU-fiskebåtregister for Volda av Magnar Høydal som vi refererar til. AMU-fi.reg matar vi med informasjon vi finn "andre plassar". Vi er også i gang med registrering av båtar før fiskeriregisteret og fraktefartøy som ikkje vart brukt til fiskebåt.
Tilsynelatande sikker informasjon er to ting:
"Merkebrev", sjå MB «Frost», utstedt ved registrering, er fiskebåten sitt "vognkort", for å bruke eit kjent begrep frå bilen.
"Målebrev", (her er eg på "tynnare is", men eg meinar vi har eit slikt på MB "Brisling" M 42 VA på Austefjord Museum). Dette har meir informasjon om båten enn "merkebrevet" og klare krav til eigarane om kva som skulle vere ombord i båten ved bruk. Døme: Vekt på anker, antal anker, lengd og styrke på ankerkjetting og ankertau. Eg oppfattar det slik at det er forsikringsselskapa som krev eit slikt dokument.
Kommentar til "ruta", sjå MB «Levan» M 10 VA, trykk "endre" og samanlikn mi tekst med "ruta":
Basisopplysingar; må ha årstal, er "ferskvare".
Fyrst alt om båt (for må ein vere nokså vaken for detaljar. Lengde/breidd/djupn, seinare år oppgitt i m = meter legste lengde/br/dj-, tidlegare norske og engelske fot om kvarandre (dei kalla engelske fot for skrytefot då båten høyrdest større ut), mindre båtar i gamle norske alneføter, då var det meint norske fot og målt etter ripa/relingen, ikkje lengste lengde).
Motor.
Eg sette fleire ruter under kvarandre. Då greier ein seg med eit stykke pr. båt om den blir seld kysten rundt og endra til det uigjenkjennelege, under forutsetning av at ein kan bruke Kategori:Båtar fra Volda kommune.
Kategori:Båtar frå Dalsfjord kommune.
Kategori:Båtar frå Selje kommune, osv. samtidig.
Rekkefylgja på tekstliner i "ruta" endra seg ikkje om eg flytta dei i mi tekst (fekk ikkje motor under båtopplysingar i "ruta" sjølv om eg endra det i mi tekst).
thumb-kommandoen på bilde ville ikkje fungere, den er tydeleg overstyrt av "ruta".
Dette blir bra.Oddvar Høydalsvik 27. mar 2010 kl. 23:24 (UTC)
Dette er moro! Setter pris på at du jobber sammen med meg her :) Helt klart må vi være så presise som mulig her, det er jeg enig med deg i. Jeg har gått over ting i artikkelen og prøvde å oppdatere ruta etter det du anga. Jeg har beholdt "tidl. reg.:" (og lagt den inn) som kan være praktisk i de tilfellene der en båt får flere artikler om seg, noe som kan skje. Ellers tok jeg bort de linjene der informasjonen ikke hadde forandret seg siden vi har alt i én artikkel her. Hadde rutene vært i ulike artikler, burde alt som var kjent vært fylt inn overalt - det stemmer. Krediterte deg i redigeringskommentaren ;)
Basisen for ruta angir linjenes rekkefølge, det stemmer. Se på Mal:Infoboks båt, så får du og litt av forklaringen på hvordan den kan brukes. Jeg snur på rekkefølgen, så det havner slik som du beskriver.
Bildet: det eneste som du trenger legge inn i ruta er navnet på bildet, dvs MB «Levan» M 10 VA a.jpg
Kategorier: En artikkel kan ha flere slike kategorier, det er ikke noe problem - men bruk Kategori:Fartøy fra Dalsfjord kommune og ikke Kategori:Båtar frå Dalsfjord kommune er du snill.
Som du ser kan du også lenke til artikler ut fra disse rutene - bruk gjerne muligheten!
Lite ønske fra meg - kan ikke du / dere skrive noen korte artikler om Merkebrev for fartøy og Målebrev for fartøy? Det er viktige dokument, som nok for mange vet for lite om, og dere har vel muligens også til og med illustrasjoner til disse?
Ok, sengen kaller - jeg kommer tilbake senere idag, god søndag! Siri J 28. mar 2010 kl. 03:04 (UTC)
Hei. Eg har fylt litt med på diskusjonen her. Når Arnfinn sende over fyrste modell til båtboks, så ga eg mitt bifall med det same. Det utfrå at informasjonen bør ha ein ryddig presentasjon. Så er det sume båtar som skifter eigar, og kanskje fer dei ut av distriktet vårt. Kan me fortsatt fylja dei er det kjekt å presentera den informasjonen også. På same båt og med same eigar kan det også vera skiftande opplysningar over tid. Me har også modell til ei båtboks med anna utforming som me også har lyst å prøva ut. Eg har sett opp oversikta over fiskeriregistrerte båtar i Volda, det er fristande å få til ein kombinasjon. Det er A. Kjelland som har puffa oss to karane som skriv her i gang. Han er fortreffeleg mentor med stort tolmod, og det treng me. Når han er attende etter påske så kanskje me kan koma fram til ei god løysing. Vil ellers sei at det er både nyttigt og kjekt med ein slik dialog. Alle er me opptekne av at det skal få ein fin og god presentasjon. Sidan dette har med det blå hav å gjere kunne ein kanskje kvikke opp med blå farge ein stad i båtboksa. Magnar Høydal 31. mar 2010 kl. 14:41 (UTC)


