Finn Thrana

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Finn Thrana.
Foto: Studentene fra 1933 (1958)

Finn Thrana (født 8. mars 1915 i Søndre Land, død 21. januar 2006 i Hole) var jurist og NS-politiker. Thrana vokste opp på garden Nerlaus i Søndre Land, som sønn av fylkesskogmester og bonde Ole Andreas Thrana (1871–) og Margrethe f. Ambjør (1879–1955). Thrana senior var ikke medlem av Nasjonal Samling, men etter kommunevalget i 1934 slutta sønnen seg til bevegelsen. Han hadde året før tatt artium ved Frogner skole i Oslo, der familien i perioder hadde bodd siden 1927. Finn Thrana studerte så jus ved Universitetet i Oslo og ble høstsemesteret 1937 leder for partiets studentgruppe. Som ferdig utdanna jurist kom han i 1938 til Gjøvik som fullmektig for advokat Martin Sterri.

På nyåret i 1940 bidrog han til å opprette et kontor på Hamar for NS' bondeorganisasjon, «Bondetingets kontor». Også etter okkupasjonen arbeidde han med bondespørsmål, blant annet som partiets forhandler med Norges Bondelag høsten 1940. I samråd med Sterri slutta han denne høsten i jobben som advokatfullmektig for å arbeide heltid for NS. Thrana deltok blant annet i etableringa av Bondesambandet, som ble den nye NS-kontrollerte bondeorganisasjonen.

I mars 1942 ble Finn Thrana utnevnt til byråsjef i statsrådssekretariatet på slottet, og i november samme år erstatta han Rolf Jørgen Fuglesang som regjeringssekretær med ansvar for regjeringas protokoller, kunngjøringer, embetsbeskikkelser, rikets segl med mer. Fra 1944 og til frigjøringa var han partiets fylkesfører i Oppland etter oppdelinga av Hedmark-Oppland fylkesorganisasjon den 1. juli 1944. Et fylkeskontor ble etablert på Gjøvik, og Thrana bosatte seg igjen i byen. Han mente sjøl at han bidrog til ei «rolig utvikling» i Oppland, med få aksjoner fra tyskerne og Hjemmefronten. Dette var på et tidspunkt der Karsten Tank Lorange hadde blitt likvidert i mai 1944, altså rett før Thranas overtakelse.

Thrana ble i lagmannsretten på Gjøvik dømt til 15 års fengsel, der hans sentrale verv var viktigste begrunnelse for den strenge straffen. Etter å ha sona fem år ble han benåda i 1951. Da han kom ut, fikk han hjelp av de to Ap-politikerne Martin Smeby og Olav Meisdalshagen med å få arbeid. Thrana ble i 1951 konstituert som midlertidig sekretær i Riksskattestyret (Skattedirektoratet). I 1955 starta Finn Thrana egen advokatforretning i Oslo, og han dreiv denne til han som 80-åring pensjonerte seg i 1995. Fra 1966 var Thrana høyesterettsadvokat.

Som pensjonist var Finn Thrana svært opptatt av å bidra med opplysninger om okkupasjonstida. Han holdt foredrag, skreiv bok og bisto en rekke forskere og studenter. Særlig kjent ble boka Vi ville et land som var frelst og fritt.

Thrana var gift med godseierdatter Elisif Langaard (tidligere gift Irgens) fra Staur gård iStange. De hadde to sønner.

Kilder og litteratur

  • Studentene fra 1933 (1958), s. 389
  • Videointervju med Finn Thrana, 9/6 1997 (intervjuer: Einar Rustad).
  • Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling. En fører for fall, Oslo 1992.
  • Norsk krigsleksikon, 1995.
  • Thrana, Finn: Vi ville et land som var frelst og fritt, Røyken 2001.
  • Storlid, Per O.: nekrolog i Aftenposten 7. februar 2006.