Begynner i venstremargen igjen - jeg har tatt sjansen på å legge inn rute på MB «Joffre» M 13 VA og «Trygve» M 18 VA. Siden jeg ikke vet hva for fot som har blitt brukt her, la jeg inn teksten norske/engelske? fot. Jeg håper ikke jeg har laget for mye rot for deg, om jeg har håper jeg du sier ifra - ok? Da retter jeg opp igjen ;) Siri J 30. mar 2010 kl. 22:21 (UTC)

Hei igjen, sjølv God Påske: Har flytta innlegget til Magnar så det kjem på rett plass i diskusjonen. Vi to eksperimenterar og diskuterar og tykkjer Arnfinn Killand har stort tolmod med oss. Tidlegare har vi tre prøvd å systematisere båtinformasjon med ei boks for båtdata i full breidd på stykket. I utgangspunktet ynskte Magnar og eg å klippe/lime inn heile linjer (trur det heiter rader) frå Exel-ark, då hadde vi spart mykje arbeid. Men vi forstår det slik at lokalwiki ikkje er bygd for klippe/lime deler av Exel-ark direkte i stykke enno. Magnar og eg vonar vi kan få prøve boks og den forrige løysinga og sjå kva som gjev mest informasjon på mest oversiktleg måte. Det vi strir med er å lage ei slags livsløpsside pr. båt. I AMU-Fiskebåtregister har vi lært at endringar krev ei linje. Bygging, ombygging, forlenging, motorskifte og eigarskifte kunne vere omfattande på båtar som varte frå 20 - 60 år, av og til lenger. Eg tykkjer dette er ein spennande og utviklande diskusjon, men føler sterkt på manglande kunnskap i systemet. Dette gjer det vanskeleg å få fram ei god meining og forklare kvar eg vil med meininga. Vi her må samlast og diskutere gjenom temaet før vi "slår til" og endrar for alle båtar. Om Siri J er i området hadde det vore kjekt å syne den fine samlinga på båt, fiske og notbruk vi har i Austefjord Museum Oddvar Høydalsvik 2. apr 2010 kl. 22:42 (UTC)

Om bildene

Hei igjen, Oddvar! Jeg tittet gjennom de sist innlagte bildene, og fant noen fra Austefjord Museumslag der. Hvis dette er bilder som tilhører museets samlinger kan jeg godt lage en egen kategori til dem, slik som vi har gjort for bilder fra andre slike samlinger. Et av dem som det kan være snakk om å dele inn slik, tror jeg er Bilde:MB «Timann» M 46 VA a.jpg - om du er enig, kan jeg fikse ;) God påske (og skitt fiske? :) ) Mvh natteravnen Siri J 30. mar 2010 kl. 22:06 (UTC)

Hei, sjølv God Påske, og takk for interessa. Magnar Høydal og eg driv dette prosjektet med å laste opp informasjon om Austefjordområdet med Arnfinn Kielland som pådrivar/mentor. Magnar og eg hjelpte til med Busetnadssoga for Volda band 3 (Austefjordområdet). Eg handterar dette etter beste evne som bildeansvarleg i Austefjord Museumslag som eig samlinga på Austefjord Museum /Årsetøysamlinga. Samlinga har mykje informasjon om båt og fiske, her også notbruk. Bilda som blir brukte er eigde av private, av AMU-Austefjord Museumslag, FAK- Fylkesfotoarkivet og frå samlingane til Volda kommune som vi får løyve til å nytte i slike prosjekt. Vi syner så ofte vi kan til Busetnadssoga for Volda band 3, som områdeinformasjon. For å gi eit fornuftig svar trur eg vi i prosjektet må samlast og diskutere litt rett over påske. Tipping frå mi side tilseier at vi landar på Bilde frå Austefjordområdet, men her er sikkert ting i dette eg ikkje har tenkt ferdig enno. Oddvar Høydalsvik 2. apr 2010 kl. 22:42 (UTC)

Du, takk for flotte naturbilder :) moro å se området dere jobber i... God helg! Siri J 9. jul 2010 kl. 22:53 (CEST)
P.S. Håper det er greit for deg at jeg flyttet bildet av Rapid Rex-maskinene fra Bilde:P6160043.JPG til Bilde:Motorslåmaskinar Rapid Rex.JPG - da blir det lettere å finne for fler :) Om du finner andre bilder som har gåtefulle navn, kan jeg hjelpe til med å flytte dem ;) Mvh Siri J 9. jul 2010 kl. 23:02 (CEST)

Fint at bileta fell i smak. Eg har nett ete eit måltid småmakrel, det vi kallar "pir", teken med landnot på Holsvika inst i Austefjorden. Tradisjonen landnot/fjordfiske eksisterar enno. Bilete til stykket Tohjulingar og spesialmaskiner i landbruk og hagebruk: Eg kan for lite om bilettekster og prøvar å tvile meg fram til bilettekst. Som bilettekst for tohjulingane ynskjer eg helst ei "rein" synleg tekst slik at denne syner til "rette" informasjonen i boksa. Døme: Rapid Rex med grå Briggs & Stratton-motor. Av Rapid Rex var der 5-6-7 HK motorar frå to produsentar (kanskje fleire) og to, tre importørar. Dette gjer at det blir fleire linjer med same maskin under kvarandre. Bileta, om ein har, bør vel leggast i same rekkefylje som linjene i boksa og helst med same synlege tekst. Kanskje eg berre har blada i for mange verkstadhandbøker opp gjenom livet. Ein mekanikar med for lite språkunnskap er svært glad i identiske tekster for lett gjenfinning mellom bilettekst og forklarande tekst. Men: Eg er litt redd for å ha for sterke meiningar om temaet grunna manglande oversikt slik administratorane har. At de flyttar på stykke og bilete slik at det passar i systemet er heilt greit og ei god kilde til læring.Oddvar Høydalsvik 12. jul 2010 kl. 20:50 (CEST)
Pir er pir i øst og vest, sommermat som skal være fersk med nypoteter :) Forskjellen er vel fangstviset. Her er det vel dørjing (dorging) som jeg husker best tror jeg :) Bildene kan også bli en del av tabellen (boksen) du setter opp, men da må i regelen bildeteksten vike. Som du har gjort hittil ser bra ut etter min mening :) - Jeg kan fortsette å vake litt i vannskorpa, så får du heller våge et kast av og til ;) (Jada, jeg tuller dels - sender deg og en epost ;) ) Siri J 29. jul 2010 kl. 18:05 (CEST)
Skal tru kva gale eg gjorde no då. Lasta Bilde:Fyrde sett frå Lissjeeidskyrkja 2005.JPG og dette har ein feil, så ved tilkobling Kvivsvegen og Bilde i planleggingsperioda, Austefjorden kjem det berre opp ei rute med tekst. Helsing Oddvar Høydalsvik 10. aug 2010 kl. 23:32 (CEST)
Ikke godt å si :) Det virker nå i alle fall - jeg la det like godt inn, vil du se på bildeteksten? Siri J 11. aug 2010 kl. 12:16 (CEST)

Øyrebåt

Heisann Oddvar. Jeg har lest gjennom artikkelen din om øyrebåt. Fin artikkel, men det var enkeltord der som jeg med min begrensa kunnskap om fiskeri ikke forstår. Jeg vil anta at det gjelder flere enn meg. Jeg tror det kunne lønt seg om du hadde forklart endel av begrepene litt ekstra grundig, - tenker da på de du har satt i «anførselstegn». Det er viktig å ha med både faguttrykk og lokale navn på gjenstander, men om du legger til forklaringer etter «anførselstegnorda» vil artikkelen din være til glede for flere. Vennlig hilsen Marthe Glad 3. aug 2010 kl. 10:12 (CEST)

Her er vi heilt einige i dette, men sommaren er ei hektisk tid. Det er meininga at alt eg har skrive som høyrer til sjøbruk må redigerast. Derfor har Bruker:Magnar Høydal laga eit stykke Ord og uttrykk knytt til sjøbruk i Volda og skrive inn ein del forklaringar. Meininga er at korte forklaringar skal ligge i startstykket og lenger forklaringar skal ut som eigne artiklar. Magnar har vore mykje flittigare enn eg, i tillegg vonar vi at fleire henger seg på og hjelper til, her er mykje informasjon i Volda kommune om temaet. Berre båtbygging langt oppe mellom fjella, på Bjørkedalen, er eit stort tema. Her trengs mykje forklaringar. Far bygde færingar, eg ser at namna på delane i desse er ikkje heilt like på Bjørkedalen og i Austefjorden ein gong, så det er ikkje "pire", for å bruke eit lokalt uttrykk som treng forklaring. Eg er imponert over at de administratorane fyl så godt med som de gjer. Det gjer det interessant for oss som prøvar å ta læring frå systemet. Så var det desse to-hjulingane då, dei stal mi tid ei stund. Sommarhelsing fråOddvar Høydalsvik 3. aug 2010 kl. 11:00 (CEST)
Der ulike (dialekt-)ord betyr det samme, kan vi fikse mye med omdirigeringer - Magnar har forresten kommet med Ord og uttrykk knytt til kravellbygging - har du sett den alt? God august! Siri J 3. aug 2010 kl. 12:22 (CEST)
Flotte greier, Oddvar. Naturligvis har ingenting noen hast, og jeg koser meg med alle artiklene dere kommer med fra Voldatraktene! Kos deg videre med sommeren :) Vennlig hilsen Marthe Glad 3. aug 2010 kl. 12:47 (CEST)

Austefjorden :)

Hei Oddvar, var innom Austefjorden (Volda) og leste litt :) Litt av noen trafikk-forhold dere har hatt! Tok sjansen på å legge inn noen overskrifter og flytte på et bilder. Vil du se om jeg har forstått deg rett og brukt riktig nynorsk? :) På gjenles! Mvh Siri J 15. aug 2010 kl. 05:55 (CEST)

Fine greier. Endra litt til, om skulane. Undrast på ein ting om bileta i slike stykke. Det som ligg der er er ei slags oversikt over området. Bør ein lage eit eige galleri til småglimt/stemningsbilete ? Nynorsk. Eg skriv "på gehør" og kan lite om rettskriving, men Arnfinn K kan. Helsing: Oddvar Høydalsvik 15. aug 2010 kl. 23:26 (CEST)
Dette blir bedre og bedre :) Etterhvert som artikkelen vokser, ville jeg spredd bildene litt slik at de illustrerer stedene som blir beskrevet. Da tegner du både med ord og bilder, og artikkelen blir sterkere (tenk litt turistbrosjyrestil, men med bedre innhold og skrivevis :) ) Det jeg mener med nynorsken min, jeg håper at du forandrer der det jeg skriver ikke passer i slik som du skriver på gehør :) God natt ;) Siri J 15. aug 2010 kl. 23:38 (CEST)

Infoboks:Gard

Hei Oddvar! Takk for sist, og mye ny lærdom :) Som du kanskje husker snakket du, Magnar og jeg om det å angi arealet i infoboksen som brukes på gårdsartikler. Vi spesifiserte dengangen ikke hva som arealet var (med eller uten utmark f.eks.) Jeg har fått et spørsmål om det, og siden feltet ikke lar seg gjemme så lenge enheten (mål) lå i malen har jeg tatt den bort inntil videre. Jeg håper at du og Magnar kan komme og snakke med rundt hvilken definisjon som bør brukes i den sammenhengen på Malsamtale:Infoboks_gard#Areal, dere har langt mer praktisk erfaring enn hva jeg har i slike ting ;) God uke! Mvh Siri J 4. okt 2010 kl. 02:58 (CEST)

Gjenstandsfoto 2010

Hei Oddvar! Kategorien Gjenstandsfoto 2010 tror jeg blir litt vel spesifikk. Er det OK om du endrer til Fotografi fra 2010? Ida Tolgensbakk 1. nov 2010 kl. 13:31 (CET)

Hei Ida: Det er greit. Det er meininga å gå gjenom stykket Årset notlag saman med personen som veit mest i løpet av denne veka. Då kan eg ta endringar med bileta samtidig. Eg likar ikkje dette med andre sine bilete (døme: Austefjord Museumslag), alt bør vere heilt rett og det skal vere passeleg med informasjon. Kan du sjå på, og kommentere bildeinformasjon sine postar Kjelde og Opphavsperson i desse gjenstandsfotoa, er informasjonane i rett post i høve til retningslinjene ? Kan ein ha ordet gjenstandsfoto i biletteksta ? Helsing:Oddvar Høydalsvik 1. nov 2010 kl. 23:32 (CET)
Hei: Då har eg fjerna Kategori Gjenstandsfoto 2010 på gjenstandsfoto. I staden sett inn i Kjelde: Modell av Andreas Årsetøy. Skulle gjerne hatt ei tilbakemelding frå Administrator slik at eg kan bruke desse som mal ved seinare opplastingar av gjenstandsfoto.HelsingOddvar Høydalsvik 4. nov 2010 kl. 20:48 (CET)
Hei igjen, og beklager at jeg svarer så seint. Jeg synes at dette ble en svært god løsning. For øvrig fungerer modellene flott som illustrasjoner i artiklene - god idé! Særlig når det gjelder eldre næring og håndverk så er det ekstra viktig med illustrasjoner og gode forklaringer. Det har du virkelig fått til her. Ida Tolgensbakk 9. nov 2010 kl. 14:42 (CET)

Tohjulstraktor

Paul Paulsberg med tohjulstraktor antagelig omkring 1950.jpg

Hei Oddvar! I dag kom jeg over dette bildet her på wikien. Er det relevant for artikkelen om tohjulinger? Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 23. nov 2010 kl. 15:03 (CET)

Naturlegvis. I flg: Jensen, Arnulf: Tohjulingar i landbruket 2002. Landbruksforlaget s. 60, er dette ein Allen Oxford med Villiers totaktsmotor. Tenk om vi fått fram ein avtale med Arnulf Jensen og få klippe tekst om produsentar og importørar av desse maskinene direkte frå ei tekstfil frå boka. Då kunne vi få laga ei god oversikt utan å gjere skrivejobben og informasjonsinnsamlinga to gonger. Kan du teste stykket, legge inn ny maskin og bilete og slik teste ut om tankane mine om å få hjelp av andre fungerar ? Helsing Oddvar Høydalsvik 23. nov 2010 kl. 23:31 (CET)
Nå la jeg inn bildet sammen med din informasjon om maskinas navn. Håper det ser OK ut og at flere kommer til med mer informasjon! Ida Tolgensbakk 24. nov 2010 kl. 15:08 (CET)

MB Strandheim

Hei Oddvar. Ser at Paul Birger Karlsen har registrert seg på wikien, der han har lagt ut et bilde og en kort tekst om båten MB «Strandheim». Er dette stoff du har kjennskap til? Artikkelen trenger i hvert fall å utvides, denne lenka viser til båten: http://www.stp-norway.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=10316&start=0&st=0&sk=t&sd=a&view=print Helsing Kallrustad 12. sep 2011 kl. 10:48 (CEST)

Hei: Ser du på sida L/L Vik Båtbyggeri der http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Magnar_H%C3%B8ydal legg inn inn informasjon om båtar som har vore bygde eller endra her finn du ein MB «Strandheim» som ein av dei fyrste som har "vore framme" på ny slipp i 1946. Magnar er heime att frå tur om ei god veke. Då kjem nok svara, men det er før hans tid på Vik så det tek sikkert litt tid. Eg opna lenka du syner til. Den seier båtbyggjar Rasmus Høydal, det skal nok vere Rasmus Høydalsvik. Helsing Oddvar Høydalsvik 15. sep 2011 kl. 23:45 (CEST)
Hei Oddvar. Regner med at artikkelen om Strandheim er i trygge hender når Magnar har sett på den. Takk for svar fra deg også! Kallrustad 16. sep 2011 kl. 09:54 (CEST)

Fisk-kategoriar

Hei Oddvar! Eg har lagt inn eit innlegg om kategorisering av fisk her. Innspel er velkomne! -- Olve Utne 30. apr 2012 kl. 12:01 (CEST)

Austefjordske stubbar

Hei. Morosam artikkel om Austefjordske stubbar. Eg lurte berre på om du kan gjennomgå stykket; du skriv sjølv at det vart skrive på ein iPad og at du må formatere osb. Helsing frå --Kallrustad (diskusjon) 1. des. 2014 kl. 09:11 (CET)

Lenkjer

Sjå artikkelen https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Semidiesel. La to lenkjer til tilgjengelege bøker i Nasjonalbibliotelet (sjå kapittel Lenkjer). Spørsmål: Vart dette rett med tanke på kortast veg (intern søking) til det norske arkivsystemet ? Kan de endre desse lenkjene så eg får eit døme på kortast søkjeveg i det interne norske systemet ? --Oddvar Høydalsvik (diskusjon) 21. okt. 2019 kl. 09:49 (CEST)